Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej - Sektorowe Rady ds. Kompetencji

sektorowe rady ds. kompetencji

O dofinansowanie mogą starać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (PKD Q 86/7/8).

Celem projektu jest szkoleniowo – doradcze wsparcie w/w przedsiębiorstw w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych, wspierających zdobycie, uzupełnienie, lub aktualizację potrzebnych kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji.

Dla sektora opieki zdrowotnej mowa o kompetencjach i kwalifikacjach w zakresie:

 • Stosowania platform komunikacyjnych on-line w podmiotach leczniczych;
 • Pracy trenera i coacha w organizacji medycznej;
 • Administrowania sieciami – rozległą i lokalną;
 • Tworzenia rozwiązań chmurowych;
 • Wirtualizacji serwerów;
 • Zarządzania cyberbezpieczeństwem;
 • Administrowania bazami danych;
 • Zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej;
 • Współpracy z klientem (pacjentem) i jego obsługi w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej;
 • Organizacji i zarządzania pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi;
 • Instalowania i konfigurowania systemów pracy zdalnej;
 • Bezpiecznego korzystania z narzędzi pracy zdalnej;
 • Archiwizowania efektów pracy zdalnej;
 • Zestawiania i dokumentowania tele- i wideokonferencji;
 • Zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Sektorowe rady ds. kompetencji – sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Projekt realizowany jest w limicie kwotowym na osobę wynoszącym 6581 zł, przy jednoczesnym braku limitu osób.

Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).

Uczestnikami projektu może zostać 10-15 do 15-20 pracowników przedsiębiorstwa, w zależności od realizowanego celu.

Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – operator

Operatorem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza.

Projekt dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej trwa od 1.10.2020 do 31.03.2021. Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły

Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej– wsparcie w procesie pozyskiwania środków

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie i pomoc w procesie pozyskiwania środków w ramach programu.

Posiadamy kompetentnych pracowników i ogromne doświadczenie w wspieraniu przedsiębiorstw w procesie uzyskiwania dofinansowań na usługi szkoleniowe.

W przypadku wątpliwości lub po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Agnieszka Beym
Kierownik Działu Obsługi Dofinansowań
Tel. Kom. +48 577 780 677
[email protected]

Adrian Błaszak
Specjalista ds. dofinansowań
Tel. Kom. +48 537 988 688
[email protected]

Przeczytaj również:

Dofinansowania na usługi szkolniowe, Szkolenia dofinansowane

Akademia Menadżera MMŚP - Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Akademia Menadżera MMŚP – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku Przywództwo na odległość różni się od zarządzania zespołem stacjonarnie. Kadry menedżerskie, a także właścicielskie muszą zatem mieć kompetencje zarówno z zakresu zarządzania zespołem w środowisku wirtualnym, jak i osobiście. Aby podnieść poziom umiejętności w tej pierwszej dziedzinie, warto skorzystać ze specjalistycznych szkoleń. To właśnie przywództwo i zarządzanie zespołem z wykorzystaniem technologii informatycznej jest elementem…
dowiedz się więcej
Blog, Dofinansowania na usługi szkolniowe

Szkolenia z komunikacji – banał czy konieczność?

Komunikacja to podstawowa czynność w życiu, którą znamy już od najmłodszych lat. Wiemy, że skuteczna prowadzi do nawiązywania przyjaźni i realizacji naszych celów, zła z kolei sprzyja powstawaniu konfliktów. Codziennie rozmawiamy czy przekazujemy informacje różnymi kanałami – dotyczy to także życia zawodowego. Umiejętność porozumiewania się w obrębie firmy to podstawa, która wpływa na jakość i sprawność wykonywanej pracy. Może także przyczynić się do pozyskania nowych partnerów biznesowych…
dowiedz się więcej
Blog, Dofinansowania na usługi szkolniowe, Szkolenia, Szkolenia dofinansowane

Dlaczego warto korzystać z dofinansowań na szkolenia?

Dlaczego warto korzystać z dofinansowań na szkolenia? Jeżeli uważasz szkolenia pracowników za stratę czasu i pieniędzy, to jesteś w błędzie. Inwestowanie w rozwój pracowników, w ich kompetencje, to najlepsze, co możesz zrobić dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa. Szkolenia wiążą się z uzyskaniem wielu biznesowych korzyści. Podpowiemy Ci, dlaczego warto szkolić pracowników i jak uzyskać na to dofinansowanie. Rozumiemy, że nie każda firma, w szczególności ta na samym początku swojej drogi, jest w stanie zainwestować…
dowiedz się więcej