Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - Sektorowe Rdy ds. Kompetencji

sektorowe rady ds. kompetencji

O dofinansowanie mogą starać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa (PKD J.61.1/2/3/9).

Celem projektu jest szkoleniowo – doradcze wsparcie w/w przedsiębiorstw w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych, wspierających zdobycie, uzupełnienie, lub aktualizację potrzebnych kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji w zakresie:

 • Podstaw konfigurowania systemów i instalowania aplikacji do pracy zdalnej;
 • Bezpiecznego korzystania z narzędzi do pracy zdalnej;
 • Zestawiania i dokumentowania tele- o wideokonferencji;
 • Zapewnienia bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu;
 • Wprowadzania do projektowania rozwiązań chmurowych;
 • Zarządzania rozwiązaniami do pracy zdalnej;
 • Implementacji i migracji danych do rozwiązań chmurowych;
 • Bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych;

Sektorowe rady ds. kompetencji – sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

Dofinansowania funkcjonują w ramach ustalonych limitów:

 • Dla mikroprzedsiębiorstw: 40 000 zł wkładu własnego i refundacji (limit refundacji 32 000 zł);
 • Dla małych przedsiębiorstw: 60 000 zł wkładu własnego i refundacji (limit refundacji 48 000 zł);
 • Dla średnich przedsiębiorstw 160 000 zł wkładu własnego i refundacji (limit refundacji 128 000 zł).

Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).

Uczestnikami projektu może zostać 8-12 pracowników przedsiębiorstwa.

Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa – operator

Operatorem projektu jest MARR S.A.

Projekt dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa trwa od 1.10.2020 do 31.03.2021. Rekrutacja ma charakter ciągły.

Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa – wsparcie w procesie pozyskiwania środków

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie i pomoc w procesie pozyskiwania środków w ramach programu.

Posiadamy kompetentnych pracowników i ogromne doświadczenie w wspieraniu przedsiębiorstw w procesie uzyskiwania dofinansowań na usługi szkoleniowe.

W przypadku wątpliwości lub po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Agnieszka Beym
Kierownik Działu Obsługi Dofinansowań
Tel. Kom. +48 577 780 677
agnieszka.beym@wartoszkolic.pl

Adrian Błaszak
Specjalista ds. dofinansowań
Tel. Kom. +48 537 988 688
adrian.blaszak@wartoszkolic.pl

Przeczytaj również:

Dofinansowania na usługi szkolniowe

Akademia Menadżera Cyfryzacji - pozyskaj z nami środki

Akademia Menadżera Cyfryzacji – co musisz wiedzieć? Akademia Menadżera Cyfryzacji to seria projektów dofinansowań usług rozwojowych, które skierowane są dla firm z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Środki przyznawane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, a konkretniej, z programu POWER, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Kolejna już edycja Akademii Menadżera skupia się tym razem na kompetencjach z zakresu cyfryzacji. Jest to zatem idealny moment na to,…
dowiedz się więcej
Dofinansowania na usługi szkolniowe, Szkolenia dofinansowane

Akademia Menadżera MMŚP - Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Akademia Menadżera MMŚP – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku Przywództwo na odległość różni się od zarządzania zespołem stacjonarnie. Kadry menedżerskie, a także właścicielskie muszą zatem mieć kompetencje zarówno z zakresu zarządzania zespołem w środowisku wirtualnym, jak i osobiście. Aby podnieść poziom umiejętności w tej pierwszej dziedzinie, warto skorzystać ze specjalistycznych szkoleń. To właśnie przywództwo i zarządzanie zespołem z wykorzystaniem technologii informatycznej jest elementem…
dowiedz się więcej
Blog, Dofinansowania na usługi szkolniowe

Szkolenia z komunikacji – banał czy konieczność?

Komunikacja to podstawowa czynność w życiu, którą znamy już od najmłodszych lat. Wiemy, że skuteczna prowadzi do nawiązywania przyjaźni i realizacji naszych celów, zła z kolei sprzyja powstawaniu konfliktów. Codziennie rozmawiamy czy przekazujemy informacje różnymi kanałami – dotyczy to także życia zawodowego. Umiejętność porozumiewania się w obrębie firmy to podstawa, która wpływa na jakość i sprawność wykonywanej pracy. Może także przyczynić się do pozyskania nowych partnerów biznesowych…
dowiedz się więcej