Prawa i obowiązki pracodawców podczas zatrudniania obcokrajowców

Prawa i obowiązki pracodawców podczas zatrudniania obcokrajowców

Przepisy w naszym kraju szczegółowo regulują obowiązki pracodawcy w przypadku, gdy zatrudnia on obywateli innych państw. Z tego też powodu zarówno właściciele firm, jak i pracownicy działów HR, a także kadr w większych przedsiębiorstwach powinni orientować się w najważniejszych zagadnieniach. Zatrudnianie obcokrajowców wiąże się również z pewnymi prawami.

Zatrudnianie obcokrajowców – obowiązki pracodawców

Obowiązki pracodawców w sytuacji, gdy zatrudniają cudzoziemców z krajów trzecich to skomplikowany temat. Pracodawca ma obowiązki w zakresie między innymi:

  • sprawdzenia ważności dokumentów,
  • upewnienia się, że cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium RP,
  • sformułowania pisemnej umowy z cudzoziemcem (jej rodzaj zawsze powinien być dostosowany do charakteru wykonywanej pracy)

Zasady, które dotyczą pracy obcokrajowców na terenie Polski zostały zawarte w wielu aktach prawnych (ustawach, a także rozporządzeniach). 29 stycznia 2022 roku pojawiły się kolejne przepisy, które znowelizowały niektóre ustawy, a także rozporządzenia dotyczące zatrudniania cudzoziemców. W wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie wprowadzono także pewne udogodnienia w kwestii zatrudniania osób z tamtego regionu. Wszystkie te informacje skondensowane są w jednym szkoleniu z zakresu prawa pracy.

Prawa pracodawców podczas zatrudniania obcokrajowców

Najważniejsze prawa pracodawców dotyczą między innymi kierowania procesem pracy, a także ochrony mienia. Istnieje szereg zapisów dotyczących prawa do:

  • zatrudniania pracowników,
  • zwalniania pracowników,
  • wymierzania kar porządkowych,
  • wyróżniania i nagradzania,
  • dokonywania potrąceń z wynagrodzenia,
  • egzekwowania obowiązków,
  • dochodzenia od pracownika naprawienia szkody.

Pracodawców w Polsce, którzy zatrudniają cudzoziemców, dotyczą w kwestii praw podobne przepisy, jak w przypadku zatrudniania obywateli polskich. Z tą jednak różnicą, że samo zatrudnianie obcokrajowców stało się w roku 2022 znacznie prostsze. Aby dowiedzieć się więcej, warto wziąć udział w szkoleniu z zakresu prawa pracy.

Wiedza, której nabywcami stają się wszyscy adepci szkolenia dotyczy zarówno zatrudniania cudzoziemców z terenów Unii Europejskiej, jak i z pozostałych państw świata. Specjaliści, którzy prowadzą kursy doskonale orientują się w aktualnych przepisach i chętnie odpowiadają na kierowane do nich indywidualnie pytania.

Przeczytaj również:

Szkolenia, Wiedza i rozwój

Onboarding na produkcji – jak wdrożyć do pracy nowe osoby?

Onboarding na produkcji – jak wdrożyć do pracy nowe osoby? Pracownicy fizyczni, wykonujący swoje obowiązki w różnego typu zakładach przemysłowych czy magazynach, powinni zostać odpowiednio przeszkoleni do wykonywania przydzielonych im zadań. Mimo że wdrożenie ma tutaj nieco inny charakter niż w przypadku osób pracujących w biurach, to nadal należy zapewnić załodze odpowiednie wsparcie. Jest ono szczególnie ważne w pierwszych miesiącach zatrudnienia. Dobre…
dowiedz się więcej
Wiedza i rozwój

Ocena pracownicza. Przykry obowiązek czy szansa na rozwój kompetencji?

Ocena pracownicza. Przykry obowiązek czy szansa na rozwój kompetencji? Jakiekolwiek zmierzenie się z systemem oceniania budzi najczęściej negatywne emocje. Wiele osób ma wtedy przed oczami odpowiedź przy szkolnej tablicy czy też trudny egzamin na studiach. Do tego dochodzi aspekt psychologiczny. Trudno jest przyjąć krytykę, nawet jeśli jest ona zakomunikowana w kulturalny i konstruktywny sposób. Z tych powodów pomysły takie jak okresowa…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Jak rozpoznać potrzeby szkoleniowe swoich pracowników?

Jak rozpoznać potrzeby szkoleniowe swoich pracowników? Niezależnie od branży, w jakiej działa firma, ważne jest, aby osoby w niej zatrudnione były na bieżąco przygotowywane do pełnienia swoich obowiązków. To już standard, że poświęca się sporo czasu na szkolenia wdrożeniowe. Jednak równie ważną kwestią jest późniejszy rozwój kompetencji. Sprawia on, że można łatwiej delegować zadania poszczególnym osobom, a także usprawnia przeprowadzanie rekrutacji wewnętrznych.…
dowiedz się więcej