Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia pracowników w 2023 roku?

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia pracowników w 2023 roku?

Podnoszenie kwalifikacji to inwestycja w rozwój firmy, ale proces ten często wiąże się też z wysokimi kosztami. Wiele firm szkoleniowych ma bogatą ofertę, ale za najciekawsze programy trzeba sporo zapłacić. To z kolei sprawia, że przedsiębiorcy, szukając oszczędności, chcą skorzystać z tańszych rozwiązań. Wyjściem z sytuacji jest przystąpienie do jednego z programów dofinansowania szkoleń dla pracowników. To forma wsparcia, która pozwala pokryć część lub nawet całość kosztów związanych z rozwijaniem kompetencji zatrudnionych specjalistów. 

Jak można sfinansować szkolenie dla pracowników?

Tego typu projekty prowadzą zarówno Unia Europejska, jak i administracja krajowa. W obu przypadkach trzeba złożyć szereg dokumentów, które pozwolą uzyskać środki. Ważne jest też, aby wcześniej zapoznać się z założeniami danego programu i dowiedzieć się, o jakie wsparcie można wnioskować. 

Wśród ofert organizacji pomagających w wyszkoleniu pracowników są usługi przeznaczone dla firm znajdujących się na wszystkich poziomach rozwoju: od mikroprzedsiębiorców po korporacje. Różna jest też tematyka kursów. Można skorzystać ze szkoleń dla pracowników produkcji, jak również zgłosić się do akademii rozwijającej kompetencje menadżerskie. 

Programy dofinansowania szkoleń dla firm. Z których form pomocy warto skorzystać?

Jedną z ciekawszych ofert w kwestii uzyskania dodatkowych funduszy proponuje Podmiotowy System Finansowania. W ramach środków, jakimi dysponuje każde z województw, można ubiegać się o wsparcie rozwoju prowadzonej firmy. Z oferty mogą skorzystać zarówno sami przedsiębiorcy, jak i zatrudniani przez nich pracownicy. Co ważne, program nie narzuca konkretnego pakietu szkoleń. Osoba zainteresowana wsparciem może wybrać dowolną ścieżkę rozwoju kompetencji wpisaną w Bazę Usług Rozwojowych. 

Wnioskodawca, który wystąpi o dofinansowanie szkoleń otrzyma tzw. bon rozwojowy. Maksymalna kwota wsparcia to aż 100 tys. złotych. Wymagany wkład własny wynosi 20%, co oznacza, że 80% kwoty pokrywa organizacja przyznająca środki. Często taka suma pozwala na zrealizowanie cyklu szkoleń dla wszystkich zatrudnionych pracowników. 

Dużym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców jest transformacja cyfrowa i związane z nią wdrożenie nowych technologii w biznesie. Chcąc poczuć się pewniej w tym zakresie, można przystąpić do Akademii Menadżera MŚP. W ramach tych działań istnieje możliwość, aby przeszkolić do 8 osób z jednej firmy. Grupa docelowa to menadżerowie, właściciele lub osoby, które będą starać się o awans na stanowiska kierownicze. Dzięki takiej formie dofinansowania szkoleń firma ma szansę lepiej przystosować się do aktualnych wymagań rynku. 

Sprawnie działają też ​​Sektorowe Rady ds. Kompetencji. To organizacje funkcjonujące w ramach poszczególnych branż i starające się rozpoznać, jakie umiejętności są niezbędne do tego, aby biznes mógł się rozwijać. Główne idee tego programu to nauka praktycznych umiejętności oraz wymiana doświadczeń. Zarząd wytypował kilkanaście branż kluczowych dla rozwoju gospodarki. W ramach organizowanego konkursu można uzyskać środki na dofinansowanie szkoleń dla pracowników. 

Niewiele osób ma świadomość, że pomoc jest skierowana nie tylko do dynamicznie rozwijających się firm. Na wsparcie mogą liczyć także ci, którzy doświadczają pewnych trudności. Właśnie dla nich przeznaczony jest System Wczesnego Ostrzegania. Przedsiębiorca może liczyć na wsparcie o wartości ok. 20 tys. złotych. Środki przeznacza się na takie cele jak szkolenia, doradztwo czy mentoring. Często okazuje się to skutecznym sposobem na to, aby poradzić sobie z kryzysem i na nowo zacząć rozwijać swój biznes. 

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Na szczególną uwagę zasługuje z pewnością jeden z największych działających w Polsce programów, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy. To forma dotacji udzielana przez Fundusz Pracy. Program jest bardzo różnorodny. Mogą do niego przystąpić pracownicy różnych branż, zatrudnieni na wszystkich stanowiskach. Celem jest przede wszystkim zapobieganie bezrobociu, które może być spowodowane brakiem umiejętności wymaganych przez pracodawców. 

Wnioski kieruje się do Powiatowego Urzędu Pracy. Dokumenty może złożyć tylko pracodawca, który zatrudnia specjalistów na podstawie umowy o pracę. Program jest dostępny zarówno dla małych przedsiębiorców, jak i dla zakładów zatrudniających wiele osób. Co ważne, środki otrzymuje się jeszcze przed rozpoczęciem szkoleń. To duże ułatwienie, które powoduje, że nie trzeba przeznaczać na nie własnego budżetu. 

Mimo że do Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą wnioskować wszyscy, to co roku ogłaszane są priorytety wpływające na prawdopodobieństwo uzyskania środków. Dofinansowania dla pracowników w 2023 roku to w szczególności: 

  • wsparcie dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
  • doszkalanie związane z wdrażaniem nowych technologii;
  • rozwój kompetencji w tzw. zawodach deficytowych;
  • kształcenie osób po 50 roku życia;
  • szkolenie pracowników powracających na rynek pracy po dłuższej przerwie.

Powyższe obszary nie wykluczają jednak możliwości zgłaszania się firm, które mają inne potrzeby. Warto zatem ubiegać się o dofinansowanie i wdrożyć plan rozwoju kompetencji zatrudnianych osób niezależnie od sytuacji w przedsiębiorstwie.

Gdzie skorzystać z pomocy w uzyskaniu dofinansowania?

Liczba różnych programów oraz związana z tym konieczność przygotowania skomplikowanej dokumentacji powoduje czasem, że przedsiębiorcy nie korzystają z możliwości finansowania szkoleń. W takich przypadkach warto zwrócić się do firm, które zajmują się realizacją tego procesu.

W Warto Szkolić pomagamy na każdym etapie projektu. Doradzamy, jaka forma finansowania będzie najlepsza i jak spożytkować uzyskane środki. Zajmujemy się także przygotowaniem całej dokumentacji. Skorzystanie z usług pośrednika, który dokładnie zna regulaminy i wie, o co można się ubiegać, umożliwia otrzymanie maksymalnej kwoty wsparcia. Oprócz tego realizujemy też całościowe programy dokształcania prowadzone przez naszych wykwalifikowanych trenerów. 

Zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców, którym zależy na rozwoju swojego biznesu. Inwestycja w szkolenia to kapitał pomagający w osiąganiu założonych celów. 

Przeczytaj również:

Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuczna inteligencja w sprzedaży

Sztuczna inteligencja w sprzedaży Sztuczna inteligencja w sprzedaży to niezwykle dynamiczne i innowacyjne pole, które odgrywa coraz większą rolę w dzisiejszym świecie biznesu. AI w sprzedaży odnosi się do wykorzystania zaawansowanych technologii i algorytmów, które umożliwiają firmom analizę danych, prognozowanie, personalizację ofert, automatyzację procesów oraz optymalizację działań sprzedażowych. Dzięki zastosowaniu AI, firmy mają możliwość zrozumienia i reagowania na preferencje klientów w sposób bardziej…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuczna inteligencja w marketingu

Sztuczna inteligencja w marketingu Sztuczna inteligencja w marketingu to nie tylko innowacja, ale również konieczność, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów i pozostać konkurencyjnym na rynku. AI w marketingu umożliwia personalizację i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów w sposób, który jeszcze niedawno wydawał się niemożliwy. Dzięki precyzyjnym analizom danych, AI potrafi przewidzieć preferencje, zachowania i potrzeby konsumentów. Co pozwala marketerom tworzyć skuteczne strategie reklamowe i oferty…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy stanowi kluczową umiejętność dla efektywnego zarządzania zespołem i tworzenia harmonijnej atmosfery w organizacji. Niezależnie od tego, jak dobrze zorganizowany i zmotywowany jest zespół, konflikty mogą się pojawić. Różnice w poglądach, wartościach, stylach pracy, a także napięcia związane z konkurencją czy ograniczonymi zasobami, są nieuniknione. Istotą rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy jest umiejętność skutecznego…
dowiedz się więcej