Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy

Uczestnik szkolenia zyska wszechstronne narzędzia i strategie, które pozwolą skutecznie przygotować organizację do dynamicznych zmian na rynku pracy. Odkryją nowoczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, budowy elastycznych struktur organizacyjnych oraz rozwijania umiejętności adaptacji w dynamicznym środowisku biznesowym. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy staną się kluczowymi agentami pozytywnych przemian, wyznaczając kurs rozwoju firmy w zmiennym świecie.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy

Grupa docelowa szkolenia obejmuje menedżerów na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej, liderów zespołów, specjalistów działu HR oraz kadry zarządzającej. Ponadto, szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców, właścicieli firm, a także wszystkich profesjonalistów zainteresowanych efektywnym zarządzaniem zmianami w organizacji. Uczestnicy mogą pochodzić z różnych branż i poziomów doświadczenia. To szkolenie dedykowane jest każdemu, kto pragnie wzmocnić zdolności adaptacyjne organizacji oraz zyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące analizy trendów rynku pracy, tworzenia strategii rozwoju zasobów ludzkich, efektywnego zarządzania zmianą, motywowania zespołu w okresie transformacji oraz budowania pozytywnej kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacyjności.

wyślij zapytanie

Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy – korzyści ze szkolenia

 • Posiadanie pracowników w zespołach wielopokoleniowych gwarantuje pracodawcy ciągłość pracy, gdyż w jednym i tym samym czasie większość pracowników nie odejdzie na emeryturę czy nie zajdzie w ciążę. Procesy w organizacji nie zostaną zaburzone.
 • Pracownicy z różnych pokoleń oraz wielokulturowi są w stanie obsłużyć większą liczbę klientów/gości, gdyż będą w stanie zrozumieć oczekiwania konkretnych grup społecznych w stosunku do oferowanych usług.
 • Poprawa relacji między pracownikami i przełożonymi – szkolenie z zarządzania zmianą  na rynku pracy pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz budowanie lepszych relacji między nimi, a przełożonymi. Dzięki temu organizacja może stworzyć bardziej harmonijne środowisko pracy, co przekłada się na wyższą jakość pracy i zwiększenie satysfakcji pracowników i właścicieli.

Korzyści dla organizacji

 • Skrócenie procesu rekrutacji i zminimalizowanie nietrafionych wyborów kandydatów.
 • Redukcja oporu wobec zmian na rynku pracy .Dzięki zrozumieniu oczekiwań obecnych kandydatów do pracy organizacja może skuteczniej przeprowadzać procesy rekrutacyjny i zminimalizować wydatki przeznaczone na rekrutację, oraz skrócić czas trwania rekrutacji.
 • Lepsza komunikacja –  nasze szkolenie pozwala na zrozumienie, jak ważna jest skuteczna komunikacja w procesach zmiany, gdy chodzi o rekrutację wewnątrz firmy. Uczymy jak dostrzec potencjał pracowników i jak zakomunikować im awans lub zmianę zakresu obowiązków – posługując się językiem korzyści. Dzięki temu organizacja może skuteczniej komunikować cele i korzyści wynikające z wprowadzanych zmian, a także monitorować reakcje pracowników na te zmiany.
 • Posiadanie wielofunkcyjnych pracowników zapewnia organizacji ciągłość pracy, a pracownikom daje szansę na sprawdzenie się także w innych działach lub w innym zakresie obowiązków- stają się przez to pracownikami pożądanymi w tej organizacji, a ponadto wzmacnia się ich kompetencje na ogólnym rynku pracy.

Korzyści dla pracowników

 • Zrozumienie celów i korzyści wynikających z wprowadzanych zmian – zatrudniania nowych pracowników bądź przesunięć pracowników między działami w firmie.
 • Uczymy jak komunikować pracownikom, dlaczego organizacja wprowadza zmiany i jakie korzyści z tego wynikają. Dzięki temu pracownicy mogą lepiej zrozumieć swoją rolę w procesie zmiany i przyczynić się do jego skutecznej realizacji.
 • Odkrycie potencjału drzemiącego w pracownikach – wzmocnienie ich poczucia mistrzostwa dzięki programom mentoringowym ( doświadczony pracownik staje się mentorem dla nowo zatrudnionego).
 • Mentoring odwrócony- pracownicy nowi, o małym stażu mogą też wnieść nowe wartości do firmy, mogą także stać się mentorami w dziedzinie cyfryzacji, nowych technologii dla pracowników generacji X czy Baby Boomers.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Jak konstruować ogłoszenie o pracę, aby trafić do odpowiednich grup kandydatów?
 • Gdzie nadawać ogłoszenia o pracę – wiele kanałów to większa szansa na dotarcie do grup zainteresowanych pracą.
 • Organizacja rekrutacji- czas, miejsce, osoby obecne na rozmowie rekrutacyjnej.
 • Nowatorskie formy rekrutacji ( video CV, zadania kreatywne dla kandydatów, open day w firmie jako sposób na zapoznanie kandydatów z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa)
 • Employee Experience – jego znaczenie dla pracodawcy i przyszłych pracowników.
 • Narzędzia i testy ułatwiające dobór odpowiednich kandydatów do zespołu, ( FRIS, DISC, Test Galuppa)
 • Wdrażanie nowego pracownika w zakres obowiązków- zasada 4 P
 • Mentoring ( kandydat pod opieką mentora z większym doświadczeniem w firmie)
 • Mentoring odwrócony – czego nowy pracownik może nauczyć pozostałych członków zespołu?
 • Rola rozmowy podsumowującej okres próbny.
  • Rozmowa przełożonego z mentorem
  • Rozmowa mentora z nowym pracownikiem – rola Feedbacku
  • Rozmowa nowego pracownika z przełożonym
 • Jasne określenie oczekiwań zespołu i szefa względem nowej osoby, oraz określenie ścieżki rozwoju na najbliższe 2
 • Rola motywatorów – co oferuje pracodawca, a czego oczekuje pracownik?
 • Komunikowanie zmian w firmie i rozpoczęcie procesu rekrutacji wewnętrznejna przykładzie cross-treningu między stanowiskami.
 • Zalety cross- treningu i obszary do obserwacji. Gdzie mogą pojawić się trudności i jak na nie reagować?
 • Oczekiwania pracodawcy wobec pracowników, którym proponujemy awans lub zmianę stanowiska pracy.
 • Oczekiwania pracowników wobec pracodawcy w sytuacji awansu lub zmiany stanowiska pracy.

 

 • Geneza sytuacji trudnych. Dlaczego pracownicy rotują?
 • Jakie formy zatrudnienia i jakie motywatory są w stanie utrzymać pracowników w firmie dłużej niż 2 lata?
 • Spotkania z pracownikami – jak często i w jakim celu?
 • Różnice w sposobie pracy i w oczekiwaniach między pracownikami różnych generacji (Baby Boomers, Pokolenie X, Pokolenie Y, Pokolenie Z)
 • Zalety zespołów multigeneracyjnych. Jak wzmacniać potencjał poszczególnych pracowników?
 • Co generuje sytuacje trudne i konfliktowe w zespole?
  • Podejście do czasu
  • Rozumienie efektywności
  • Przestrzeganie zasad panujących w firmie
  • Poczucie odpowiedzialności
  • Pracownicy innych narodowości- niezrozumienie oczekiwań polskich pracodawców oraz złe lub zbyt krótkie wprowadzenie pracownika w schemat funkcjonowania organizacji.
 • Wpływ managerów HR oraz kierowników działów na atmosferę w grupie pracowniczej.
 • Style rozwiązywania konfliktów
  • Rywalizacja
  • Unikanie
  • Kompromis
  • Dostosowanie
  • Współpraca
 • Pożegnanie pracownika odchodzącego lub zwalnianego z firmy. Dlaczego i dla kogo jest to ważne?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Gry szkoleniowe

Metoda ta polega na symulowaniu sytuacji biznesowych i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.

4

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Anna Możdżyńska

Jako trenerka pracuje od 2015 r. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Trenera na WSB Poznań. Posiada 18-letni staż pracy w branży hotelarskiej, 22 lata pracy jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny, współwłaścicielka kawiarni w Kołobrzegu 2014-2016. Jest licencjonowanym pilotem wycieczek oraz przewodnikiem turystyczny od 1998r. Certyfikowana trenerka VCC- Treiner in Tour Organizer. W 2019 r. ukończyła szkolenie dla trenerów biznesu „ Kreatywne metody szkoleniowe”. Ukończyła szkolenie z zakresu sprzedaży usług w CENTRUM SPRZEDAŻY Monika Bartkowiak. Od 2020 r współpracuje jako trener i wykładowca z Politechniką Koszalińską – Wydział Ekonomiczny ( kierunek: Turystyka i Rekreacja).

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.