Krajowy Fundusz Szkoleniowy - jak pozyskać środki?

Nowy rok oznacza w naszym szkoleniowym świecie nowy okres rozdzielania budżetu Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Sprecyzowany zostaje podział środków pomiędzy województwa, a także określone zostają priorytety ich wydatkowania. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dla kogo?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy, której celem jest wsparcie przedsiębiorców w poszerzaniu kompetencji i kształceniu ustawicznym personelu.

Z środków KFS skorzystać może każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, który chciałby starać się o przeprowadzenie kształcenia ustawicznego u siebie lub swojego personelu.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskać można 80% kosztów kształcenia ustawicznego (jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia pracownika w danym roku na jednego uczestnika), a w przypadku mikro przedsiębiorców nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego (także nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia pracownika w danym roku na jednego uczestnika).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – priorytety

W tym roku  z środków w kwocie 256 805 tys. zł 80%, czyli 205 444 tys. zł przeznaczone zostanie na realizację priorytetów kształcenia ustawicznego w poszczególnych województwach, a pozostałe 20% (52 362 tys. zł) stanowić będzie rezerwę KFS, rozdzielaną i wydatkowaną przy udziale Rady Rynku Pracy.

Podział środków (80% kwoty) podlegać będzie ustalonym priorytetom wydatkowania:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Podział środków rezerwowych (20% kwoty) podlega priorytetom wydatkowania Rady Rynku Pracy:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak pozyskać środki?

Przygotowanie wniosków oraz zebranie dokumentacji koniecznych do pozyskania środków bywa kłopotliwe i nierzadko napawa przedsiębiorców strachem. Zupełnie niepotrzebnie!

Chciałbyś dowiedzieć się, czy Twoja firma może starać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego? A może masz pytania o procedurę pozyskiwania środków?

Nasi doświadczeni pracownicy spokojnie i pewnie przeprowadzą Cię przez cały proces. Zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Beym
Kierownik Działu Obsługi Dofinansowań
Tel. Kom. +48 577 780 677
agnieszka.beym@wartoszkolic.pl

Adrian Błaszak
Specjalista ds. dofinansowań
Tel. Kom. +48 537 988 688
adrian.blaszak@wartoszkolic.pl

Przeczytaj również:

Dofinansowania na usługi szkolniowe

Akademia Menadżera Cyfryzacji - pozyskaj z nami środki

Akademia Menadżera Cyfryzacji – co musisz wiedzieć? Akademia Menadżera Cyfryzacji to seria projektów dofinansowań usług rozwojowych, które skierowane są dla firm z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Środki przyznawane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, a konkretniej, z programu POWER, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Kolejna już edycja Akademii Menadżera skupia się tym razem na kompetencjach z zakresu cyfryzacji. Jest to zatem idealny moment na to,…
dowiedz się więcej
Dofinansowania na usługi szkolniowe, Szkolenia dofinansowane

Akademia Menadżera MMŚP - Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Akademia Menadżera MMŚP – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku Przywództwo na odległość różni się od zarządzania zespołem stacjonarnie. Kadry menedżerskie, a także właścicielskie muszą zatem mieć kompetencje zarówno z zakresu zarządzania zespołem w środowisku wirtualnym, jak i osobiście. Aby podnieść poziom umiejętności w tej pierwszej dziedzinie, warto skorzystać ze specjalistycznych szkoleń. To właśnie przywództwo i zarządzanie zespołem z wykorzystaniem technologii informatycznej jest elementem…
dowiedz się więcej
Blog, Dofinansowania na usługi szkolniowe

Szkolenia z komunikacji – banał czy konieczność?

Komunikacja to podstawowa czynność w życiu, którą znamy już od najmłodszych lat. Wiemy, że skuteczna prowadzi do nawiązywania przyjaźni i realizacji naszych celów, zła z kolei sprzyja powstawaniu konfliktów. Codziennie rozmawiamy czy przekazujemy informacje różnymi kanałami – dotyczy to także życia zawodowego. Umiejętność porozumiewania się w obrębie firmy to podstawa, która wpływa na jakość i sprawność wykonywanej pracy. Może także przyczynić się do pozyskania nowych partnerów biznesowych…
dowiedz się więcej