Czym jest System Wczesnego Ostrzegania?

System wczesnego ostrzegania – najlepszy sposób na kryzysowe sytuacje przedsiębiorstwa

W obecnych czasach przedsiębiorcy muszą zmagać się z wieloma różnymi przeciwnościami. Gospodarcze skutki lockdownów dotknęły niemalże każdą branżę, dlatego właściciele firm zaczęli odczuwać okresowe trudności. W niektórych przypadkach problemy były tak duże, że dochodziło do nieuniknionego, czyli bankructwa. Dlatego bardzo istotne jest, aby problemy i trudności rozwiązywać, zanim urosną one do rozmiarów, z którymi nie sposób sobie poradzić. Jednym z takich rozwiązań jest System Wczesnego Ostrzegania. Czym charakteryzuje się SWO, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie i na co można przeznaczyć powierzone środki? Zapraszamy do lektury!

Czym jest System Wczesnego Ostrzegania?

Sytuacja polskich przedsiębiorstw po fali lockdownów jest bardzo różnorodna, ponieważ jedni zmagają się z dużymi problemami, inni zaś liczą zyski, jak np. sektor e-commerce. Niemniej jednak istnieją różnorakie rozwiązania, które pozwalają zapobiegać poważnym kryzysom w firmie, za pomocą środków pozafinansowych. Jednym z takich rozwiązań jest oczywiście System Wczesnego Ostrzegania. Projekt ten skierowany jest do przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Warto w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że okresowe trudności będą zasadniczo różniły się od siebie w poszczególnych branżach, dlatego w celu zdefiniowania problemów, wykonywana jest analiza potrzeb przedsiębiorstwa.

System Wczesnego Ostrzegania jest więc doskonałym sposobem na to, aby skutecznie zaradzić problemom przedsiębiorstwa, jeszcze zanim przeobrażą się one w poważne kłopoty prowadzące do upadku firmy. Co istotne, projekt kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kto może dostać dofinansowanie?

Pierwszym pytaniem, które od razu nasuwa się przedsiębiorcom na myśl, to – kto może otrzymać dofinansowanie? Otóż środki z Systemu Wczesnego Ostrzegania przekazywane są wszystkim firmom, bez względu na ich branżę. Dzięki temu na pomoc z Systemu Wczesnego Ostrzegania mogą liczyć zarówno programiści z branży IT, jak i handlowcy, producenci, czy budowlańcy. Dofinansowanie zostanie przyznane firmom, które doświadczyły:

  • Zmian kadrowych, które mocno wpłynęły na obroty firmy (rotacja pracowników). W tym przypadku zmiany muszą zajść na 2 miesiące przed zgłoszeniem się do projektu.
  • Spadku sprzedaży usług lub towarów, który nastąpił na 6 miesięcy przed przystąpieniem do SWO. W tym przypadku wykluczone są sezonowe zmiany płynności firmy wynikające ze specyfiki branży, jak np. budownictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, itp.
  • Zmian prawnych lub technologicznych, takich jak cyfryzacja przemysłu, które są niezależne od przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności. Zmiany te najczęściej wymuszają konieczność wprowadzenia drastycznych zmian w prowadzeniu firmy, lub całkowitego przebranżowienia.

Warto podkreślić, że przedsiębiorca może wykonać także autodiagnozę i jeżeli wówczas wpisuje się on w pojęcie „przedsiębiorcy w okresie przejściowych trudności”, to on także kwalifikuje się do projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania.

Jakie są formalne kryteria konieczne podczas przyjęcia do Systemu Wczesnego Ostrzegania?

Wedle definicji, przedsiębiorca doświadczający okresowych trudności, to mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który w skutek czynników wewnętrznych lub zewnętrznych stracił sprawność prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, do definicji zalicza się także ten przedsiębiorca, który według swoich predykcji, w niedalekiej przyszłości może doświadczyć takich trudności i prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest co najmniej wysokie. Warto podkreślić, że okresowe trudności mogą mieć zarówno charakter finansowy, jak i pozafinansowy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jeśli chodzi o formalne kryteria, które umożliwiają pozyskanie środków z Systemu Wczesnego Ostrzegania, to są to:

  • Określona wielkość przedsiębiorstwa – III etap dofinansowania kierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Działalność gospodarcza musi być zarejestrowana od co najmniej 12 miesięcy przed zgłoszeniem się do projektu,
  • Siedziba firmy musi znajdować się na terytorium Polski.

Na jaką kwotę może liczyć przedsiębiorca?

W obecnej edycji programu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie 18 500 złotych. Warto podkreślić dość wyraźnie, że uczestnictwo w programie nie wymaga praktycznie żadnego wkładu własnego. Jedyną opłatą którą musi uiścić przedsiębiorca jest wartość podatku VAT od diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Diagnoza jest pierwszym z etapów przyznania dofinansowania z projektu SWO i jest to usługa doradcza. Ustawowo doliczony jest do niej podatek VAT. Jedynym wkładem finansowym w projekcie SWO, jest opłata podatku VAT od usługi diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o szczegóły, to na ten moment szacowana wartość takiego podatku od diagnozy kondycji przedsiębiorstwa wynosi około 230 złotych.

Na co można wydać środki z dofinansowania?

Dofinansowanie z projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania przeznaczone jest na wszelkiego rodzaju szkolenia, które pozwolą opanować sytuację w przedsiębiorstwie, jeszcze zanim sprawy przybiorą nieodwracalny charakter. Dlatego też pierwszym i w zasadzie najważniejszym etapem tego dofinansowania jest usługa diagnozy kondycji przedsiębiorstwa. Dzięki szczegółowej analizie możliwe jest bardzo dokładne zdefiniowanie problemu. Analiza pozwala na wdrożenie pozafinansowych rozwiązań, które pozwolą uporać się z kryzysową sytuacją. Szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pozostałych pracowników pozwalają na skuteczne i odpowiednie rozwiązanie zaistniałego problemu danego przedsiębiorstwa.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że przedsiębiorca może skorzystać z więcej niż jednej usługi szkoleniowej, doradczej lub mentoringowej, pod warunkiem, że cena takich szkoleń nie przekroczy przyznanej kwoty.

Składamy wniosek i co dalej?

Program Systemu Wczesnego Ostrzegania został stworzony z myślą o szybkim reagowaniu na problemy przedsiębiorców. Odpowiedni timing jest w stanie wyprowadzić z kłopotów każdą firmę. Po podpisaniu umowy pomiędzy klientem a operatorem, w ciągu 30 dni wykonywana jest diagnoza przedsiębiorstwa.

W diagnozie wskazywane są te obszary, które wymagają wyraźnej poprawy i wskazywane są poszczególne szkolenia, które powinny zostać przeprowadzone. Następnie w ciągu 60 dni następuje pierwsze szkolenie. Całość projektu przewidziana jest na okres 180 dni.

Dlaczego warto jest skorzystać z dofinansowania w ramach projektu SWO?

Przystąpienie do projektu SWO jest doskonałym sposobem na to, aby przeciwdziałać sytuacjom, które mogą wyraźnie zaburzyć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to więc bardzo przemyślane i konkretne zabezpieczenie, które pozwala przedsiębiorcom czuć się pewnie, nawet w niepewnych czasach. Bardzo często kłopoty przedsiębiorstw wynikają z prostych przyczyn, które wcale nie tak trudno zażegnać. Warto zauważyć, że kwota 18 500 złotych daje możliwość przeprowadzenie nawet kilku szkoleń tematycznych.

Podsumowując, projekt SWO skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, to doskonała okazja do skutecznego rozwiązania problemów w firmie. Dlatego też warto złożyć wniosek lub skontaktować się z naszymi specjalistami z Warto Szkolić.

Przeczytaj również:

Blog, Wiedza i rozwój

Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie. Inwestycja w technologię czy wiedzę?

Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie. Inwestycja w technologię czy wiedzę? Produkcja to proces, w którym w zautomatyzowany lub ręczny sposób powstają wyroby przeznaczone do dalszej sprzedaży. Specyfika tej gałęzi przemysłu ma swoje odrębne wymagania. Kwestia zarządzania produkcją mocno ewoluuje, aby spełnić wymogi zmieniającego się rynku. Inwestycja w nowe technologie to tylko jeden z czynników, które przekładają się na sukces. Równie ważne są takie kwestie jak opracowanie standaryzowanych procesów…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Szkolenia dofinansowane, Wiedza i rozwój

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia pracowników w 2023 roku?

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia pracowników w 2023 roku? Podnoszenie kwalifikacji to inwestycja w rozwój firmy, ale proces ten często wiąże się też z wysokimi kosztami. Wiele firm szkoleniowych ma bogatą ofertę, ale za najciekawsze programy trzeba sporo zapłacić. To z kolei sprawia, że przedsiębiorcy, szukając oszczędności, chcą skorzystać z tańszych rozwiązań. Wyjściem z sytuacji jest przystąpienie do jednego z programów dofinansowania szkoleń dla pracowników. To forma wsparcia,…
dowiedz się więcej
Dofinansowania na usługi szkolniowe

Akademia Menadżera Cyfryzacji - pozyskaj z nami środki

Akademia Menadżera Cyfryzacji – co musisz wiedzieć? Akademia Menadżera Cyfryzacji to seria projektów dofinansowań usług rozwojowych, które skierowane są dla firm z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Środki przyznawane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, a konkretniej, z programu POWER, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Kolejna już edycja Akademii Menadżera skupia się tym razem na kompetencjach z zakresu cyfryzacji. Jest to zatem idealny moment na to,…
dowiedz się więcej