Sektor usług rozwojowych - Sektorowe Rady ds. Kompetencji

sektorowe rady ds. kompetencji

O dofinansowanie mogą starać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z sektora usług rozwojowych (PKD 85.5).

Celem projektu jest szkoleniowo – doradcze wsparcie w/w przedsiębiorstw w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych, wspierających zdobycie, uzupełnienie, lub aktualizację potrzebnych kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji w zakresie:

  • Projektowania i tworzenia zdalnej usługi rozwojowej;
  • Metodologii projektowania zdalnych usług rozwojowych;
  • Technologii do projektowania i tworzenia zdalnej usługi rozwojowej;
  • Aspektów prawnych i bezpieczeństwa, związanych z tworzeniem zdalnych usług rozwojowych;
  • Realizowania zdalnej usługi rozwojowej;
  • Metodologii realizacji zdalnej usługi rozwojowej;
  • Technologii do realizowania zdalnych usług rozwojowych;
  • Aspektów prawnych i bezpieczeństwa, związanych z realizowaniem zdalnych usług rozwojowych;
  • Wypracowania całościowej koncepcji (strategii transformacji cyfrowej) zmiany.

Sektorowe rady ds. kompetencji – sektor usług rozwojowych

Dofinansowania ustalone są w limicie kwoty wsparcia na osobę w wysokości 8 500 zł. W projekcie ustalono także limit liczby osób biorących udział w projekcie, odpowiednio dla każdego z przedsiębiorstw: dla mikroprzedsiębiorstw 5 osób, dla małych przedsiębiorstw 20 osób oraz dla średnich i dużych przedsiębiorstw 50 osób.

Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).

Uczestnikami projektu może zostać 1-8/20/50 pracowników przedsiębiorstwa, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i realizowanego dedykowanego celu.

Sektor usług rozwojowych - operator

Operatorem projektu jest HRP Group Sp. Z o. o.

Projekt dla sektora usług rozwojowych trwa od 1.10.2020 do 31.03.2021. Rekrutacja do projektu trwa od 5.11.2020.

Sektor usług rozwojowych – wsparcie w procesie pozyskiwania środków

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie i pomoc w procesie pozyskiwania środków w ramach programu.

Posiadamy kompetentnych pracowników i ogromne doświadczenie w wspieraniu przedsiębiorstw w procesie uzyskiwania dofinansowań na usługi szkoleniowe.

W przypadku wątpliwości lub po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Agnieszka Beym
Kierownik Działu Obsługi Dofinansowań
Tel. Kom. +48 577 780 677
[email protected]

Adrian Błaszak
Specjalista ds. dofinansowań
Tel. Kom. +48 537 988 688
[email protected]

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *