Sektor motoryzacyjny - Sektorowe Rady ds. Kompetencji

sektorowe rady ds. kompetencji

O dofinansowanie mogą starać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora motoryzacyjnego (PKD C 29; G 45; 27.11; 27.12; 27.20; 27.90).

Celem projektu jest szkoleniowo – doradcze wsparcie w/w przedsiębiorstw w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych, wspierających zdobycie, uzupełnienie, lub aktualizację kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji w zakresie:

  • Zasad bezpiecznej pracy zdalnej;
  • Zarządzania kryzysowego w dobie pandemii;
  • Pracy zdalnej, analizy ryzyka i cyberbezpieczeństwa;
  • Innowacyjnych rozwiązań w czasie kryzysu.

Sektorowe rady ds. kompetencji – sektor motoryzacyjny

Projekt realizowany jest w limicie kwotowym na osobę wynoszącym 8500 zł. Jednocześnie ustalone zostały także limity liczby osób przeszkolonym w ramach różnych typów przedsiębiorstw: dla mikroprzedsiębiorstw 5 osób, dla małych przedsiębiorstw 20 osób, dla średnich i dużych przedsiębiorstw 50 osób.

Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).

Uczestnikami projektu może zostać 3 lub 5 do 5 lub 10 pracowników przedsiębiorstwa, w zależności od wspieranego dedykowanego celu projektu.

Sektor motoryzacyjny- operator

Operatorem projektu jest HRP Group Sp. Z o.o.

Projekt dla sektora motoryzacyjnego trwa od 1.10.2020 do 31.03.2021. Rekrutacja do projektu trwa

Sektor motoryzacyjny – wsparcie w procesie pozyskiwania środków

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie i pomoc w procesie pozyskiwania środków w ramach programu.

Posiadamy kompetentnych pracowników i ogromne doświadczenie w wspieraniu przedsiębiorstw w procesie uzyskiwania dofinansowań na usługi szkoleniowe.

W przypadku wątpliwości lub po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Agnieszka Beym
Kierownik Działu Obsługi Dofinansowań
Tel. Kom. +48 577 780 677
[email protected]

Adrian Błaszak
Specjalista ds. dofinansowań
Tel. Kom. +48 537 988 688
[email protected]

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *