Szkolenia z komunikacji – banał czy konieczność?

Komunikacja to podstawowa czynność w życiu, którą znamy już od najmłodszych lat. Wiemy, że skuteczna prowadzi do nawiązywania przyjaźni i realizacji naszych celów, zła z kolei sprzyja powstawaniu konfliktów. Codziennie rozmawiamy czy przekazujemy informacje różnymi kanałami – dotyczy to także życia zawodowego. Umiejętność porozumiewania się w obrębie firmy to podstawa, która wpływa na jakość i sprawność wykonywanej pracy. Może także przyczynić się do pozyskania nowych partnerów biznesowych oraz większych zysków. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że rozwój firmy następuje poprzez odpowiednie działania marketingowe, to jednak zdolność komunikacji wewnętrznej również odgrywa kluczową rolę.

Dlaczego komunikacja jest ważna?

Fundamentem każdego przedsiębiorstwa jest personel. To, w jaki sposób wykonuje swoje obowiązki, zależy od atmosfery w zespole oraz drożności kanałów komunikacji. Skuteczne porozumiewanie się w obrębie organizacji przyczynia się do usprawnienia wszystkich procesów. Praca idzie szybciej, jak również jest dokładniej wykonywana. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że pracownicy są bardziej zmotywowani i zaangażowani w rozwój firmy. Informowanie ich na bieżąco o zmianach w obrębie działalności pozwala lepiej im się przygotować do nowych zadań. Co więcej, odpowiednia komunikacja korzystnie wpływa na pracowników, którzy będą pozytywnie postrzegać swoje miejsce pracy.

Co składa się na skuteczną komunikację? Szkolenia z komunikacji – jak wyglądają?

Skuteczna komunikacja to nie tylko zwykła rozmowa. To także dokładne poznanie współpracowników. Bardzo ważną cechą w tym aspekcie jest otwartość i pewność siebie. Dotyczy to głównie menadżerów, którzy reprezentują firmę i są odpowiedzialni za działania w jej obrębie. Przekazywane informacje muszą jasno określać wspólne cele i korzyści, które stanowią świetną motywację dla wszystkich. W trakcie rozmowy powinni też mieć na względzie indywidualne odczucia pracowników oraz ich wiedzę, którą można wykorzystać do usprawnienia pracy.

Program szkoleń z komunikacji

Szkolenia z zakresu komunikacji przewidziane są głównie dla kierowników, niemniej jednak skorzystać z nich mogą także niżsi rangą pracownicy. W trakcie kursu eksperci wytłumaczą podstawowe pojęcia i rolę, jaką pełni wymiana informacji w firmie. Na podstawie różnych osobowości nauczą także w jaki sposób rozwiązywać powstałe konflikty oraz jak ich unikać. Zajęcia odbywają się poprzez scenki, materiały wideo, indywidualne konwersacje oraz dyskusje w grupach.

Szkolenia z komunikacji – korzyści

Osoba przeszkolona wykazuje się asertywnością i lepszymi zdolnościami interpersonalnymi. Posiada wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów człowieka i potrafi wykorzystać ją w praktyce. Wydawane przez nią polecenia są jasne i przyczyniają się do wydajniejszej pracy podwładnych oraz lepszego zrozumienia z partnerami handlowymi. Pewność siebie uzyskana w trakcie szkolenia przekłada się także na większy szacunek i budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Wszystkie te umiejętności skutkują większą satysfakcją z wykonywanej pracy oraz poprawą relacji z całym personelem.

Przeczytaj również:

Dofinansowania na usługi szkolniowe, Szkolenia dofinansowane

Akademia Menadżera MMŚP - Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Akademia Menadżera MMŚP – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku Przywództwo na odległość różni się od zarządzania zespołem stacjonarnie. Kadry menedżerskie, a także właścicielskie muszą zatem mieć kompetencje zarówno z zakresu zarządzania zespołem w środowisku wirtualnym, jak i osobiście. Aby podnieść poziom umiejętności w tej pierwszej dziedzinie, warto skorzystać ze specjalistycznych szkoleń. To właśnie przywództwo i zarządzanie zespołem z wykorzystaniem technologii informatycznej jest elementem…
dowiedz się więcej
Blog, Wiedza i rozwój

Otwarcie własnej działalności. Jakie są przeszkody i kto może ją otworzyć?

Otwarcie własnej działalności. Jakie są przeszkody i kto może ją otworzyć? W naszym kraju otwarcie własnej działalności gospodarczej jest stosunkowo proste i nie wymaga posiadania specjalnych pozwoleń czy uprawnień. Są jednak określone przypadki, gdy należy spełnić dodatkowe warunki, o których opowiemy dziś nieco więcej. Otwarcie własnej działalności – proces założenia Sam proces otwierania własnej firmy jest w Polsce…
dowiedz się więcej
Blog, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Szkolenia online – plusy i minusy. Czy są tak samo wartościowe jak szkolenia stacjonarne?

Szkolenia online – plusy i minusy. Czy są tak samo wartościowe jak szkolenia stacjonarne? Kursy online cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością. W dobie pandemii wiele osób przekonało się, że bezpośredni kontakt nie jest koniecznością ani w pracy, ani w szkole. Nowe umiejętności można nabywać oraz rozwijać również za pomocą internetowego szkolenia. Uczestnik nabywa wtedy w pełni realną wiedzę. Poniżej wskażemy Ci, skąd…
dowiedz się więcej