Sektor przemysłu lotniczo-kosmicznego - Sektorowe Rady ds. Kompetencji

sektorowe rady ds. kompetencji

O dofinansowanie mogą starać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z sektora przemysłu lotniczo-kosmicznego (PKD C26.20.Z; C26.30.Z; C26.51.Z; C26.52.Z; C26.70.Z; H51.10.Z; H51.21Z; H51.22.Z).

Celem projektu jest szkoleniowo – doradcze wsparcie w/w przedsiębiorstw w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych, wspierających zdobycie, uzupełnienie, lub aktualizację potrzebnych kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji w zakresie:

 • Doradztwa we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienie kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania (ocena potrzeb, planowanie działań w sytuacji zagrożenia kryzysowego, dedykowanie sił i środków do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa);
 • Doradztwa we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienie kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania (zarządzanie bezpieczeństwem, identyfikacja, opis, ocena i łagodzenie zagrożeń);
 • Doradztwa we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienie kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania (stosowanie procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych, stosowanie doraźnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo)
 • Doradztwa we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienie kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania (zarządzanie bezpieczeństwem, identyfikacja współczynników bezpieczeństwa);
 • Doradztwa we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienie kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania (wdrażanie polityki bezpieczeństwa, posługiwanie się procedurą zarządzania zmianą);
 • Doradztwa we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienie kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i re-skilingu;
 • Zachowania dostępności do informacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego;
 • Zarządzania informacją w sytuacji zagrożenia epidemicznego;
 • Systemów ochrony fizycznej informacji w zagrożeniu epidemicznym (projektowanie, administrowanie, obsługa);
 • Zarządzanie ryzykiem informacji w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zagrożenie epidemicznego;
 • Ochrony informacji biznesowej w obliczu zagrożenia epidemicznego;
 • Cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie;
 • Zarządzania logistycznego w sytuacji kryzysowej;
 • Pracy zdalnej (korzyści i zagrożenia);
 • Audytu systemu bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem zagrożenia epdemicznego.

Sektorowe rady ds. kompetencji – sektor przemysłu lotniczo-kosmicznego

Dofinansowania ustalone są w limicie kwoty wsparcia na osobę w wysokości 6 400 zł, przy jednoczesnym ustaleniu limitu wartości projektu w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa:

 • Dla mikroprzedsiębiorstw 40 000 zł (refundacja 32 000 zł);
 • Dla małych przedsiębiorstw 60 000 zł (refundacja 48 000 zł);
 • Dla średnich przedsiębiorstw 160 000 zł (refundacja 128 000 zł);
 • Dla dużych przedsiębiorstw 240 000 zł (refundacja 192 000 zł).

Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).

Uczestnikami projektu może zostać 1/2-10/15/30/36/48 pracowników przedsiębiorstwa, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i realizowanego dedykowanego celu.

Sektor przemysłu lotniczo-kosmicznego - operator

Operatorem projektu jest MARR S.A.

Projekt dla sektora przemysłu lotniczo-kosmicznego trwa od 1.10.2020 do 31.03.2021. Rekrutacja odbywa się w formie naboru ciągłego.

Sektor przemysłu lotniczo-kosmicznego – wsparcie w procesie pozyskiwania środków

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie i pomoc w procesie pozyskiwania środków w ramach programu.

Posiadamy kompetentnych pracowników i ogromne doświadczenie w wspieraniu przedsiębiorstw w procesie uzyskiwania dofinansowań na usługi szkoleniowe.

W przypadku wątpliwości lub po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Agnieszka Beym
Kierownik Działu Obsługi Dofinansowań
Tel. Kom. +48 577 780 677
[email protected]

Adrian Błaszak
Specjalista ds. dofinansowań
Tel. Kom. +48 537 988 688
[email protected]

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *