Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - Sektorowe Rdy ds. Kompetencji

sektorowe rady ds. kompetencji

O dofinansowanie mogą starać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa (PKD J.61.1/2/3/9).

Celem projektu jest szkoleniowo – doradcze wsparcie w/w przedsiębiorstw w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych, wspierających zdobycie, uzupełnienie, lub aktualizację potrzebnych kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji w zakresie:

 • Podstaw konfigurowania systemów i instalowania aplikacji do pracy zdalnej;
 • Bezpiecznego korzystania z narzędzi do pracy zdalnej;
 • Zestawiania i dokumentowania tele- o wideokonferencji;
 • Zapewnienia bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu;
 • Wprowadzania do projektowania rozwiązań chmurowych;
 • Zarządzania rozwiązaniami do pracy zdalnej;
 • Implementacji i migracji danych do rozwiązań chmurowych;
 • Bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych;

Sektorowe rady ds. kompetencji – sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

Dofinansowania funkcjonują w ramach ustalonych limitów:

 • Dla mikroprzedsiębiorstw: 40 000 zł wkładu własnego i refundacji (limit refundacji 32 000 zł);
 • Dla małych przedsiębiorstw: 60 000 zł wkładu własnego i refundacji (limit refundacji 48 000 zł);
 • Dla średnich przedsiębiorstw 160 000 zł wkładu własnego i refundacji (limit refundacji 128 000 zł).

Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).

Uczestnikami projektu może zostać 8-12 pracowników przedsiębiorstwa.

Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - operator

Operatorem projektu jest MARR S.A.

Projekt dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa trwa od 1.10.2020 do 31.03.2021. Rekrutacja ma charakter ciągły.

Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa – wsparcie w procesie pozyskiwania środków

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie i pomoc w procesie pozyskiwania środków w ramach programu.

Posiadamy kompetentnych pracowników i ogromne doświadczenie w wspieraniu przedsiębiorstw w procesie uzyskiwania dofinansowań na usługi szkoleniowe.

W przypadku wątpliwości lub po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Agnieszka Beym
Kierownik Działu Obsługi Dofinansowań
Tel. Kom. +48 577 780 677
[email protected]

Adrian Błaszak
Specjalista ds. dofinansowań
Tel. Kom. +48 537 988 688
[email protected]

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *