Dobra komunikacja w zespole i wzrost zaangażowania – szkolenie z zakresu umiejętności osobistych dla pracowników produkcyjnych firmy Expoplan

 

W pierwszych tygodniach lipca przeprowadziliśmy dla firmy Expoplan z Tomaszowa Mazowieckiego cykl szkoleń z zakresu umiejętności osobistych dla pracowników działu produkcyjnego. 1,2 i 3 lipca poprowadziliśmy spotkania z zakresu komunikacji w zespole, a 12 lipca skupiliśmy się na zwiększaniu zaangażowania pracowników. W spotkaniach odpowiednio wzięło udział 15 i 7 osób zatrudnionych przy produkcji.

 

Cele szkolenia

 

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym akapicie, szkolenie podzielone było na dwa, mocno zróżnicowane tematycznie bloki. Dlatego do każdego z nich wyznaczyliśmy osobne cele.

Cele dla bloku nr 1 Komunikacja w Zespole

Cele dla bloku nr 2 Efektywny Pracownik

Celem szkolenia było przede wszystkim podniesienie świadomości pracowników co do znaczenia ich codziennej pracy: przełożenia na jakość dostarczanych produktów, satysfakcję klienta, a w konsekwencji na ogólną kondycję firmy.  W trakcie szkolenia pracowaliśmy również nad zwiększeniem motywacji do pracy i lojalności względem pracodawcy.

 

Przebieg szkolenia

 

Zajęcia prowadzone były w sposób interaktywny, z  naciskiem na praktyczne aspekty ich wykorzystania przekazywanej wiedzy. Mini wykłady przeplatane były ćwiczeniami, przykładami, a także studiami przypadków. Uczestnicy szkolenia byli zainteresowani szkoleniem, zaangażowani i aktywni w procesie szkolenia. Poniżej kilka słów o wiedzy i umiejętnościach przekazanych w trakcie poszczególnych spotkań.

Blok nr 1 Komunikacja w Zespole

W trakcie pierwszego szkolenia skupiliśmy się na poprawie komunikacji w zespole, w tym przede wszystkim na rozwiązywaniu konfliktów oraz nauce odbioru krytycznych uwag. W tym celu ćwiczyliśmy m.in.:

  • Praktyczne wykorzystanie zasad i sposobów „Porozumienia bez Przemocy” Rosenberga.
  • Jak analizować i brać odpowiedzialność za własne emocje, w tym reagowania na krytykę.
  • Naukę empatycznego odbioru komunikatu.
  • Wykorzystanie wiedzy płynącej z kwadratu von Thuna do zwiększenia skuteczności i efektywności komunikacji.

 

Blok nr 2 Efektywny Pracownik

 

W celu lepszego uświadomienia znaczenia swojej pracy dla ogólnej kondycji firmy uczestnicy poznali i wykonali ćwiczenia z zakresu m.in.:

  • Tworzenia i analizy matrycy kompetencji.
  • Technik stawiania celów SMART(ER).
  • Doskonalenia procesu tworzenia wartości w firmie.

 

Gdy już zwiększyliśmy świadomość roli uczestników w zwiększaniu satysfakcji klienta i zapewnieniu stabilnego zysku całej firmy, przyszła kolej na poznanie sposobów osiągania coraz lepszych wyników. Uczestnicy poznali i ćwiczyli zastosowanie koncepcji Kaizen na przykładach:

  • Techniki planowania pracy.
  • Techniki przeciwdziałania marnotrawstwu (Muda).

 

 

Efekty szkolenia

 

Szkolenie pozwoli firmie sprawniej realizować zadania produkcyjne. Obniżyć poziom konfliktów, poprawić współdziałanie pracowników w zespole produkcyjnym i komunikację, co przełoży się  na  poprawę procesów gospodarczych – tworzenia wartości –  i może skutkować poprawą efektywności oraz skuteczności działania firmy.

 

Dzięki szkoleniu uczestnicy potrafią określić swój udział w zapewnieniu jakości dla klienta. A co chyba ważniejsze, potrafią zorganizować system zapewnienia jakości dla klienta, stosując poznane zasady kontroli i samokontroli. Jednocześnie dzięki szkoleniu potrafią odróżnić działania dające wartość dodaną dla klienta od marnotrawstwa, które potrafią redukować.

 

Firmie Expoplan, a w szczególności pracownikom działu produkcyjnego, dziękujemy za aktywny udział w szkoleniu. Niech Kaizen będzie z Wami,  a Muda omija Was z daleka! 😉 Zapraszamy na nasze szkolenia i do kontaktu.

 

Trenerzy „Warto Szkolić”

 

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Zarządzanie relacjami z dostawcami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie relacjami z dostawcami w firmie produkcyjnej jest kluczowym elementem, który może znacząco wpłynąć na efektywność operacyjną, jakość produktów oraz ogólną konkurencyjność na rynku. Efektywne zarządzanie relacjami z dostawcami wymaga nie tylko starannego wyboru partnerów, ale także ciągłego monitorowania ich wydajności, oceny jakości dostarczanych materiałów i usług. A także budowania długoterminowych, opartych na zaufaniu relacji. Dobre zarządzanie relacjami z dostawcami może prowadzić do lepszej…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Wykorzystanie AI w hotelarstwie – relacja ze szkolenia

Szkolenia stanowią kluczowy element rozwoju pracowników oraz całych organizacji. Pozwalają nie tylko na zdobywanie nowych umiejętności, ale także na dostosowanie się do szybko zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych. W szczególności szkolenia dotyczące nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), nabierają szczególnego znaczenia w kontekście ciągłej digitalizacji różnych branż. W branży hotelarskiej, która coraz śmielej korzysta z rozwiązań opartych na AI, takie szkolenia są kluczowe…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Promocja i właściwe zarządzanie towarem w sklepie

W dynamicznie zmieniającym się świecie handlu detalicznego, nadążanie za najnowszymi trendami i technikami zarządzania towarem oraz promocji produktów jest niezbędne dla utrzymania konkurencyjności. Właściciele sklepów i menedżerowie sieci handlowych muszą stale doskonalić swoje umiejętności, aby efektywnie przyciągać klientów i budować ich lojalność. Z tego powodu, na prośbę jednej z czołowych sieci handlowych, zorganizowaliśmy szkolenie, które prowadziła nasza ekspertka Anna Królak,…
dowiedz się więcej

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.