Samoobrona i pierwsza pomoc, czyli szkolenia dla firmy Grupa Wena Sp. z o.o

W maju i w czerwcu nasza firma realizowała projekt dla firmy Grupa Wena Sp. z o.o. Projekt składał się z dwóch części pierwsza dotyczyła zakresu udzielania pierwszej pomocy, a druga zakresu samoobrony.

Pierwsza pomoc – szkolenia dla pracowników Grupy Wena

Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przeprowadziła nauczyciel dyplomowana edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego oraz  Anna Szczepańska. Podczas zajęć specjalistka korzystała z 16 lat doświadczenia zawodowego, by w skuteczny sposób przekazać wiedzę z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się 4 czerwca 2021 roku punktualnie o  godzinie 10. Pierwszy moduł związany był z aspektami prawnymi pierwszej pomocy i podstawami prawnymi systemu ratownictwa medycznego w Polsce. Moduł I poruszał również zagadnienia dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy. W trakcie drugiej części zajęć (modułu II) uczestnicy poznali zasady związane z zabezpieczaniem miejsca zdarzenia, wykonywali ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, dziecka i niemowlęcia.

Dzień później odbyło się drugie szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Dzień drugi to  zagadnienia i ćwiczenia związane z taką tematyką jak:

  • zasady i sposoby postępowania w czasie epilepsji, NZK, omdleń, cukrzycy, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu;
  • urazy mechaniczne (krwotoki, złamania);
  • urazy termiczne (poparzenia i odmrożenia);
  • ukąszenia przez owady.

Uczestnicy szkolenia zostali poinstruowani, w jaki sposób używać defibrylatora AED. Zdobyli również wiedzę dotyczącą tego, jak postępować w przypadku wstrząsu anafilaktycznego oraz bezpiecznie przemieszczać poszkodowanych jednoosobowo lub w grupie.

Szkolenie zakończyło się egzaminem sprawdzającym poziom wiedzy kursantów.

Sztuki walki – nowe techniki skutecznej samoobrony

Szkolenie z technik samoobrony odbyło się 13 i 20 czerwca 2021 roku. Uczestnicy spotkań zdobyli wiedzę pozwalającą im na obronę oraz podjęcie walki w sytuacji bezpośredniego ataku. Szkolenia składały się z kilku modułów. Moduł I dotyczył kwestii postawy i poruszania się w walce. Prowadzący przedstawił pozycję z gardą i wyjaśnił uniwersalność jej zastosowania podczas walki. Na szkoleniu omówiono również rodzaje aktywnych postaw do podjęcia interwencji.

Podczas drugiego modułu omówiono techniki wyprowadzania uderzeń, kopnięć oraz sposoby ich blokowania. Moduł III poświęcony był chwytom transportowym związanym z mechanizmami tworzenia podstawowych dźwigni, metodami podejścia do przeciwnika oraz uchwyceniem jego ramienia do dźwigni. Moduł IV – i zarazem ostatni – dotyczył technik uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń.

Celem szkolenia było nie tylko nabycie umiejętności związanych z obroną, ale również uwolnienie się od strachu podczas ataku. Psychiczna zależność pomiędzy sprawcą ataku a ofiarą może sparaliżować nawet najbardziej wysportowaną osobę. Dlatego warto brać udział w tego typu szkoleniach, by odseparować się od poczucia lęku i niepewności, a zamiast tego uruchomić mechanizmy, które pozwolą na skuteczną samoobronę w sytuacji zagrożenia. Tego typu szkolenia to nie tylko szansa na nauczenie się fizycznych chwytów, które pozwolą obronić się przed atakiem, ale również metoda na wzmacnianie pewności siebie oraz podnoszenie poczucia własnej wartości.

Zajęcia z zakresu technik samoobrony przeprowadził licencjonowany instruktor oraz trener wielu zawodników zdobywających niejednokrotnie podium Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Europy, Damian Lamkowski.

Podczas cyklów szkoleniowych zastosowano metodę wykładu, pokazu i burzy mózgów, co świadczy o urozmaiconej formie zajęć.

Podsumowanie

Dzięki merytorycznym szkoleniom pracownicy firmy Grupa Wena Sp. z o.o. nauczyli się reagować w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia poprzez skuteczne udzielanie pierwszej pomocy. Poznali również techniki samoobrony, które zwiększą ich poczucie bezpieczeństwa w życiu zawodowym, jak i codziennym.

Szkolenia z pierwszej pomocy oraz z technik samoobrony to przykłady wartościowych projektów, które przeprowadza firma „Warto szkolić”. Nasi trenerzy to osoby, które korzystając ze swoich indywidualnych zasobów osobowościowych oraz kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym oraz kompetencjami miękkimi, umożliwiającymi podjęcie im współpracy z ludźmi z różnych środowisk i grup zawodowych. Szkolenia to praca z ludźmi, każdy z nas ma inne potrzeby. Dlatego firma „Warto szkolić” dba o to, by szkoleniowcy oprócz przekazywania wartościowych treści, budowali także pozytywną atmosferę i zaangażowanie podczas tego typu zajęć. Każde szkolenie jest dla naszych specjalistów spotkaniem z drugim człowiekiem, gdzie każdy uczestnik ma szansę zabrać głos oraz podzielić się własnymi doświadczeniami.

Projekt dla firmy Grupa Wena Sp. z o.o. został zrealizowany przy pomocy dofinansowania pozyskanego z programu Podmiotowe Systemy Finansowania z Bazy Usług Rozwojowych.

Zachęcamy do kontaktu z p. Marzeną Jaworską – Doradcą Klienta Biznesowego pod numerem telefonu: +48 577 720 977 lub pod adresem e-mail: marzena.jaworska@wartoszkolic.pl.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej