Szkolenia dla menadżerów — dlaczego są tak ważne?

Szkolenia dla menadżerów — dlaczego są tak ważne?

Menadżer restauracji jest odpowiedzialny za ogromną liczbę zadań. W związku z tym bardzo ważny jest jego stały rozwój, w którym pomagają szkolenia dla menadżerów. W tym artykule wskażemy Ci korzyści, które płyną z poszerzania kompetencji, a także podstawowe obowiązki osoby odpowiedzialnej za prowadzenie restauracji.

Szkolenia menadżerskie — z czego składa się zarządzanie lokalem?

Zarządzanie zespołem to tylko jeden z wielu elementów pracy. Ekspert, który prowadzi lokal, potrafi bowiem zastąpić właściciela restauracji. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest posiadanie kompetencji w następujących dziedzinach:

  • delegowanie zadań,
  • motywowanie,
  • nawiązywanie relacji z zespołem,
  • organizacja pracy własnej i pracowników.

Na szczęście wszystkiego można nauczyć się w dobrych lokalach, a także na szkoleniach menedżerskich. Kluczowe zdaniem Pawła Gruby (trenera Warto Szkolić) jest bowiem podpatrywanie i nauka od bardziej kompetentnych osób.

Szkolenia dla menadżerów — delegowanie zadań

Zarządzanie zespołem polega w dużej mierze na umiejętnym delegowaniu zadań. Paweł Gruba stwierdza nawet, że menadżer, który tego nie umie, szybko wypali się w swojej profesji. Trzeba pamiętać o tym, że osoba, która deleguje, ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone zadania. W związku z tym konieczne jest odpowiednie dobranie osób. W tej kwestii przydaje się już znajomość zespołu.

Ważne jest także umiejętne wytłumaczenie, jak wykonać zadania. Następnie menadżer powinien sprawdzić pracowników, czy zrozumieli je i wiedzą, jak się do nich zabrać. W tym momencie jest również okazja, aby odpowiedzieć na ewentualne pytania. Bardzo ważna przy delegowaniu jest również wzajemna komunikacja pracowników oraz ich współpraca ze sobą.

Szkolenia gastronomiczne — motywowanie i rozmowa

Zarządzanie zespołem to również motywowanie i rozmowa. Ten drugi element przydaje się zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Rolą menadżera jest jednak nie tylko rozmowa z pracownikiem, ale również z gośćmi. W niektórych sytuacjach konieczne jest zdjęcie z pracowników obsługi ciężaru rozmowy z klientem, który ma pretensje. Rolą kelnera jest oczywiście uspokojenie takiego człowieka, jednak nie zawsze się to udaje. Do gościa, który jest niezadowolony z dania, może podejść osoba, która prowadzi restaurację.

W pełni profesjonalny kelner sprawia, że menadżer praktycznie nie musi podchodzić do stolika. Nie we wszystkich lokalach taka sytuacja jest jednak od razu możliwa. Bardzo często pracownik, który odpowiada za obsługę gości, może sobie nie radzić z kryzysem. Zarówno w kuchni, jak i na sali konsumpcyjnej nierzadko pojawiają się stresujące sytuacje. W takich chwilach konieczne jest nie tylko opanowanie własnych emocji, ale również wsparcie swojego zespołu.

Menadżer jako psycholog

Zarządzanie zespołem w restauracji wymaga często kompetencji psychologa. Pracownicy mogą bowiem nie radzić sobie na przykład ze stresem. W niektórych przypadkach problemem jest ich niska samoocena. Prowadzenie gastronomii to zatem również umiejętność dotarcia do ludzi i ich zrozumienia. Menadżer powinien być jednocześnie przełożonym, jak i kolegą oraz kimś w rodzaju opiekuna. Posiadanie tych wszystkich cech ma dobry wpływ zarówno na pracowników, jak i na firmę. Szkolenia menedżerskie w Warto Szkolić to okazja do rozwoju w tej dziedzinie.

Szkolenia dla menadżerów — nawiązywanie relacji z zespołem

Nawiązywanie relacji z zespołem to kolejna kompetencja. Po lokalu od razu bowiem widać, kiedy jest w nim dobra atmosfera. Ponadto dzięki mocnej więzi z poszczególnymi pracownikami możliwe jest szybkie odkrycie problemów. W ten sposób można między innymi błyskawicznie rozwiązać pojawiające się konflikty. Możliwe jest tak naprawdę zlikwidowanie problemu już w jego zarodku. Wynika to z zaufania do przełożonego.

Dobre relacje z pracownikami to również inwestycja w przyszłość. Im lepsza jest bowiem atmosfera w firmie, tym większe prawdopodobieństwo, że pracownicy będą chcieli zostać w niej na dłużej. Dobrym rozwiązaniem jest również organizowanie spotkań poza firmą. O tym, jak od kuchni wygląda nawiązywanie prawidłowych relacji w gastronomii, możesz dowiedzieć się na naszych szkoleniach.

Szkolenia dla menadżerów — organizacja pracy własnej i zespołu

Szkolenia dla menadżerów pozwalają uświadomić sobie, jak ważne jest planowanie i organizacja pracy. Dają również narzędzia niezbędne do tego, aby odpowiednio zarządzać gastronomią. Chodzi nie tylko o pracę kelnerów, kucharzy, barmanów i pozostałej obsługi, ale również o kwestie ekonomiczne. W tym przypadku niezawodna okazuje się zasada Pareto. Na naszym blogu znajdziesz informacje także na temat tego zagadnienia.

Kluczem jest odnalezienie zadań, które decydują o sukcesie w firmie i skupienie się na nich. Jak wskazuje rozmówca, szkolenie dla menadżerów obejmuje również naukę zarządzania pracą własną i zespołu. To ważne zarówno w kuchni, jak i podczas obsługiwania gości. Aby zarządzać pracą własną i zespołem, konieczne jest określenie celów i planowanie. Takie umiejętności pojawiają się również wraz z doświadczeniem.

Szkolenia gastronomiczne i menadżerskie — dlaczego są ważne?

Przede wszystkim dlatego, że pozwalają na lepszą organizację. Ponadto dzięki mocnej więzi z poszczególnymi pracownikami możliwe jest szybkie odkrycie problemów. W ten sposób można między innymi błyskawicznie rozwiązać pojawiające się konflikty. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ciągła nauka. Paweł Gruba twierdzi, że kluczem do rozwoju jest czerpanie wiedzy od bardziej kompetentnych ekspertów. Zawsze warto inwestować w siebie, a szkolenia gastronomiczne i menedżerskie są tego doskonałym przykładem. Dzięki temu nabyć można nowe umiejętności. Na przykład planowanie wydatków w lokalu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach dla menadżerów w ramach programów Warto Szkolić. W ten sposób wygenerujesz maksymalne zyski dla swojej firmy i poprawisz jakość pracy. Możliwy jest również rozwój z zakresu efektywności osobistej. Serdecznie zapraszamy!

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej