Dobra komunikacja w zespole i wzrost zaangażowania – szkolenie z zakresu umiejętności osobistych dla pracowników produkcyjnych firmy Expoplan

 

W pierwszych tygodniach lipca przeprowadziliśmy dla firmy Expoplan z Tomaszowa Mazowieckiego cykl szkoleń z zakresu umiejętności osobistych dla pracowników działu produkcyjnego. 1,2 i 3 lipca poprowadziliśmy spotkania z zakresu komunikacji w zespole, a 12 lipca skupiliśmy się na zwiększaniu zaangażowania pracowników. W spotkaniach odpowiednio wzięło udział 15 i 7 osób zatrudnionych przy produkcji.

 

Cele szkolenia

 

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym akapicie, szkolenie podzielone było na dwa, mocno zróżnicowane tematycznie bloki. Dlatego do każdego z nich wyznaczyliśmy osobne cele.

Cele dla bloku nr 1 Komunikacja w Zespole

Cele dla bloku nr 2 Efektywny Pracownik

Celem szkolenia było przede wszystkim podniesienie świadomości pracowników co do znaczenia ich codziennej pracy: przełożenia na jakość dostarczanych produktów, satysfakcję klienta, a w konsekwencji na ogólną kondycję firmy.  W trakcie szkolenia pracowaliśmy również nad zwiększeniem motywacji do pracy i lojalności względem pracodawcy.

 

Przebieg szkolenia

 

Zajęcia prowadzone były w sposób interaktywny, z  naciskiem na praktyczne aspekty ich wykorzystania przekazywanej wiedzy. Mini wykłady przeplatane były ćwiczeniami, przykładami, a także studiami przypadków. Uczestnicy szkolenia byli zainteresowani szkoleniem, zaangażowani i aktywni w procesie szkolenia. Poniżej kilka słów o wiedzy i umiejętnościach przekazanych w trakcie poszczególnych spotkań.

Blok nr 1 Komunikacja w Zespole

W trakcie pierwszego szkolenia skupiliśmy się na poprawie komunikacji w zespole, w tym przede wszystkim na rozwiązywaniu konfliktów oraz nauce odbioru krytycznych uwag. W tym celu ćwiczyliśmy m.in.:

  • Praktyczne wykorzystanie zasad i sposobów „Porozumienia bez Przemocy” Rosenberga.
  • Jak analizować i brać odpowiedzialność za własne emocje, w tym reagowania na krytykę.
  • Naukę empatycznego odbioru komunikatu.
  • Wykorzystanie wiedzy płynącej z kwadratu von Thuna do zwiększenia skuteczności i efektywności komunikacji.

 

Blok nr 2 Efektywny Pracownik

 

W celu lepszego uświadomienia znaczenia swojej pracy dla ogólnej kondycji firmy uczestnicy poznali i wykonali ćwiczenia z zakresu m.in.:

  • Tworzenia i analizy matrycy kompetencji.
  • Technik stawiania celów SMART(ER).
  • Doskonalenia procesu tworzenia wartości w firmie.

 

Gdy już zwiększyliśmy świadomość roli uczestników w zwiększaniu satysfakcji klienta i zapewnieniu stabilnego zysku całej firmy, przyszła kolej na poznanie sposobów osiągania coraz lepszych wyników. Uczestnicy poznali i ćwiczyli zastosowanie koncepcji Kaizen na przykładach:

  • Techniki planowania pracy.
  • Techniki przeciwdziałania marnotrawstwu (Muda).

 

 

Efekty szkolenia

 

Szkolenie pozwoli firmie sprawniej realizować zadania produkcyjne. Obniżyć poziom konfliktów, poprawić współdziałanie pracowników w zespole produkcyjnym i komunikację, co przełoży się  na  poprawę procesów gospodarczych – tworzenia wartości –  i może skutkować poprawą efektywności oraz skuteczności działania firmy.

 

Dzięki szkoleniu uczestnicy potrafią określić swój udział w zapewnieniu jakości dla klienta. A co chyba ważniejsze, potrafią zorganizować system zapewnienia jakości dla klienta, stosując poznane zasady kontroli i samokontroli. Jednocześnie dzięki szkoleniu potrafią odróżnić działania dające wartość dodaną dla klienta od marnotrawstwa, które potrafią redukować.

 

Firmie Expoplan, a w szczególności pracownikom działu produkcyjnego, dziękujemy za aktywny udział w szkoleniu. Niech Kaizen będzie z Wami,  a Muda omija Was z daleka! 😉 Zapraszamy na nasze szkolenia i do kontaktu.

 

Trenerzy „Warto Szkolić”

 

Przeczytaj również:

Blog, Ostatnie realizacje, Szkolenia

Szkolenie z efektywnej komunikacji w zespole - firma KIM

Relacja ze szkolenia KIM – szkolenie z efektywnej komunikacji Szkolenie z efektywnej komunikacji dla przedsiębiorstwa KIM zawierało szereg merytorycznej wiedzy, która utrwalona została podczas ćwiczeń praktycznych. Temat szkolenia to „komunikacja i wykorzystywanie informacji: efektywna komunikacja” i dotyczyło wszelkich zagadnień związanych z delegowaniem zadań, umiejętnością zadawania pytań i przekazywaniem informacji zwrotnej, zwanej też feedbackiem. Czego dowiedzieli się uczestnicy szkolenia, podczas całodniowego…
dowiedz się więcej
Blog, Ostatnie realizacje, Szkolenia, Szkolenia dofinansowane, Wiedza i rozwój

Czy technologia VR wspiera rozwój kompetencji miękkich?

Rozwój umiejętności miękkich jest szalenie ważny bez względu na branżę, w której pracujesz. Jeszcze do całkiem niedawna wspomniane kompetencje były niedoceniane. Badania rynku przeprowadzane przez ekspertów niejednokrotnie wykazały jednak, że wzrasta zapotrzebowanie na umiejętności miękkie. Co wspólnego z ich rozwojem ma technologia VR, czyli wirtualna rzeczywistość? Technologia VR – co to jest i do czego służy? Wirtualna rzeczywistość, czyli VR to wytworzony w sposób komputerowy obraz…
dowiedz się więcej
Blog, Ostatnie realizacje

Szkolenie Potrawy z Dziczyzny i Baraniny

Jednym z rodzajów szkoleń przeprowadzanych przez naszych wykwalifikowanych ekspertów są szkolenia branży gastronomicznej. Jak wiadomo gastronomia to nie tylko zespół, zarządzanie restauracją i odpowiedni workflow wszystkich składowych, ale także wykonywanie potraw na tyle dobrych i oryginalnych, aby przyciągnęły klientów i zatrzymały ich na dłużej. Z tego też powodu przeprowadzone zostało trzydniowe szkolenie o wiele mówiącym tytule „Potrawy z Dziczyzny i Baraniny”. Przygotowania jakich ciekawych…
dowiedz się więcej