Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

Dla kogo? Jak pozyskać środki?

Firma „Warto Szkolić” z sukcesem pozyskuje dla swoich klientów środki z BUR. Usługi naszej firmy zostały docenione nie tylko przez niezależne instytucje, ale również przez samych klientów.  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową i kontaktem.

Pozyskaj środki na szkolenia!

My jako firma szkoleniowa napiszemy, złożymy wniosek o dofinansowanie i pozyskamy środki na szkolenie. Usługa jest zupełnie bezpłatna.

Co to jest Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych to serwis przygotowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości (PARP), w którym znajdują się wszystkie szkolenia wraz z terminami realizacji jednostek posiadających pozytywną akredytację PARP na świadczenie usług i szkoleń dofinansowanych.

Kto może starać się o środki z BUR?

BUR to pieniądze na szkolenia, które można pozyskać w łatwy sposób (dla porównania, dużo trudniej pozyskać z KFS). Program kierowany jest do średnich, małych i mikro przedsiębiorstw. Sprawdź, czy spełniasz kryteria wielkości firmy:

Ścieżka pozyskiwania środków z BUR

Znajdź interesujące Cię szkolenie z oferty firmy Warto Szkolić w Bazie Usług Rozwojowych
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i złóż go u Operatora.
Podpisz umowę z Operatorem.
Zapisz się na szkolenie za pomocą Bazy Usług Rozwojowych
Zrealizuj szkolenie
Opłać fakturę.
Oceń szkolenie za pomocą kwestionariusza dostępnego w Bazie Usług Rozwojowych
Rozlicz szkolenie z Operatorem.
Otrzymaj refundację poniesionych kosztów za szkolenie.

Dla kogo 50%, a dla kogo 80% dofinansowania?

Kwota dofinansowania zależy od subregionu w którym ma siedzibę firma starająca się o dofinansowanie. 

A jak sięgnąć po maksymalną stawkę?

  • Być przedsiębiorstwem funkcjonującym w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje (tzw. smart specialization). Szczgółowy wykaz przedsiębiorstw jest inny w zależności od województwa.
  • Delegować do szkolenia pracowników powyżej pięćdziesiątego roku życia.
  • Delegować do szkolenia pracowników o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie średnie włącznie z egazminem maturalnym lub niższe)
  • Być przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu (odnotowanie wzrostu przychodów ze sprzedaży lub zatrudnienia na poziomie większym niż 20% średniorocznie w okresie trzech kolejnych lat).

Szczegółowe informacje na temat maksymalnych kwot dofinansowania na pracownika i przedsiębiorstwo oraz sposobów na zwiększenie dofinansowania w poszczególnych województwach, znajdują się w tabeli poniżej:

Lp.WojewództwoSystem dofinansowaniaKwoty dofinansowania do zdobyciaProcentowy poziom dofinansowania
1.DolnośląskieRefundacja - przedsiębiorca opłaca całość kwoty, po rozliczeniu szkolenia kwota dofinansowania zostaje mu zwrócona w ramach refundacji 5 000 zł na pracownika
(w ramach jednej usługi),
50 000 zł na firmę
Podstawowa wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 50%.
Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:
80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,
70%, gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa dolnośląskiego
70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor
2.Kujawsko-pomorskieRefundacja - przedsiębiorca opłaca całość kwoty, po rozliczeniu szkolenia kwota dofinansowania zostaje mu zwrócona w ramach refundacji 5 000 zł na pracownika,
10 000 zł mikroprzedsiębiorstwa,
20 000 zł małe przedsiębiorstwa,
30 000 zł średnie przedsiębiorstwa
mikroprzedsiębiorstwa - 70%
małe przedsiębiorstwa - 60%
średnie przedsiębiorstwa - 50%
Możliwość zwiększenia dofinansowania o 10% na konkretnego pracownika, gdy do szkolenia delegujemy:
pracowników powyżej 50 roku życia;
pracowników o niskich kwalifikacjach;
przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (+10% dofianansowania na firmę).
3.LubelskieRefundacja - przedsiębiorca opłaca całość kwoty, po rozliczeniu szkolenia kwota dofinansowania zostaje mu zwrócona w ramach refundacji 5 000 zł na pracownika
15 000 zł na przedsiębiorstwo
mikroprzedsiębiorstwa - 75%
małe przedsiębiorstwa - 70%
średnie przedsiębiorstwa - 60%
Limity te ulegają podwyższeniu w następujących przypadkach:
dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. lubelskiego - do poziomu 80%;
dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu - do poziomu 75%
4.Lubuskie Bony - przedsiębiorca opłaca wyłącznie kwotę wkładu własnego i otrzymuje bony, które przekazuje firmie szkoleniowej8500 zł na pracownika,
29 500 zł mikroprzedsiębiorstwa,
32 500 zł małe przedsiębiorstwa,
35 000 zł średnie przedsiębiorstwa.
mikroprzedsiębiorstwa - 75%
małe przedsiębiorstwa - 70%
średnie przedsiębiorstwa - 60%
Możliwość zwiększenia dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstwa do 80% gdy:
działa w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego
jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu
5. ŁódzkieBony - przedsiębiorca opłaca wyłącznie kwotę wkładu własnego i otrzymuje bony, które przekazuje firmie szkoleniowejdo 6000 zł na pracownika. mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80%
średnie przedsiębiorstwa - 70%
+ 10% dofinansowania na konkretnego pracownika w przypadku gdy na szkolenie dedykowani są:
pracownicy powyżej 50 roku życia,
pracownicy o niskich kwalifikacjach,
przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
przedsiębiorstwa z branż/sektorów strategicznych
6. Małopolskie Bony - przedsiębiorca opłaca wyłącznie kwotę wkładu własnego i otrzymuje bony, które przekazuje firmie szkoleniowejsamozatrudniony: 5 760 zł
Firmy zatrudniające:
1 - 3 pracowników:
8 640 zł
4 - 9 pracowników:
11 520 zł
10 - 19 pracowników:
17 280 zł
20 - 49 pracowników:
28 800 zł
50 - 99 pracowników:
51 840 zł
100 - 249 pracowników:
97 920 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców
Poziom dofinansowania zwiększa się do 80% na konkretnego pracownika w przypadku gdy:
delegowani są pracownicy powyżej 50 roku życia
delegowani są pracownicy o niskich kwalifikacjach
delegowani są pracownicy z niepełnosprawnościami
firma jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu (+10% dofianansowania na firmę)
firma jest przedsiębiorstwem z branż/sektorów wysokiego wzrostu (+10% dofianansowania na firmę)
7. OpolskieRefundacja - przedsiębiorca opłaca całość kwoty, po rozliczeniu szkolenia kwota dofinansowania zostaje mu zwrócona w ramach refundacji 4000 zł na pracownika
12 000 zł mikroprzedsiębiorstwa
24 000 zł małe przedsiębiorstwa
48 000 zł średnie przedsiębiorstwa
Projekt skierowany tylko dla firm działających w obszarze specjalizacji regionalnych.
Poziom dofinansowania - 80%
8. Podkarpackie Refundacja - przedsiębiorca opłaca całość kwoty, po rozliczeniu szkolenia kwota dofinansowania zostaje mu zwrócona w ramach refundacji 8000 na pracownika
16 000 zł mikroprzedsiębiorstwa
40 000 zł małe przedsiębiorstwa
80 000 zł średnie przedsiębiorstwa
mikroprzedsiębiorstwa - 70%
małe przedsiębiorstwa - 60%
średnie przedsiębiorstwa - 50%
Dodatkowe 10% dofinansowania na konkretnego pracownika, gdy skierujemy do szkolenia:
pracowników powyżej 50 roku życia
pracowników o niskich kwalifikacjach
9. PodlaskieRefundacja - przedsiębiorca opłaca całość kwoty, po rozliczeniu szkolenia kwota dofinansowania zostaje mu zwrócona w ramach refundacji 5 000 zł na pracownika
50 000 zł na przedsiębiorstwo
Wszystkie przedsiębiorstwa 50% z możliwością zwiększenia do 80% na konkretnego pracownika, gdy delegujemy do szkolenia:
pracowników powyżej 50 roku życia,
pracowników o niskich kwalifikacjach,
pracowników z niepełnosprawnościami,
przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu (80% dofinansowania na firmę)
przedsiębiorstwach funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje (80% dofinansowania na firmę)
10.ŚląskieSystem kont przedpłaconych (taka sama zasada jak w przypadku bonów) - Pracodawca wpłaca na konto swój wkład własny, reszte dopłaca operator. 7 500 zł na pracownika
100 000 zł dofinansowania na przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu.
80% dla mikroprzedsiębiorstw
70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
Poziom dofinansowania do sprawdzenia na stronie: www.bur.fgsa.pl/kalkulator
11.Świętokrzyskie Refundacja - przedsiębiorca opłaca całość kwoty, po rozliczeniu szkolenia kwota dofinansowania zostaje mu zwrócona w ramach refundacji 6 000 zł na pracownika w 1 szkoleniu,
60 000 zł na przedsiębiorstwo
mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80%
średnie przedsiębiorstwa - 50% z możliwością zwiększenia do 80%:
pracownicy powyżej 50 roku życia (na konkretnego pracownika)
pracownicy o niskich kwalifikacjach (na konkretnego pracownika)
przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu
przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy
przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor
12.Warmińsko - MazurskieRefundacja - przedsiębiorca opłaca całość kwoty, po rozliczeniu szkolenia kwota dofinansowania zostaje mu zwrócona w ramach refundacji 70 000 zł na firmę do wykorzystania w okresie całego projektumikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80%
średnie przedsiębiorstwa 50% z możliwością zwiększenia do 80% gdy:
prowadzisz działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa
delegujesz pracowników powyżej 50 roku życia lub pracowników o niskich kwalifikacjach (na konkretnego pracownika)
prowadzisz przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu
13.WielkopolskieRefundacja - przedsiębiorca opłaca całość kwoty, po rozliczeniu szkolenia kwota dofinansowania zostaje mu zwrócona w ramach refundacji Najbardziej zróżnocowany region - w zależności od siedziby firmy są różne poziomy kwotowe.
3000 - 5000 zł na pracownika
30 000 - 100 000 zł na przedsiębiorstwo
mikroprzedsiębiorstwa - 80%
małe przedsiębiorstwa - 70%
średnie przedsiębiorstwa - 50%
+ 20% na pracowników (nie więcej niż 80%):
pracownicy powyżej 50 roku życia (na konkretnego pracownika)
pracownicy o niskich kwalifikacjach (na konkretnego pracownika)
przedsiębiorstwa działające w branży o największym potencjale rozwojowym lub branży strategicznej dla regionu
14. ZachodniopomorskieRefundacja - przedsiębiorca opłaca całość kwoty, po rozliczeniu szkolenia kwota dofinansowania zostaje mu zwrócona w ramach refundacji 15 000 zł mikroprzedsiębiorstwa
75 000 zł małe przedsiębiorstwa
400 000 zł średnie przedsiębiorstwa
Uwaga - firmy mogą brać dofinansowanie aż do osiągnięcia limitu pomocy de minimis, czyli 200 000 euro.
50 % - podstawowy poziom finansowania dla wszystkich przedsiębiorstw
możliwość zwiększenia dofinansowania do 80% gdy:
delegujesz na szkolenie pracowników o niskich kwalifikacjach lub po 50 roku życia (na konkretnego pracownika)
jesteś przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu
jesteś przedsiębiorstwem działającym w obszarze inteligentnych specjalizacji
jesteś przedsiębiorstwem działającym w specjalnej strefie włączenia

Kiedy otrzymam środki z BUR?

Dofinansowanie w formie refundacji otrzymuje się po zrealizowanej usłudze i opłaceniu faktury. Zawszę mamy gwarancję zwrotu środków ze względu na podpisaną promesę (czas oczekiwania ok 2-3 tygodnie). Warto zainwestować, bo poziom dofinansowania jest wysoki – zaczyna się od pokrycia połowy kosztów, a sięgnąć może nawet osiemdziesięciu procent całej wydanej kwoty na szkolenie .

Dużym plusem dofinansowania z BUR jest możliwość swobodnego wydatkowania pozyskanych środków. Dzięki temu dużo łatwiej niż np. przy korzystaniu z pomocy KFS, możemy zrealizować szkolenie bardzo precyzyjnie dopasowane do naszych potrzeb.

Na koniec zachęcamy do odwiedzenia strony Bazy Usług Rozwojowych  i zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów szkolenia, które możemy dla Państwa przeprowadzić w ramach dofinansowania z BUR: [email protected], 784 762 567.

Podaj swój adres e-mail

Skontaktujemy się z Tobą

Nasi partnerzy