Sektor chemiczny - Sektorowe Rady ds. Kompetencji

sektorowe rady ds. kompetencji

O dofinansowanie mogą starać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z sektora chemicznego (PKD C 19; C 20; C 21; C 22).

Celem projektu jest szkoleniowo – doradcze wsparcie w/w przedsiębiorstw w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych, wspierających zdobycie, uzupełnienie, lub aktualizację potrzebnych kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji w zakresie:

 • Wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w organizacji pracy zdalnej;
 • Dezynfekowania powierzchni przemysłowych, instytucjonalnych, użytkowych, indywidualnych;
 • Optymalizowania procesów obsługi aparatury technologicznej i analitycznej pod kątem pracy zdalnej;
 • Sporządzania rekomendacji dla sposobów prowadzenia procesów chemicznych laboratoryjnych i produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego;
 • Wdrażania rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów i ich obsługi analitycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i techniki cyfrowej;
 • Obsługiwania systemów przemieszczania i pakowania substancji szczególnie niebezpiecznych i specjalnego przeznaczenia;
 • Zarządzania bezpieczeństwem w procesach chemicznych;
 • Zarządzania projektami B+R w sektorze chemicznym;
 • Doradztwa technologicznego w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej;
 • Optymalizowania procesów laboratoryjnych w pracy zdalnej;
 • Projektowania systemów monitorowania przebiegu procesów produkcji farmaceutycznej i biotechnologicznych szyfrowania;
 • Plonowania i organizowania procesów pakowania w przemyśle farmaceutycznym w oparciu o zautomatyzowane linie produkcyjne;
 • Analizowania procesów produkcji nawozów w aspekcie zapewniania bezpieczeństwa i higieny produkcji i zasad ergonomii;
 • Przygotowania procesu uzyskania certyfikatu produktu biobójczego.

Sektorowe rady ds. kompetencji – sektor chemiczny

Dofinansowania funkcjonują w ramach ustalonego limitu na osobę w kwocie 10 770 zł. Ustalono także limit liczby osób przeszkolonych w czasie trwania projektu: dla mikroprzedsiębiorstw – 5 osób, dla małych przedsiębiorstw 20 osób, dla średnich i dużych 50 osób.

Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).

Uczestnikami projektu może zostać 1-8/20/50 pracowników przedsiębiorstwa, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i realizowanego celu.

Sektor chemiczny – operator

Operatorem projektu jest HRP Group Sp. Z o. o.

Projekt dla sektora chemicznego trwa od 1.10.2020 do 31.03.2021. Rekrutacja do projektu trwa od 4.11.2020.

Sektor chemiczny – wsparcie w procesie pozyskiwania środków

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie i pomoc w procesie pozyskiwania środków w ramach programu.

Posiadamy kompetentnych pracowników i ogromne doświadczenie w wspieraniu przedsiębiorstw w procesie uzyskiwania dofinansowań na usługi szkoleniowe.

W przypadku wątpliwości lub po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Agnieszka Beym
Kierownik Działu Obsługi Dofinansowań
Tel. Kom. +48 577 780 677
agnieszka.beym@wartoszkolic.pl

Adrian Błaszak
Specjalista ds. dofinansowań
Tel. Kom. +48 537 988 688
adrian.blaszak@wartoszkolic.pl

Przeczytaj również:

Dofinansowania na usługi szkolniowe

Akademia Menadżera Cyfryzacji - pozyskaj z nami środki

Akademia Menadżera Cyfryzacji – co musisz wiedzieć? Akademia Menadżera Cyfryzacji to seria projektów dofinansowań usług rozwojowych, które skierowane są dla firm z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Środki przyznawane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, a konkretniej, z programu POWER, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Kolejna już edycja Akademii Menadżera skupia się tym razem na kompetencjach z zakresu cyfryzacji. Jest to zatem idealny moment na to,…
dowiedz się więcej
Dofinansowania na usługi szkolniowe, Szkolenia dofinansowane

Akademia Menadżera MMŚP - Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Akademia Menadżera MMŚP – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku Przywództwo na odległość różni się od zarządzania zespołem stacjonarnie. Kadry menedżerskie, a także właścicielskie muszą zatem mieć kompetencje zarówno z zakresu zarządzania zespołem w środowisku wirtualnym, jak i osobiście. Aby podnieść poziom umiejętności w tej pierwszej dziedzinie, warto skorzystać ze specjalistycznych szkoleń. To właśnie przywództwo i zarządzanie zespołem z wykorzystaniem technologii informatycznej jest elementem…
dowiedz się więcej
Blog, Dofinansowania na usługi szkolniowe

Szkolenia z komunikacji – banał czy konieczność?

Komunikacja to podstawowa czynność w życiu, którą znamy już od najmłodszych lat. Wiemy, że skuteczna prowadzi do nawiązywania przyjaźni i realizacji naszych celów, zła z kolei sprzyja powstawaniu konfliktów. Codziennie rozmawiamy czy przekazujemy informacje różnymi kanałami – dotyczy to także życia zawodowego. Umiejętność porozumiewania się w obrębie firmy to podstawa, która wpływa na jakość i sprawność wykonywanej pracy. Może także przyczynić się do pozyskania nowych partnerów biznesowych…
dowiedz się więcej