Dofinansowanie na szkolenia dla dużych firm

W obliczu ciągłych zmian rynkowych i technologicznych, duże firmy stają przed wyzwaniem nieustannego rozwijania kompetencji swoich pracowników. Szkolenia i programy edukacyjne są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i innowacyjności na rynku, jednak często wiążą się z dużymi wydatkami. Na szczęście, istnieją rozwiązania, które mogą wesprzeć przedsiębiorstwa w realizacji ich celów rozwojowych. Dofinansowanie na szkolenia dla dużych firm otwiera nowe możliwości dla organizacji, które chcą inwestować w rozwój swoich zasobów ludzkich, jednocześnie minimalizując obciążenie budżetu. W tym artykule przyjrzymy się, jak duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dostępnych form wsparcia finansowego, aby zwiększyć kwalifikacje i kompetencje swoich pracowników, przyczyniając się tym samym do wzrostu efektywności i innowacyjności firmy.

Dofinansowanie na szkolenia dla dużych firm – dostępne programy

W ramach wsparcia dla sektora biznesowego, rząd oraz instytucje unijne opracowały szereg programów dofinansowania, które mają na celu wspieranie rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników dużych przedsiębiorstw. Dzięki tym inicjatywom, firmy mają możliwość uzyskania finansowego wsparcia na organizację szkoleń, warsztatów i kursów, które są niezbędne do podnoszenia umiejętności zespołu oraz adaptacji do szybko zmieniających się warunków rynkowych. W niniejszym akapicie przedstawimy przegląd najważniejszych programów dofinansowania, z których duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać, aby zainwestować w rozwój swoich pracowników, jednocześnie optymalizując koszty związane z edukacją i szkoleniami.

Podmiotowy System Finansowania

Jedną z form dofinansowania na szkolenia dla dużych firm są środki dostępne w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Jest to inicjatywa skierowana do firm, które chcą inwestować w rozwój swoich pracowników poprzez różnorodne formy szkoleń. System ten umożliwia uzyskanie dofinansowania na realizację programów edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki temu, firmy mogą lepiej planować swoje działania rozwojowe, mając pewność wsparcia finansowego.

W ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, przedsiębiorstwa otrzymują bonifikaty, które mogą być wykorzystane na pokrycie części kosztów usług rozwojowych. Dzięki temu modele finansowania stają się bardziej dostosowane do specyficznych wymagań i oczekiwań biznesowych, a przedsiębiorcy zyskują większą swobodę w zakresie planowania i realizacji swoich strategii rozwojowych.

Kluczową zaletą Podmiotowego Systemu Finansowania jest jego elastyczność i otwartość na zmieniające się potrzeby rynkowe. Przedsiębiorcy mogą wybierać spośród szerokiej gamy usług i dostawców, co sprzyja innowacyjności i konkurencyjności na rynku. Dodatkowo, PSF wspiera rozwój ekosystemu przedsiębiorczości w Polsce, poprzez budowanie mostów pomiędzy światem biznesu a dostawcami usług rozwojowych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Innym istotnym programem z którego można uzyskać dofinansowanie na szkolenia dla dużych firm jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. To inicjatywa, której celem jest wspieranie rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników oraz osób poszukujących pracy. Jest to inicjatywa skierowana do pracodawców, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, umożliwiająca im uzyskanie dofinansowania na realizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników. Fundusz ma na celu przyczynienie się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez inwestycje w rozwój zasobów ludzkich oraz dostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy.

Pracodawcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia finansowego muszą przedstawić szczegółowy plan szkoleniowy, który obejmuje cele szkolenia, jego program, liczbę uczestników, kosztorys, a także wskazać spodziewane korzyści dla pracowników i przedsiębiorstwa. Ważnym aspektem jest to, że szkolenia powinny odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku pracy i przyczyniać się do podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników w sposób, który umożliwi im lepsze dostosowanie do zmieniających się warunków ekonomicznych.

Akademia HR

Akademia HR proponuje bogaty wachlarz szkoleń, warsztatów i kursów, które są skoncentrowane na podnoszeniu kwalifikacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki temu, program znacząco przyczynia się do usprawnienia procesów zarządzania personelem oraz do zwiększenia efektywności organizacyjnej przedsiębiorstw. Co więcej, proponowane działania edukacyjne są starannie zaprojektowane, by odpowiadać na bieżące oraz przyszłe wyzwania rynkowe, co jest możliwe dzięki ciągłej analizie i adaptacji do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego.

