Sektor żywności wysokiej jakości - Sektorowe Rady ds. Kompetencji

sektorowe rady ds. kompetencji

O dofinansowanie mogą starać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z sektora żywności wysokiej jakości (PKD C.10 z wyjątkiem C.10.9).

Celem projektu jest szkoleniowo – doradcze wsparcie w/w przedsiębiorstw w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych, wspierających zdobycie, uzupełnienie, lub aktualizację potrzebnych kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji w zakresie:

  • Dobrych Praktyk Higienicznych GHP i HACCP w warunkach pandemii;
  • Organizacji sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;
  • Zaopatrzenia surowcowego zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;
  • Magazynowanie i transport żywności w warunkach pandemii;
  • Zarządzania kryzysowego w przypadku zakażenia w zakładzie.

Sektorowe rady ds. kompetencji – sektor żywności wysokiej jakości

Projekt realizowany jest w limicie kwotowym na osobę wynoszącym 9 709 zł (wraz z wkładem własnym). Maksymalna kwota dofinansowania na osobę wynosi 7 767,20 zł netto. W ramach tej kwoty jedna osoba może skorzystać z kilku usług rozwojowych w ramach sektora.

Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).

Uczestnikami projektu może zostać 1-20 pracowników przedsiębiorstwa.

Sektor żywności wysokiej jakości- operator

Operatorem projektu jest MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Sp. K.

Projekt dla sektora żywności wysokiej jakości trwa od 1.10.2020 do 31.03.2021. Rekrutacja do projektu trwa w terminach: 15.10 – 31-12.2020 r. lub do momentu wyczerpania środków.

Sektor żywności wysokiej jakości – wsparcie w procesie pozyskiwania środków

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie i pomoc w procesie pozyskiwania środków w ramach programu.

Posiadamy kompetentnych pracowników i ogromne doświadczenie w wspieraniu przedsiębiorstw w procesie uzyskiwania dofinansowań na usługi szkoleniowe.

W przypadku wątpliwości lub po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Agnieszka Beym
Kierownik Działu Obsługi Dofinansowań
Tel. Kom. +48 577 780 677
[email protected]

Adrian Błaszak
Specjalista ds. dofinansowań
Tel. Kom. +48 537 988 688
[email protected]

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *