Krajowy Fundusz Szkoleniowy - jak pozyskać środki?

Nowy rok oznacza w naszym szkoleniowym świecie nowy okres rozdzielania budżetu Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Sprecyzowany zostaje podział środków pomiędzy województwa, a także określone zostają priorytety ich wydatkowania. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dla kogo?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy, której celem jest wsparcie przedsiębiorców w poszerzaniu kompetencji i kształceniu ustawicznym personelu.

Z środków KFS skorzystać może każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, który chciałby starać się o przeprowadzenie kształcenia ustawicznego u siebie lub swojego personelu.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskać można 80% kosztów kształcenia ustawicznego (jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia pracownika w danym roku na jednego uczestnika), a w przypadku mikro przedsiębiorców nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego (także nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia pracownika w danym roku na jednego uczestnika).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – priorytety

W tym roku  z środków w kwocie 256 805 tys. zł 80%, czyli 205 444 tys. zł przeznaczone zostanie na realizację priorytetów kształcenia ustawicznego w poszczególnych województwach, a pozostałe 20% (52 362 tys. zł) stanowić będzie rezerwę KFS, rozdzielaną i wydatkowaną przy udziale Rady Rynku Pracy.

Podział środków (80% kwoty) podlegać będzie ustalonym priorytetom wydatkowania:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Podział środków rezerwowych (20% kwoty) podlega priorytetom wydatkowania Rady Rynku Pracy:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak pozyskać środki?

Przygotowanie wniosków oraz zebranie dokumentacji koniecznych do pozyskania środków bywa kłopotliwe i nierzadko napawa przedsiębiorców strachem. Zupełnie niepotrzebnie!

Chciałbyś dowiedzieć się, czy Twoja firma może starać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego? A może masz pytania o procedurę pozyskiwania środków?

Nasi doświadczeni pracownicy spokojnie i pewnie przeprowadzą Cię przez cały proces. Zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Beym
Kierownik Działu Obsługi Dofinansowań
Tel. Kom. +48 577 780 677
agnieszka.beym@wartoszkolic.pl

Adrian Błaszak
Specjalista ds. dofinansowań
Tel. Kom. +48 537 988 688
adrian.blaszak@wartoszkolic.pl

Przeczytaj również:

Blog, Dofinansowania na usługi szkoleniowe, Dofinansowania na usługi szkolniowe

Dofinansowanie do szkoleń na 2024 rok

W dynamicznym środowisku biznesowym rozwijanie kompetencji pracowników staje się nieodłącznym elementem strategii sukcesu organizacji. Dofinansowanie kursów odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu przedsiębiorstw w rozwoju zasobów ludzkich. W 2024 roku istnieje kilka kluczowych źródeł finansowania, które umożliwiają organizacjom inwestowanie w rozwój umiejętności pracowników. Prowadzisz firmę, a może pracujesz w dziale HR i szukasz dotację na szkolenia na ten rok? W takim razie…
dowiedz się więcej
Dofinansowania na usługi szkolniowe, Szkolenia dofinansowane

Dofinansowanie na szkolenia dla dużych firm

W obliczu ciągłych zmian rynkowych i technologicznych, duże firmy stają przed wyzwaniem nieustannego rozwijania kompetencji swoich pracowników. Szkolenia i programy edukacyjne są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i innowacyjności na rynku, jednak często wiążą się z dużymi wydatkami. Na szczęście, istnieją rozwiązania, które mogą wesprzeć przedsiębiorstwa w realizacji ich celów rozwojowych. Dofinansowanie na szkolenia dla dużych firm otwiera nowe możliwości dla organizacji, które chcą inwestować…
dowiedz się więcej
Dofinansowania na usługi szkolniowe

Akademia Menadżera Cyfryzacji - pozyskaj z nami środki

Akademia Menadżera Cyfryzacji – co musisz wiedzieć? Akademia Menadżera Cyfryzacji to seria projektów dofinansowań usług rozwojowych, które skierowane są dla firm z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Środki przyznawane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, a konkretniej, z programu POWER, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Kolejna już edycja Akademii Menadżera skupia się tym razem na kompetencjach z zakresu cyfryzacji. Jest to zatem idealny moment na to,…
dowiedz się więcej

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.