Sektor IT - Sektorowe Rady ds. Kompetencji

sektorowe rady ds. kompetencji

O dofinansowanie mogą starać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z sektora IT (PKD J 58.2; J.62; J.63.1).

Celem projektu jest szkoleniowo – doradcze wsparcie w/w przedsiębiorstw w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych, wspierających zdobycie, uzupełnienie, lub aktualizację kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji w zakresie:

 • Tworzenia i rozwoju rozwiązań chmurowych;
 • Tworzenia i rozwoju rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (big data);
 • Wirtualizacji serwerów;
 • Zarządzania cyberbezpieczeństwem;
 • Zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej;
 • Organizacji i zarządzania pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi;
 • Administrowania sieciami (lokalną i rozległą);
 • Administrowania bazami danych;
 • Zarządzania bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych, zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania;
 • Współpracy z klientem i jego obsługi w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej;
 • Zarządzania projektami w środowisku pracy zdalnej;
 • Instalowania i konfigurowania systemów do pracy zdalnej.

Sektorowe rady ds. kompetencji – sektor IT

Koszty refundowane będą w ramach projektu realizowane będą w zakresie limitu na osobę w wysokości 6800 zł.

Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).

Uczestnikami projektu może zostać 1- 10 lub 20 pracowników przedsiębiorstwa (w zależności od wspieranego celu projektu).

Sektor IT - operator

Operatorem projektu jest CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.

Projekt dla sektora IT trwa od 1.10.2020 do 31.03.2021. Rekrutacja do projektu trwa od 15.10 do 31.12.2020 r. lub do momentu wyczerpania środków.

Sektor IT - wsparcie w procesie pozyskiwania środków

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie i pomoc w procesie pozyskiwania środków w ramach programu.

Posiadamy kompetentnych pracowników i ogromne doświadczenie w wspieraniu przedsiębiorstw w procesie uzyskiwania dofinansowań na usługi szkoleniowe.

W przypadku wątpliwości lub po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Agnieszka Beym
Kierownik Działu Obsługi Dofinansowań
Tel. Kom. +48 577 780 677
[email protected]

Adrian Błaszak
Specjalista ds. dofinansowań
Tel. Kom. +48 537 988 688
[email protected]

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *