Zwiększanie efektywności produkcji

Uczestnik szkolenia “Zwiększanie efektywności produkcji” nauczy się identyfikować i eliminować marnotrawstwo w procesach produkcyjnych, co pozwoli na optymalizację pracy i zasobów. Dowiedzie się, jak stosować narzędzia i techniki lean manufacturing oraz zarządzania jakością, by zwiększyć produktywność i jakość wyrobów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zwiększanie efektywności produkcji

Grupa docelowa szkolenia “Zwiększanie efektywności produkcji” to przede wszystkim pracownicy i menedżerowie związani z sektorem produkcji, w tym kierownicy produkcji, inżynierowie procesu, liderzy zespołów produkcyjnych oraz specjaliści ds. jakości. Szkolenie jest również odpowiednie dla osób odpowiedzialnych za optymalizację procesów i wdrażanie zmian mających na celu poprawę efektywności pracy na poziomie operacyjnym i strategicznym w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Idea szkolenia “Zwiększanie efektywności produkcji” opiera się na przekazaniu uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do identyfikacji obszarów marnotrawstwa w procesach produkcyjnych i ich eliminacji. Ma na celu nauczenie, jak za pomocą metod lean manufacturing i zarządzania jakością zwiększać produktywność oraz jakość produkowanych wyrobów, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji. Szkolenie koncentruje się również na rozwijaniu umiejętności w zakresie efektywnego planowania, organizacji pracy i liderowania zespołem, by wspierać ciągłe doskonalenie i innowacyjność na poziomie operacyjnym i strategicznym w firmach produkcyjnych.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zwiększanie efektywności produkcji – korzyści ze szkolenia

 1. Zwiększenie innowacyjności: Szkolenie stymuluje kreatywne myślenie i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, co przyczynia się do rozwoju nowych produktów i usprawnień procesów, korzystnych zarówno dla firmy, jak i pracowników.
 2. Poprawa komunikacji wewnętrznej: Uczestnictwo w szkoleniu zwiększa zrozumienie wspólnych celów i strategii firmy, co poprawia komunikację między różnymi szczeblami organizacji, ułatwiając realizację zaplanowanych działań.
 3. Budowanie kultury ciągłego doskonalenia: Zarówno firma, jak i pracownicy zyskują na wprowadzeniu kultury, która promuje stałe doskonalenie i efektywność. Pomaga to w utrzymaniu wysokiego poziomu konkurencyjności oraz w adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.
 4. Wzmocnienie pozycji rynkowej firmy: Pracownicy, którzy są bardziej zaangażowani i kompetentni, przyczyniają się do lepszej realizacji zamówień i zwiększenia satysfakcji klientów, co w konsekwencji wzmacnia markę i pozycję firmy na rynku.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie produktywności: Szkolenie umożliwia pracownikom nabycie umiejętności identyfikacji marnotrawstwa w procesach produkcyjnych i ich optymalizacji, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie wydajności pracy.
 • Poprawa jakości produktów: Uczestnicy nauczą się, jak stosować narzędzia i metody zarządzania jakością, co pozwoli na minimalizację błędów i wad produkcyjnych, a tym samym podniesienie standardów jakościowych wyrobów.
 • Obniżenie kosztów produkcji: Eliminacja marnotrawstwa i optymalizacja procesów produkcyjnych przyczyniają się do redukcji kosztów operacyjnych, w tym zużycia surowców, energii czy czasu pracy, co bezpośrednio wpływa na rentowność przedsiębiorstwa.
 • Wzrost konkurencyjności firmy: Poprawa efektywności produkcji i jakości produktów pozwala na lepsze pozycjonowanie firmy na rynku, zwiększając jej konkurencyjność oraz atrakcyjność oferty dla obecnych i potencjalnych klientów.
 • Poprawa elastyczności i szybkości reakcji na zmiany: Umiejętność szybkiego adaptowania się do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów jest kluczowa w dynamicznym środowisku produkcyjnym. Szkolenie wspiera rozwijanie tych kompetencji, co pozwala organizacji lepiej reagować na wyzwania i wykorzystywać nowe możliwości.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji zawodowych: Pracownicy produkcji zyskują możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz nabywania nowych umiejętności z zakresu optymalizacji procesów, lean manufacturing oraz zarządzania jakością, co zwiększa ich wartość na rynku pracy.
 • Większa świadomość procesów produkcyjnych: Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na lepsze zrozumienie całokształtu procesów produkcyjnych, co umożliwia efektywniejsze ich zarządzanie i identyfikację obszarów do poprawy.
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy: Wiedza nabyta podczas szkolenia może przyczynić się do lepszego zrozumienia znaczenia przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy, co z kolei przekłada się na zmniejszenie ryzyka wypadków i urazów.
 • Większa motywacja i satysfakcja z pracy: Możliwość wpływania na poprawę procesów produkcyjnych i obserwowanie bezpośrednich efektów swojej pracy może znacząco zwiększyć motywację oraz poczucie satysfakcji i przynależności do organizacji.
 • Lepsza współpraca w zespole: Szkolenie często kładzie nacisk na pracę zespołową i komunikację, co sprzyja budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami oraz efektywniejszej współpracy w ramach zespołów produkcyjnych.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Przegląd metod zwiększania efektywności w produkcji.
 • Rozumienie marnotrawstwa i jego wpływu na procesy produkcyjne.
 • Przegląd narzędzi i technik stosowanych w lean manufacturing.
 • Metody identyfikacji i analizy marnotrawstwa w procesach.
 • Narzędzia do mapowania i optymalizacji przepływu pracy.
 • Case study: Analiza rzeczywistego procesu produkcyjnego.
 • Zasady i narzędzia lean: 5S, Kaizen, JIT, Kanban.
 • Planowanie i wdrażanie zmian procesowych.
 • Monitorowanie efektów i ciągła optymalizacja procesów.
 • Systemy zarządzania jakością i ich znaczenie.
 • Narzędzia kontroli jakości: Six Sigma, PDCA.
 • Budowanie kultury jakości w organizacji.
 • Techniki planowania produkcji i zarządzania zapasami.
 • Metody szacowania i optymalizacji kosztów produkcji.
 • Zastosowanie systemów ERP w zarządzaniu produkcją.
 • Role i umiejętności lidera w procesie zmian.
 • Komunikacja i motywacja w zespole produkcyjnym.
 • Rozwiązywanie konfliktów i budowanie zespołów wysokowydajnych.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady interaktywne

Prezentacja teoretycznych podstaw zwiększania efektywności produkcji z użyciem multimediów, umożliwiająca uczestnikom zadawanie pytań i interakcję z prowadzącym w czasie rzeczywistym.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów z praktyki biznesowej, pozwalająca na zrozumienie zastosowania teorii w praktyce. Uczestnicy mogą analizować, dyskutować i proponować rozwiązania dla konkretnych problemów produkcyjnych.

3

Warsztaty i ćwiczenia praktyczne

Sesje praktyczne, podczas których uczestnicy mają okazję stosować nabytą wiedze i narzędzia w symulowanych warunkach, np. przez mapowanie procesów, planowanie zmian czy optymalizację workflow.

4

Dyskusje i sesje Q&A

Zorganizowane sesje pytań i odpowiedzi oraz dyskusje grupowe, które stwarzają przestrzeń dla wymiany opinii, doświadczeń i najlepszych praktyk między uczestnikami a trenerem.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.