Różnorodność pokoleniowa we współczesnych firmach. Co powinien o niej wiedzieć przedsiębiorca?

Różnorodność pokoleniowa we współczesnych firmach. Co powinien o niej wiedzieć przedsiębiorca?

Zatrudnianie pracowników w różnym wieku jest jednym z najczęściej podnoszonych tematów związanych z procesami HR-owymi. Obecnie nawet dekada dzieląca osoby współpracujące na polu zawodowym robi dużą różnicę w podejściu do pracy.

Co można zrobić w obliczu tak dużego wyzwania? Budować zespoły złożone z osób w podobnym wieku i liczyć na to, że sprawdzą się w każdej sytuacji? Dowiedz się, jak otworzyć się na różnorodność pokoleniową i odkryć jej potencjał.

Czym charakteryzują się przedstawiciele różnych pokoleń jako pracownicy?

Zmiana ustroju w Polsce, rozwój technologiczny oraz przeobrażenia społeczne sprawiły, że kolejne pokolenia mocno się od siebie różnią. To z kolei ma duży wpływ na podejście do pracy. Jako menadżer możesz zauważyć, że stanowi to dla firmy wyzwanie, a czasami utrudnia zbudowanie zgranego zespołu. Dlatego warto znać specyfikę poszczególnych pokoleń i dopasować do ich potrzeb politykę HR w organizacji.

W firmach obecnie stykają się już trzy różne generacje. Najstarsi pracownicy to tzw. pokolenie baby boomers. Kolejna grupa to dorastające w czasach transformacji pokolenie X. Młodsza generacja, czyli osoby urodzone w latach 90. określana jest jako Y. Tymczasem na rynek wchodzi już najmłodsza grupa, która także znacznie różni się od poprzednich, czyli generacja Z. Jak funkcjonują różne pokolenia w pracy? Co powinieneś o nich wiedzieć, aby wykorzystać ich potencjał?

Boomersi na rynku pracy

Osoby należące do tej generacji urodziły się po II wojnie światowej. Jest to głównie pokolenie wyżu demograficznego, który trwał mniej więcej do 1956 roku. Specyfika czasów, gdy urodzone wówczas osoby wchodziły na rynek pracy, spowodowała, że są to zazwyczaj lojalni pracownicy. Akceptują oni zawodową hierarchię i dobrze czują się w sformalizowanych strukturach. Jednocześnie są to ludzie, którzy często mają trudności w dostosowaniu się do zmian. Czasami młodsza kadra zarządzająca nie ma u nich autorytetu.

W Twojej firmie pracownicy należący do tego pokolenia mogą wprowadzić potrzebną równowagę. Boomersi pomogą Ci w utrzymaniu stałego zespołu i ograniczą braki kadrowe.

Pokolenie X na rynku pracy

Do tej generacji należą osoby urodzone w czasach PRL-u. Oczekują od pracodawcy jasnych zasad współpracy i chcą dobrze zarabiać. Osoby z tego pokolenia chętnie przejmują inicjatywę oraz dzielą się swoją wiedzą z młodszymi. Mają też aspiracje, aby awansować i rozwijać karierę. Pokoleniu X brakuje czasem elastyczności i otwartości na zmiany.

Zatrudniając osoby należące do tej generacji, możesz znaleźć świetnych fachowców. To właściwi kandydaci na liderów lub przełożonych. Pracownicy z pokolenia X dobrze sprawdzą się także jako osoby koordynujące złożone procesy i planujące pracę innych członków zespołu.

Millenialsi na rynku pracy

Generacja Y, czyli millenialsi, to osoby urodzone w latach 1980–2000. Jako pracownicy wykazują się optymizmem, kreatywnością i dużą otwartością. Kariera zawodowa jest dla nich ważna, ale chcą pogodzić ją z życiem rodzinnym. Często są to osoby, które chętnie się przeprowadzają i nie planują związać się na dłużej z jednym pracodawcą. Wolą też działać zadaniowo, oczekują więc od pracodawcy dużej elastyczności.

Millenialsi w pracy najlepiej sprawdzają się przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Jeśli zdecydujesz się na ich zatrudnienie, dużo łatwiej będzie Ci przeprowadzić poważne zmiany w biznesie.

Młody pracownik i doświadczony specjalista. Czy można stworzyć z nich zespół?

Różne pokolenia w pracy to wyzwanie zarówno dla pracodawcy, jak i samych zatrudnionych. Starcie odmiennych światopoglądów i spojrzeń na rozwój kariery może być źródłem konfliktów. Dlatego rola współczesnego menadżera polega też na godzeniu różnych oczekiwań i umiejętnym budowaniu zespołu.

Część osób odpowiedzialnych za zarządzanie obawia się tego, czy w jednym dziale można zatrudnić zarówno doświadczonego przedstawiciela baby boomer, jak i sporo od niego młodszego millenialsa. Warto w tym układzie dostrzec potencjał, zamiast zakładać, że pojawią się trudności. Może Ci w tym pomóc dobre poznanie talentów Twoich pracowników oraz właściwe rozdzielenie zadań. 

Dobrą praktyką jest także regularne rozmawianie z zespołem, zarówno podczas spotkań indywidualnych, jak i grupowych. Takie bieżące monitorowanie sytuacji pozwala na ocenę tego, czy wprowadzony system pracy działa poprawnie. Daje Ci też możliwość szybkiego podejmowania decyzji i ewentualnej modyfikacji procesów.

Jak zarządzać wielopokoleniowym zespołem pracowników?

Od współczesnych liderów współpracujących z osobami w bardzo różnym wieku oczekuje się przede wszystkim dużej otwartości. Jest ona potrzebna do tego, aby zbudować komunikację opartą na równości, szacunku oraz wsparciu dla potencjału poszczególnych specjalistów. Dlatego jako menadżer możesz potrzebować pomocy w poprawnym identyfikowaniu potrzeb pracowników

Szkolenie z zarządzania w zespołach wielopokoleniowych pozwoli Ci lepiej zrozumieć, czym różnią się między sobą przedstawiciele poszczególnych generacji. To pierwszy krok do tego, aby przygotować się do rekrutacji i późniejszego wdrożenia w wykonywanie powierzonych obowiązków. To także szansa na rozwój całej organizacji.

Firmy otwarte na przedstawicieli różnych pokoleń mają mniejsze trudności z zapełnieniem wakatów na kluczowych stanowiskach. Często lepiej radzą sobie też z wdrożeniem wszelkich zmian i innowacji. Pracownicy doceniają za to wizerunek pracodawcy na rynku oraz to, że promuje on równościowe podejście. Międzypokoleniowe środowisko pracy ma zatem wiele zalet. Warto wykorzystać tę możliwość i potraktować ją jako element budowania nowoczesnej firmy.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej