Skuteczny kierownik w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Skuteczny kierownik w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Skuteczny kierownik w firmie produkcyjnej to osoba, która daje przedsiębiorstwu gwarancję jakości, czasu i zysku. To niezwykle odpowiedzialne stanowisko, które jest kluczowe w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, bez względu na jej branże. Ponieważ każda firma chce mieć taką osobę w swoim zespole, z naszych usług skorzystała jedna z gnieźnieńskich firm produkcyjnych, która przeszkoliła wszystkich swoich kierowników. Szkolenie stacjonarne, przeprowadził nasz trener – Paweł Głowacki. Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MMTI. Paweł Głowacki, posiada 24 – letnie doświadczenie w sprzedaży, zarządzaniu i współpracy z klientem, które nabył w jednej z międzynarodowych korporacji FMCG. Dlatego też jest jednym z najlepszych, wśród naszych trenerów, którzy szkolą klientów z zakresu zarządzania.

Skuteczny kierownik w firmie produkcyjnej – analiza potrzeb

Przed rozpoczęciem procesu szkoleniowego, trener Paweł Głowacki – zgodnie z naszym standardem usług szkoleniowych. Rozpoczął swoją wizytę w firmie produkcyjnej, od przeprowadzenia analizy. Analiza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, to proces, który polega na ocenie, jaki temat szkolenia zrealizować, aby firma dostała szkolenie, które odpowie na jej aktualne potrzeby. A finalnie, by rozwijała się i osiągała określone przez siebie cele. Proces analizy składa się z kilku kroków:

 • Analiza sytuacji – przedsiębiorstwo wspólnie z trenerem analizuje wydajność i pracę swoich pracowników – w tym mocne i słabe strony przedsiębiorstwa.
 • Określenie celów – przedsiębiorstwo określa cele szkoleniowe, jakie chce osiągnąć. Może to być np. poprawa efektywności pracy, zwiększenie jakości produktów, poprawa komunikacji
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych – na podstawie analizy pracy i oceny wydajności pracowników, firma wspólnie z trenerem identyfikuje jakie umiejętności i wiedza są potrzebne, by zrealizować cele szkoleniowe. Mogą to być np. umiejętności interpersonalne, menadżerskie, techniczne.
 • Określenie priorytetów – trener wybiera najważniejsze obszary szkoleniowe, które należy poprawić w pierwszej kolejności. Co ważne priorytety ustalane są na podstawie wagi jaką mają dla realizacji celów i czasu potrzebnego na szkolenie.
 • Wybór odpowiedniego programu szkolenia – na podstawie zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych, trener opracowuje program szkolenia, który odpowiada potrzebom pracowników, firmy i celom szkoleniowym
 • Realizacja szkolenia – ten punkt w całości należy do nas. Nasi trenerzy przygotowują harmonogram szkolenia i określają sposób monitorowania postępów. Nasi pracownicy zadbają o obecność wszystkich zasobów potrzebnych do odbycia szkolenia, takich jak np. laptopy, notesy, projektory.
 • Ocena efektów szkolenia – nasi trenerzy po zakończonym szkoleniu, określą czas, kiedy zgłoszą się do firmy o sprawozdanie na podstawie którego określą efekty szkolenia i zaproponują ewentualne zmiany.

Skuteczny kierownik w firmie produkcyjnej –  zadania i kompetencje

W pierwszym etapie szkolenia nasz ekspert zajął się tematem osoby kierownika. Nie dla wszystkich jego rola, czy kompetencje są znane. Taka niewiedza może prowadzić do pewnych nieporozumień i zachowań, które w takiej firmie jak produkcyjna, mogą nieść za sobą poważne konsekwencje, chociażby finansowe. Za co więc odpowiada kierownik w firmie produkcyjnej?

Zadania kierownika

Jak okazało się podczas szkolenia, kierownik odpowiada on za szereg odpowiedzialnych zadań. Mianowicie jest to m.in:

 • Planowanie produkcji – kierownik odpowiada za określanie harmonogramu produkcji oraz zapewnienie, że wszystkie procesy produkcyjne, są zgodne z planem. Kierownik odpowiada także za kontrolę liczby surowców i materiałów, które są kluczowe do planowania produkcji.
 • Kontrola kosztów produkcji – kierownik odpowiada za zarządzanie budżetem produkcyjnych i kontrolę kosztów produkcji. Zarządzanie musi być zgodne z założonymi przez firmę celami produkcyjnymi.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – kierownik musi dbać o swoich pracowników, motywować ich do działania oraz kontrolować ich pracę
 • Nadzór nad procesami produkcyjnymi – jest odpowiedzialny za to, by nadzorować cały proces produkcyjny. To jego osoba odpowiada za jakość i wykonywanie pracy zgodnie z przyjętymi przez przedsiębiorstwo normami.
 • Rozwój pracowników – każdy kierownik powinien dbać o rozwój swoich pracowników. Dlatego powinien dążyć do tego, by firma zapewniła im szkolenia i szanse na rozwój.
 • Zarządzanie ryzykiem – musi umieć identyfikować i zarządzać ryzykiem, które wiąże się z produkcją i funkcjonowaniem firmy, tak aby uniknąć strat przedsiębiorstwa.

Kompetencje kierownika

Kierownik musi posiadać wyższe wykształcenie techniczne, ale to nie jedyny warunek, który upoważnia do objęcia takiego stanowiska. Kierownik pracujący na produkcji musi posiadać również pewne kompetencje, które zostały szczegółowo omówione przez naszego trenera. Wśród nich znalazły się:

 • Wiedza branżowa – czyli bardzo dobra znajomość branży i procesów produkcyjnych
 • Umiejętności przywódcze i komunikacyjne – kierownik musi potrafić motywować swój zespół i dobrze się z nim komunikować
 • Kreatywność – kierownik powinien myśleć kreatywnie, tak by wciąż udoskonalać produkowane rzeczy
 • Umiejętność skutecznego zarządzania czasem – kierownik powinien dobrze zarządzać czasem swoich pracowników, ale również swoim, tak by osiągać jak najlepsze wyniki produkcyjne
 • Umiejętności negocjacyjne – umiejętność negocjacji z klientami, partnerami biznesowymi i szefostwem, to kompetencja, którą powinien posiadać każdy skuteczny kierownik firmy produkcyjnej.
 • Umiejętności techniczne – znajomość technologii i narzędzi wykorzystywanych na produkcji to podstawa, by być wiarygodnym i skutecznym kierownikiem

Skuteczny kierownik w firmie produkcyjnej – rodzaje zarządzania

Kolejnym ważnym etapem szkolenia, było omówienie rodzajów zarządzania jakie może wykorzystywać kierownik pracujący na produkcji. Wśród rodzajów Paweł Głowacki wymienił:

 • Autorytarny – podejmowanie decyzji samodzielnie i kontrolowanie wszystkich aspektów pracy podległych mu pracowników
 • Partycypacyjny – podejmowanie decyzji wspólnie z pracownikami, biorąc pod uwagę ich pomysły i sugestie
 • Demokratyczny – kierownik umożliwia pracownikom udział w procesie podejmowania decyzji, ale ma ostateczne słowo
 • Sytuacyjny – kierownik dostosowuje swój styl zarządzania do sytuacji i potrzeb pracowników
 • Transformacyjny – kierownik motywuje swój zespół do osiągania lepszych wyników

Każdy z tych stylów ma oczywiście swoje plusy i minusy. Ważne, by kierownik umiał je dopasowywać do potrzeb przedsiębiorstwa i nie zrażał nim swoich podwładnych, co mogłoby pogorszyć wyniki produkcji. Tylko wówczas można powiedzieć, że jego rodzaj zarządzania jest skuteczny.

Skuteczny kierownik w firmie produkcyjnej – praca zespołowa

Jak zostało podkreślone to wcześniej. Kierownik jest osobą, która powinna umieć budować i motywować swój zespół. Dlatego też nasz trener poruszył na szkoleniu również temat pracy zespołowej, a konkretnie czym ona jest i jak budować zaangażowanie swoich pracowników. Praca zespołowa jest niezwykle istotna na produkcji, ponieważ pozwala skutecznie wykonywać złożone zadania, a także zwiększa wydajność. Wymaga ona zaangażowania i pracy zarówno ze strony kierownika, jak i pracowników. Jednak, gdy członkowie zespołu skutecznie ze sobą współpracują, może się ona przyczynić w znaczny sposób do zwiększenia efektywności i wydajności pracy w firmie produkcyjnej. Jeśli chodzi zaś o to jak zbudować zaangażowanie pracowników, które jest kluczowe w pracy zespołowej jak i dla sukcesu firmy. To należy przede wszystkim pamiętać o tym, by:

