Zarządzanie firmą ochroniarską – relacja ze szkolenia

Zarządzanie firmą ochroniarską – relacja ze szkolenia

Zarządzanie firmą ochroniarską ma istotne znaczenie dla jej funkcjonowania. To nic innego jak zespół działań polegających na organizacji, planowaniu, podejmowaniu decyzji, które prowadzą do osiągnięcia wyznaczonych przez firmę celów. Bez skutecznego zarządzania, firmie nie uda się utrzymać na rynku, jak i przyciągnąć do siebie klientów. Zarządzanie jest podstawą w prowadzeniu firmy ochroniarskiej, ponieważ ciężko wyobrazić sobie agencje, która ma chronić ludzi, a nie radzi sobie z zarządzaniem w swoich strukturach. Zapraszamy do przeczytania relacji z czterodniowego szkolenia dla firmy ochroniarskiej, na którym postawiliśmy nacisk właśnie na zarządzanie.

Szkolenie dla firmy ochroniarskiej – zarządzanie firmą

Prowadzenie takiej działalności jak agencja ochroniarska, to przede wszystkim nacisk na zarządzanie. To dzięki odpowiedniemu systemowi zarządzania zapewnione jest bezpieczeństwo pracowników, jak i klientów. Do aspektów skutecznego zarządzania w firmie ochroniarskiej zaliczyć można budowanie strategii, zarządzanie i delegowanie pracowników, określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kontrolowanie i raportowanie działań firmy. Wszystkie te aspekty prowadzą do wysokiej jakości usług, a także do utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony. Bez tych aspektów nie jest możliwe istnienie firmy, ponieważ skuteczne zarządzanie wpływa na zaufanie klienta i jego pozytywną opinię. Ważne jest zatem regularne szkolenie pracowników, ale przede wszystkim osób zarządzających firmą.

Szkolenie dla naszego klienta, czyli firmy ochroniarskiej, poprowadziła Angelika Kuczyńska – praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Na swoim koncie ma ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych.

Zarządzanie firmą ochroniarską – poszczególne etapy szkolenia

Na samym początku szkolenie miało charakter diagnozujący. Przez dwa dni trenerka Angelika Kuczyńska wraz z głównym kierownictwem i wyznaczoną grupą pracowników, przeanalizowała aktualny stan firmy. Podczas analizy zbadano rynek, konkurencję i obszary, na których do tej pory koncentrowała się firma.

Do analizy wykorzystano metodę “sześciu kapeluszy” Edwarda de Bono. Poprzez myślenie krytyczne pracownicy wraz z trenerką znaleźli punkty, które mogły w ramach przyszłości rozwoju firmy stanowić pewne zagrożenie. Do badań wykorzystano także analizę SWOT. Dzięki niej wyodrębnione zostały mocne strony firmy oraz obszary, które należałoby rozwinąć.

Analiza przeprowadzona przez naszą trenerkę, stanowi podstawę w prowadzonych przez nas szkoleniach. To właśnie dzięki analizie, możemy rozpoznać obszary, które należy udoskonalić, a także dowiedzieć się czego firma rzeczywiście od nas oczekuje. Tylko w takim wypadku szkolenie przynosi firmie korzyści.

Zarządzanie – rozwój kompetencji menadżerskich

W kolejnym etapie czterodniowego szkolenia, trenerka spotkała się z grupą menadżerów, z którymi rozwijała kompetencje menadżerskie, dotyczące zarówno właściwej organizacji pracy, jak i jej przydziału pracownikom względem etapu ich rozwoju.

Następnie szkolenie dotyczyło wydawania poleceń i tego w jaki sposób zbudować system motywacyjny. Skupiono się na właściwym systemie premiowania, a w szczególności na tym, jak powinien on wyglądać w zależności od stanowisk i obszarów jakie są realizowane. Nacisk położono przede wszystkim na dyspozytorów oraz na zróżnicowanie premii uznaniowej względem kompetencji, jak i względem zaangażowania w pracy.

Określenie systemu premiowego jest niezwykle ważne. Odpowiednie docenienie pracownika, za wykonaną przez niego pracę, skutkuje jego większym zaangażowaniem w powierzone zdania i dobrą atmosferę w zespole. Dzięki sprawiedliwemu przyznawaniu premii, buduję się dobre relacje między kierownictwem a pracownikami.

Szkolenie dla pracowników firmy ochroniarskiej – gra „Twój czas”, czyli zarządzanie sobą w czasie

Oprócz teorii i analizy na szkoleniu pojawiła się również część praktyczna. Część praktyczna i teoretyczna, powinny zawsze iść ze sobą w parze. Wiedza teoretyczna niewykorzystywana w praktyce, traci na swojej wartości. Dlatego też, nasza firma kładzie nacisk na to, by szkolenia przybierały formę praktyczną, która nie tylko ożywia atmosferę, ale przede wszystkim daje lepsze efekty w zdobywaniu wiedzy.

W części praktycznej, zarówno kadra menadżerska jak i kadra pracownicza zagrała w grę „Twój czas”. W zarządzaniu ważne jest to, by przede wszystkim umieć zarządzać swoim własnym czasem. Zarządzanie firmą, czy pracownikami nie będzie skuteczne, gdy sami nie będziemy potrafili gospodarować swoim czasem. Dlatego też trenerka wykorzystała narzędzie, w którym uczestnicy mogli przekonać się jakie błędy w planowaniu swojego czasu popełniają. Gra zdiagnozowała obszary, które stanowią źródło zjadaczy czasu i pomogła wskazać, co mogłoby wpłynąć na lepszą efektywność działania firmy zarówno w wewnętrznej komunikacji pomiędzy kadrą kierowniczą i między kierownictwem a pracownikami.

Zarządzanie firmą ochroniarską – efekty szkolenia

Na koniec szkolenia trenerka Angelika Kuczyńska wspólnie z pracownikami dokonała podsumowania. Opierało się ono na wyciągnięciu i omówieniu wniosków oraz wyznaczeniu nowej ścieżki rozwoju firmy z głównym kierownictwem. Zostały wyznaczone kroki milowe, które będą weryfikowane podczas kolejnego spotkania. Wśród korzyści, które wniosło szkolenie wymieniono:

  • efektywniejsze zarządzanie firmą
  • rozwinięcie kompetencji menadżerskich takich jak:
    • odpowiednie delegowanie zadań
    • właściwą organizację pracy
  • poprawę komunikacji w firmie
  • stworzenie sprawiedliwego i zadowalającego systemu premiowego
  • poprawę jakości zarządzania własnym czasem
  • zweryfikowanie i określenie zagrożeń, które zostały zniwelowane

Wszystkie z wymienionych korzyści, pomogą firmie osiągnąć lepszą efektywność, zwiększyć liczbę klientów, poprawić jakość komunikacji i pracy. Jak widać, warto się szkolić i podnosić kompetencje swoich pracowników, dlatego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta i skorzystania z naszych szkoleń.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia Branża wędliniarska, choć korzystająca z tradycji sięgających wieków, nie unika wpływu nowoczesnego, cyfrowego świata. Zmieniające się trendy konsumenckie, rosnąca konkurencja i dynamiczne otoczenie biznesowe wymagają od producentów wędlin elastyczności i nowoczesnych rozwiązań. W takim kontekście marketing cyfrowy staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój wędliniarni w erze digitalizacji. Z naszych usług skorzystała firma,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania i konkurencyjności w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości, często zmierzyć się muszą z różnorodnymi projektami, takimi jak wdrażanie nowych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy też dostosowywanie się do zmieniających się regulacji i standardów. Sukces w tych przedsięwzięciach zależy w dużej mierze od umiejętności…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, aby odnieść sukces. Jednym z najważniejszych aspektów, którym należy poświęcić uwagę, jest skuteczność procesów sprzedażowych. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem transformacji biznesowej, pozwalając firmom osiągnąć wyższy poziom personalizacji.…
dowiedz się więcej