Ponadto, oferta Akademii HR obejmuje tematykę ściśle powiązaną z najnowszymi trendami w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Mowa tu o takich aspektach, jak zarządzanie talentami, budowanie efektywnych strategii HR, implementacja skutecznych metod rekrutacji, ocena oraz rozwój pracowników, a także zarządzanie różnorodnością i włączenie. Wszystkie te elementy składają się na program szkoleniowy, który jest nie tylko odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, ale również stanowi przemyślaną inwestycję w przyszłość, umożliwiając firmom budowanie silnych i zróżnicowanych zespołów gotowych na wyzwania nowej ery biznesu.

Dofinansowanie na szkolenia dla dużych firm – ile środków można pozyskać i na co je przeznaczyć?

Podmiotowy System Finansowania

W Podmiotowym Systemie Finansowania dofinansowanie na szkolenia dla dużych firm zależy od poszczególnych województw. Poniżej przedstawiamy województwa z kwotami, w których jest dostępne dofinansowanie na szkolenia dla dużych firm:

Wielkopolskie:

 • Limit na jednego uczestnika 4000 zł
 • Limit na przedsiębiorstwo 40 tys. zł
 • Start projektu luty/marzec 2024

Dolnośląskie:

 • Dofinansowanie od 50% do 70%
 • Limit na pracownika 10 tys.
 • 100 tys. zł dla dużego przedsiębiorcy.

Kujawsko-pomorskie

 • Dofinansowanie do 80% kosztów usługi
 • 7 000 zł na uczestnika
 • do 200 tys. zł na przedsiębiorstwo

Świętokrzyskie

 • Duże przedsiębiorstwo 150 tys. zł
 • Maksymalnie 8 500 zł na uczestnika
 • Poziom dofinansowania 75-80%

Pozyskane środki można przeznaczyć na usługi, które zamieszczone są w Bazie Usług Rozwojowych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Z tego programu można uzyskać nawet 100 000 zł dla swojego przedsiębiorstwa i do 20 000 tys. zł na pracownika. Dofinansowanie na szkolenia dla dużych firm z KFS różni się jednak w zależności od lokalnych urzędów pracy, dostępnych środków oraz konkretnych potrzeb projektu szkoleniowego przedstawionego przez pracodawcę. Dofinansowanie może pokrywać całość lub część kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją szkolenia, w tym opłaty za uczestnictwo, koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe czy koszty związane z egzaminami certyfikacyjnymi.

Limit dofinansowania jest ustalany indywidualnie dla każdego projektu, biorąc pod uwagę jego zakres, liczbę uczestników oraz przewidywane efekty. W niektórych przypadkach maksymalna wysokość dofinansowania na jednego uczestnika szkolenia może być określona w przepisach dotyczących funduszu lub w ogłoszeniach konkursowych publikowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) można przeznaczyć na różnego rodzaju działania edukacyjne i szkoleniowe, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz dostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy. Do głównych kategorii działań, które mogą być finansowane z KFS, należą:

 • Szkolenia zawodowe – kursy i warsztaty mające na celu rozwój umiejętności specyficznych dla danego zawodu lub sektora.
 • Kursy i szkolenia ogólne – dotyczące umiejętności miękkich, takich jak zarządzanie, komunikacja, praca zespołowa.
 • Doradztwo zawodowe i bilans kompetencji – wsparcie w identyfikacji potrzeb szkoleniowych i planowaniu rozwoju zawodowego pracowników.

Akademia HR

Projekt Akademia Menadżera HR przewiduje nawet do 100% dofinansowania na szkolenia. Maksymalna wartość dofinansowania na uczestnika to 15 649,45 zł. W ramach Akademii Menadżera HR dofinansowanie można przeznaczyć ma szkolenia oraz doradztwo, dotyczące różnorodnych obszarów. Poniżej wymieniamy listę kompetencji ujętych w programie Akademia HR:

Dofinansowanie na szkolenia dla dużych firm – zgłoś się do nas

Dofinansowanie na szkolenia dla dużych przedsiębiorstw stanowi znaczącą szansę na rozwój i utrzymanie konkurencyjności na rynku. Wykorzystanie środków z Podmiotowego Systemu Finansowania, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Akademii HR to tylko niektóre z dostępnych opcji, które mogą przyczynić się do wzrostu kwalifikacji i kompetencji pracowników. Inwestycja w rozwój jest kluczowa, a dzięki dostępnemu wsparciu finansowemu, duże przedsiębiorstwa mają możliwość realizacji ambitnych planów szkoleniowych, przekładających się na ich długoterminowy sukces.

Dlatego jeśli stawiasz na rozwój swoich pracowników i prowadzisz duże przedsiębiorstwo, zgłoś się do nas, a my pomożemy Ci się uporać z nużącą papierologią, zaplanujemy i zrealizujemy dla Ciebie szkolenie uszyte na miarę potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Nie zwlekaj, czekamy na Twoją wiadomość!

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym jest dofinansowanie na szkolenia dla dużych firm?
Dofinansowanie na szkolenia dla dużych firm to wsparcie finansowe oferowane przez różne instytucje, mające na celu wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników i zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia?
O dofinansowanie mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa, które spełniają określone kryteria, m.in. dotyczące wielkości firmy, sektora działalności lub planowanego zakresu szkoleń.

Jakie rodzaje szkoleń mogą być dofinansowane?
Dofinansowanie może obejmować szeroki zakres szkoleń, w tym szkolenia zawodowe, kursy umiejętności miękkich, szkolenia menedżerskie, studia podyplomowe, czy szkolenia techniczne.

Jakie są źródła dofinansowania?
Źródła dofinansowania mogą pochodzić z funduszy unijnych, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, programów rządowych, a także innych instytucji wspierających rozwój zawodowy.

Jak aplikować o dofinansowanie na szkolenia?
Proces aplikacji różni się w zależności od źródła dofinansowania. Zazwyczaj wymaga to przygotowania szczegółowego wniosku, w którym należy przedstawić plan szkolenia, jego cele oraz przewidywane korzyści dla firmy i pracowników.

Czy dofinansowanie pokrywa całość kosztów szkolenia?
W zależności od programu, dofinansowanie może pokrywać całość lub część kosztów szkolenia. Często wymagany jest także wkład własny przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści niesie za sobą skorzystanie z dofinansowania na szkolenia?
Dofinansowanie na szkolenia umożliwia firmom podniesienie kwalifikacji pracowników, co przekłada się na zwiększenie ich efektywności, innowacyjności oraz konkurencyjności na rynku.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące liczby szkoleń dofinansowanych dla jednego przedsiębiorstwa?
Może występować limit liczby projektów szkoleniowych lub kwoty dofinansowania, które jedno przedsiębiorstwo może otrzymać. Szczegóły zależą od konkretnego programu dofinansowania.

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat dofinansowania na szkolenia?
Informacji można szukać na naszej stronie internetowej w zakładce dofinansowania lub dzwoniąc pod numer podany w zakładce kontakt.

Przeczytaj również:

Blog, Dofinansowania na usługi szkoleniowe, Dofinansowania na usługi szkolniowe

Dofinansowanie do szkoleń na 2024 rok

W dynamicznym środowisku biznesowym rozwijanie kompetencji pracowników staje się nieodłącznym elementem strategii sukcesu organizacji. Dofinansowanie kursów odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu przedsiębiorstw w rozwoju zasobów ludzkich. W 2024 roku istnieje kilka kluczowych źródeł finansowania, które umożliwiają organizacjom inwestowanie w rozwój umiejętności pracowników. Prowadzisz firmę, a może pracujesz w dziale HR i szukasz dotację na szkolenia na ten rok? W takim razie…
dowiedz się więcej
Dofinansowania na usługi szkolniowe, Szkolenia dofinansowane

Dofinansowanie na szkolenia dla dużych firm

W obliczu ciągłych zmian rynkowych i technologicznych, duże firmy stają przed wyzwaniem nieustannego rozwijania kompetencji swoich pracowników. Szkolenia i programy edukacyjne są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i innowacyjności na rynku, jednak często wiążą się z dużymi wydatkami. Na szczęście, istnieją rozwiązania, które mogą wesprzeć przedsiębiorstwa w realizacji ich celów rozwojowych. Dofinansowanie na szkolenia dla dużych firm otwiera nowe możliwości dla organizacji, które chcą inwestować…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Szkolenia dofinansowane, Wiedza i rozwój

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia pracowników w 2023 roku?

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia pracowników w 2023 roku? Podnoszenie kwalifikacji to inwestycja w rozwój firmy, ale proces ten często wiąże się też z wysokimi kosztami. Wiele firm szkoleniowych ma bogatą ofertę, ale za najciekawsze programy trzeba sporo zapłacić. To z kolei sprawia, że przedsiębiorcy, szukając oszczędności, chcą skorzystać z tańszych rozwiązań. Wyjściem z sytuacji jest przystąpienie do jednego z programów dofinansowania szkoleń dla pracowników. To forma wsparcia,…
dowiedz się więcej

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.