Dobra komunikacja w zespole i wzrost zaangażowania – szkolenie z zakresu umiejętności osobistych dla pracowników produkcyjnych firmy Expoplan

 

W pierwszych tygodniach lipca przeprowadziliśmy dla firmy Expoplan z Tomaszowa Mazowieckiego cykl szkoleń z zakresu umiejętności osobistych dla pracowników działu produkcyjnego. 1,2 i 3 lipca poprowadziliśmy spotkania z zakresu komunikacji w zespole, a 12 lipca skupiliśmy się na zwiększaniu zaangażowania pracowników. W spotkaniach odpowiednio wzięło udział 15 i 7 osób zatrudnionych przy produkcji.

 

Cele szkolenia

 

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym akapicie, szkolenie podzielone było na dwa, mocno zróżnicowane tematycznie bloki. Dlatego do każdego z nich wyznaczyliśmy osobne cele.

Cele dla bloku nr 1 Komunikacja w Zespole

Cele dla bloku nr 2 Efektywny Pracownik

Celem szkolenia było przede wszystkim podniesienie świadomości pracowników co do znaczenia ich codziennej pracy: przełożenia na jakość dostarczanych produktów, satysfakcję klienta, a w konsekwencji na ogólną kondycję firmy.  W trakcie szkolenia pracowaliśmy również nad zwiększeniem motywacji do pracy i lojalności względem pracodawcy.

 

Przebieg szkolenia

 

Zajęcia prowadzone były w sposób interaktywny, z  naciskiem na praktyczne aspekty ich wykorzystania przekazywanej wiedzy. Mini wykłady przeplatane były ćwiczeniami, przykładami, a także studiami przypadków. Uczestnicy szkolenia byli zainteresowani szkoleniem, zaangażowani i aktywni w procesie szkolenia. Poniżej kilka słów o wiedzy i umiejętnościach przekazanych w trakcie poszczególnych spotkań.

Blok nr 1 Komunikacja w Zespole

W trakcie pierwszego szkolenia skupiliśmy się na poprawie komunikacji w zespole, w tym przede wszystkim na rozwiązywaniu konfliktów oraz nauce odbioru krytycznych uwag. W tym celu ćwiczyliśmy m.in.:

  • Praktyczne wykorzystanie zasad i sposobów „Porozumienia bez Przemocy” Rosenberga.
  • Jak analizować i brać odpowiedzialność za własne emocje, w tym reagowania na krytykę.
  • Naukę empatycznego odbioru komunikatu.
  • Wykorzystanie wiedzy płynącej z kwadratu von Thuna do zwiększenia skuteczności i efektywności komunikacji.

 

Blok nr 2 Efektywny Pracownik

 

W celu lepszego uświadomienia znaczenia swojej pracy dla ogólnej kondycji firmy uczestnicy poznali i wykonali ćwiczenia z zakresu m.in.:

  • Tworzenia i analizy matrycy kompetencji.
  • Technik stawiania celów SMART(ER).
  • Doskonalenia procesu tworzenia wartości w firmie.

 

Gdy już zwiększyliśmy świadomość roli uczestników w zwiększaniu satysfakcji klienta i zapewnieniu stabilnego zysku całej firmy, przyszła kolej na poznanie sposobów osiągania coraz lepszych wyników. Uczestnicy poznali i ćwiczyli zastosowanie koncepcji Kaizen na przykładach:

  • Techniki planowania pracy.
  • Techniki przeciwdziałania marnotrawstwu (Muda).

 

 

Efekty szkolenia

 

Szkolenie pozwoli firmie sprawniej realizować zadania produkcyjne. Obniżyć poziom konfliktów, poprawić współdziałanie pracowników w zespole produkcyjnym i komunikację, co przełoży się  na  poprawę procesów gospodarczych – tworzenia wartości –  i może skutkować poprawą efektywności oraz skuteczności działania firmy.

 

Dzięki szkoleniu uczestnicy potrafią określić swój udział w zapewnieniu jakości dla klienta. A co chyba ważniejsze, potrafią zorganizować system zapewnienia jakości dla klienta, stosując poznane zasady kontroli i samokontroli. Jednocześnie dzięki szkoleniu potrafią odróżnić działania dające wartość dodaną dla klienta od marnotrawstwa, które potrafią redukować.

 

Firmie Expoplan, a w szczególności pracownikom działu produkcyjnego, dziękujemy za aktywny udział w szkoleniu. Niech Kaizen będzie z Wami,  a Muda omija Was z daleka! 😉 Zapraszamy na nasze szkolenia i do kontaktu.

 

Trenerzy „Warto Szkolić”

 

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej - relacja ze szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej Prospecting w firmie ogrodniczej, czyli pozyskiwanie potencjalnych klientów, jest kluczowym elementem skutecznej strategii sprzedażowej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę ogrodniczą od lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w tym sektorze, umiejętność skutecznego prospectingu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, gdzie branża ogrodnicza rozwija się w szybkim tempie, umiejętność…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest nieodłącznym elementem funkcjonowania takiej organizacji. W dzisiejszych czasach zmiany w biznesie są zwyczajnie nieuniknione. W szczególności w sektorze handlowym, który podlega ciągłym zmianom preferencji klientów, wzrostowi konkurencji oraz szybkiemu rozwojowi technologicznemu. Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest niezwykle ważne dla utrzymania konkurencyjności oraz zwiększenia efektywności biznesowej. W tym…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej, polega na podejmowaniu decyzji w oparciu o aktualne okoliczności, takie jak zmiany w otoczeniu biznesowym, wymagania klientów czy sytuacje kryzysowe. W przypadku sieci handlowych, zarządzanie sytuacyjne jest niezwykle ważne, ponieważ zmiany w otoczeniu biznesowym oraz w oczekiwaniach klientów są często nagłe i trudne do przewidzenia. Zarządzanie sytuacyjne wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na zmiany.…
dowiedz się więcej