 • Zapewnić pracownikom otwarty dialog i zaufanie, by czuli się zrozumiani i docenieni
 • Zapewnić pracownikom rozwój np. poprzez szkolenia
 • Wyznaczać jasno i zrozumiale cele, by pracownicy wiedzieli czego się od nich oczekuje
 • Nagradzać za sukcesy, by pracownicy czuli się docenieni i zmotywowani do dalszego i efektywniejszego działania
 • Zbudować pozytywną atmosferę, bo praca wśród sympatycznych ludzi zawsze wychodzi najlepiej
 • Zapewnić odpowiednie warunki pracy, czyli bezpieczeństwo poparte odpowiednimi narzędziami i strojami ochronnymi

Tylko wprowadzenie tych działań może pomóc kierownikowi zbudować zaangażowanie zespołu, co przyczyni się do osiągania lepszych wyników i większej wydajności.

Skuteczny kierownik w firmie produkcyjnej – podsumowanie

Podczas szkolenia poruszono jeszcze wiele innych zagadnień m.in.:

 • Jakie są oczekiwania wobec kierownika na produkcji
 • Omówienie modelu Blancharda – w kontekście etapów rozwoju pracowników
 • Jakie elementy niszczą autorytet kierownika
 • Jak dobierać swoje komunikaty, by być zrozumianym przez pracowników
 • Jak zachować się w trudnych sytuacjach menadżerskich

Dzięki szkoleniu firma jak i jej pracownicy, zyskali wiele korzyści, wśród których znalazły się m.in.:

 • Wypracowanie właściwych metod rozwiązywania trudnych sytuacji
 • Znajomość roli kierownika w firmie
 • Wypracowanie umiejętności dostosowywania komunikatów odpowiadających sytuacji i osobowości pracowników
 • Poznanie kompetencji wyróżniających skutecznego kierownika
 • Poprawa komunikacji między kierownikami a podwładnymi
 • Umiejętność dobierania odpowiedniego rodzaju zarządzania

Prowadzisz przedsiębiorstwo i również chcesz przeszkolić swoich pracowników? Poznaj ofertę naszych szkoleń, w której znajdziesz szkolenia: menadżerskie, efektywności osobistej, produkcyjne, sprzedażowemarketingowe, które pomogą Twoim pracownikom rozwinąć swoje umiejętności i zwiększyć wydajność pracy. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami i skorzystaj z DARMOWEJ KONSULTACJI!

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Techniki sprzedaży sugerowanej w branży gastronomicznej - relacja ze szkolenia

Techniki sprzedaży sugerowanej w branży gastronomicznej to kluczowy element, który może znacząco wpłynąć na zwiększenie przychodów oraz poprawę satysfakcji klientów. Nasza firma została poproszona przez jedną z restauracji o przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie. Restauracja, dążąc do podniesienia standardów obsługi i maksymalizacji zysków, zdecydowała się na współpracę z nami, aby ich personel mógł zdobyć nowe umiejętności i doskonalić swoje techniki sprzedażowe. Szkolenie, prowadzone przez…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Obsługa klienta zwiększająca sprzedaż w sklepie spożywczym - relacja ze szkolenia

Obsługa klienta w sklepie spożywczym odgrywa kluczową rolę w budowaniu lojalności klientów i zwiększaniu sprzedaży. Profesjonalne podejście do obsługi klienta może znacząco wpływać na pozytywne doświadczenia zakupowe, co przekłada się na większą satysfakcję klientów i ich chęć do powrotu. Nasza firma została poproszona o przeprowadzenie szkolenia dla pracowników jednego ze sklepów spożywczych, które miało na celu poprawę jakości obsługi klienta i zwiększenie sprzedaży. Szkolenie prowadziła nasza…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Negocjacje zakupowe i umiejętności kupieckie w firmie produkcyjnej - relacja ze szkolenia

Negocjacje zakupowe stanowią fundament skutecznego zarządzania w firmach produkcyjnych. Umiejętność prowadzenia efektywnych rozmów z dostawcami, analiza kosztów oraz budowanie długoterminowych relacji biznesowych to kluczowe elementy, które mogą znacząco wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane umiejętności kupieckie, nasza firma została poproszona o przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla jednej z firm produkcyjnych. Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby dostarczyć…
dowiedz się więcej

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.