Na czym polega zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników?

Na czym polega zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników?

Wiele zespołów HR skupia się na samym dopracowaniu procesu rekrutacji. Pozyskanie wartościowego pracownika o kompetencjach idealnie pasujących do danego stanowiska jest postrzegane jako wielki sukces. Rzeczywiście, ma to olbrzymie znaczenie dla funkcjonowania organizacji.

Jednak warto pamiętać, że równie ważne jest przyglądanie się temu, jak funkcjonuje zatrudniony od dłuższego czasu specjalista. Może się bowiem okazać, że przejawia talenty, które pasują do aktualnie wykonywanych przez firmę zadań i prowadzonych projektów. Element ten jest jedną z kluczowych kwestii zrównoważonego zarządzania potencjałem pracowników. Na co powinien zwrócić uwagę nowoczesny manager HR?

Jak rozpoznawać i klasyfikować talenty?

Zarządzanie talentami to umiejętność właściwego rozpoznania potencjału oraz kompetencji członków Twojego zespołu. Zaczyna się ono już na etapie rekrutacji i jest rozwijane w trakcie całego okresu współpracy z firmą. Utalentowany pracownik to największy kapitał każdej organizacji. Od jego umiejętności często zależy osiąganie założonych celów czy skuteczne pokonywanie pojawiających się trudności.

Co więcej, elastyczny pracownik o wielu talentach jest często gwarantem zachowania ciągłości wykonywanych zadań. Bez większego trudu jest w stanie dostosować się do zmieniających się warunków. Chętnie wychodzi też z inicjatywą i proponuje nowe rozwiązania. Gdy wymaga tego sytuacja, możesz oddelegować go na inne stanowisko lub zmienić zakres obowiązków. Ogranicza to konieczność zewnętrznych rekrutacji i pozwala osobom zarządzającym lepiej rozplanować pracę.

Jak zatem rozpoznać talenty? Najprostszy sposób to ewaluacja codziennych zadań. Przyjrzenie się temu, jak pracownik działa w określonych ramach, pozwala ocenić takie kwestie jak sumienność, nieszablonowe podejście i potencjał do działania w zespole. Kolejnym krokiem może być zorganizowanie różnego typu międzywydziałowych projektów. To dobry sposób, abyś mógł zorientować się w tym, jak pracownik radzi sobie z nowymi wyzwaniami.

Do zebrania danych o potencjale pracowników możesz wykorzystać zarówno specjalistyczne programy, jak i samodzielnie stworzone arkusze. Ważne jest jedynie, aby na bieżąco uzupełniać bazę i potraktować ją jako część procesu zarządzania talentami.

W poszukiwaniu balansu między potrzebami pracowników a celami organizacji

Podstawą zrównoważonego zarządzania potencjałem pracowników jest dobre zrozumienie oczekiwań każdej ze stron. Warto szukać takich rozwiązań i ścieżek rozwoju, które z jednej strony satysfakcjonują pracowników, z drugiej zaś pozwalają Twojej firmie na realizowanie założonych celów oraz wielokierunkowy rozwój.

Ważne miejsce w całym procesie zajmuje z pewnością team building. Poza rozpoznaniem i sklasyfikowaniem potencjału warto też skonfrontować to, jak poszczególne umiejętności przekładają się na pracę zespołową. Taka wiedza pozwala tworzyć wielospecjalistyczne teamy bez konieczności angażowania dodatkach osób spoza organizacji.

Elementem etycznego zarządzania zespołem jest też umiejętne kształtowanie środowiska pracy. Poza podstawowymi kwestiami, jak przestrzeganie przepisów BHP czy dbałość o ergonomię stanowisk pracy, dobrą praktyką jest też elastyczne podejście do wykonywania obowiązków zawodowych. Przejawia się ono w takich aspektach jak możliwość pracy zdalnej czy indywidualne planowanie grafików. Jeśli w Twojej firmie do tej pory nie wprowadzono takich innowacji, to warto bliżej im się przyjrzeć.

Wszystkie te aspekty, mocno związane z kwestią wykorzystania potencjału i talentów, przyczyniają się do minimalizowania utraty najbardziej wartościowych specjalistów. Dlatego ważne jest, aby kadra managerska oraz pracownicy działów HR stale podnosili swoje kompetencje. Udział w szkoleniach z zarządzania zespołem pozwala Ci lepiej planować zatrudnienie, rekrutację i selekcję pracowników. To także ważna część przygotowania się do wdrożenia systemów oceny kompetencji.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Jednym z największych zagrożeń dla organizacji związanych z zatrudnianiem pracowników jest spadek motywacji po dłuższym okresie współpracy. Przejawia się on w różny sposób. Twoi specjaliści mogą stawać się coraz mniej efektywni, częściej korzystać ze zwolnień chorobowych, a finalnie decydować się na rozstanie z firmą. Szczegółowe zainteresowanie się tematem wypalenia zawodowego pozwoli Ci uniknąć trudnych sytuacji i z wyprzedzeniem się do nich przygotować.

Ważną rolę w utrzymaniu satysfakcji z obranej ścieżki zawodowej odgrywa różnorodne motywowanie pracowników. Warto pamiętać, że w równy stopniu skuteczne są środki finansowe, jak i innego typu korzyści oraz benefity. Najlepiej sprawdza się opracowanie różnorodnej puli i sięganie do niej zgodnie z oczekiwaniami danego pracownika. Dobrym pomysłem jest też regularna rozmowa i zadawanie bezpośrednich pytań o oczekiwania w tym zakresie.

Sposobem na wypalenie zawodowe i znużenie dotychczasowymi zadaniami jest też wdrożenie w nowy obszar kompetencji. Ciekawym przykładem technik należących do tej dziedziny będzie program mentoringowy. Zakłada on, że bardziej doświadczony specjalista zajmuje się szkoleniem nowej osoby. Tak odpowiedzialne zadanie wpływa znacząco na poczcie własnej wartości i jest wyrazem tego, że Twoja firma docenia potencjał pracownika.

Inny wariantem tego podejścia jest mentoring odwrócony, czyli sytuacja, w której powierza się nowo zatrudnionej osobie pojedyncze, odpowiedzialne zadanie. Ma ona wtedy szansę lepiej zidentyfikować się z firmą i już na początkowym etapie pokazać swoje mocne strony.

Tak jak cały rynek pracy, tak również kwestie zarządzania pracownikami ulegają mocnym przeobrażeniem. Warto mieć tego świadomość i na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę. Sprawdź ofertę Warto Szkolić z cyklu Akademia Managera HR i wybierz temat, który najlepiej pasuje do tego, czym się zawodowo zajmujesz.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia Branża wędliniarska, choć korzystająca z tradycji sięgających wieków, nie unika wpływu nowoczesnego, cyfrowego świata. Zmieniające się trendy konsumenckie, rosnąca konkurencja i dynamiczne otoczenie biznesowe wymagają od producentów wędlin elastyczności i nowoczesnych rozwiązań. W takim kontekście marketing cyfrowy staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój wędliniarni w erze digitalizacji. Z naszych usług skorzystała firma,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania i konkurencyjności w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości, często zmierzyć się muszą z różnorodnymi projektami, takimi jak wdrażanie nowych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy też dostosowywanie się do zmieniających się regulacji i standardów. Sukces w tych przedsięwzięciach zależy w dużej mierze od umiejętności…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, aby odnieść sukces. Jednym z najważniejszych aspektów, którym należy poświęcić uwagę, jest skuteczność procesów sprzedażowych. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem transformacji biznesowej, pozwalając firmom osiągnąć wyższy poziom personalizacji.…
dowiedz się więcej