,

W ŚWIECIE MERCHANDISINGU: Korzyści z audytu merchandisingowego

W ŚWIECIE MERCHANDISINGU: Korzyści z audytu merchandisingowego

Jeśli coś Ci dolega, powinieneś udać się do lekarza, który prawdopodobnie zleci kilka badań, koniecznych do zdiagnozowania Twojego stanu. Podobnie, jeśli Twój sklep uzyskuje niezadowalający poziom sprzedaży, jakości obsługi klienta czy też nie cieszy się pożądanym przez nas wizerunkiem, należy znaleźć źródło problemu.

Naprzeciw takim właśnie potrzebom wychodzi audyt merchandisingowy. Może on być pomocny, zarówno jeśli obserwujemy jakieś utrudnienia w działalności sklepu, jak i w ramach dokonania ogólnej oceny funkcjonowania firmy w celu zaplanowania procesu usprawnienia i rozwoju. Oznacza to, że taki audyt może być przydatny także, gdy nie dostrzegamy obszarów do rozwoju w działalności sklepu – tak jak każdemu człowiekowi potrzebna jest dbałość o regularne przeprowadzanie profilaktycznych badań.

Czym zatem właściwie jest audyt merchandisingowy? Jest to, ni mniej, ni więcej ogół różnorodnych działań, służących ocenie sytuacji i funkcjonowania szeroko pojętej aranżacji powierzchni sprzedażowej. Na proces ten złożą się więc wszystkie czynności, które mogą być pomocne w procesie diagnozy trudności i obszarów możliwego rozwoju w dziedzinie merchandisingu.

Na audyt merchandisingowy złoży się więc skrupulatna wewnętrzna ocena strategii aranżacji sprzedażowej sklepu. Odpowiednio wykwalifikowany ekspert podda analizie klucz i sposób rozłożenia towaru oraz zaplanowane ścieżki komunikacyjne klientów. Ponadto przyjrzy się on procesowi zarządzania asortymentem: zatowarowaniu oraz zbytowi w sklepie. Zbadana zostanie także strategia promocyjna oraz jej komunikacja. Wyznaczone zostaną gorące i zimne strefy przestrzeni zakupowej, a także potencjał strefy kasowej.

Warto także uzupełnić ocenę wewnętrzną o analizę zewnętrzną. Przydatne w tej części audytu będą opinie i oceny klientów. Można wykorzystać skargi i uwagi, zbierane na bieżąco, jeśli sklep prowadzi tego typu praktykę lub zorganizować ankietę dla klientów na potrzeby audytu.

Ponadto ekspert może wcielić się w rolę tajemniczego klienta, aby wziąć udział w pełnym procesie sprzedażowym od wewnątrz. Dzięki temu będzie mógł w pełni wcielić się w rolę klienta i przeanalizować jego naturalną ścieżkę poruszania w sklepie, a także zaobserwować obszary, które można usprawnić.

Wymienione działania stanowią, rzecz jasna, podstawowe czynności, które są pomocne w procesie oceny strategii merchandisingowej firmy. Na profesjonalny audyt może składać się także szereg dodatkowych działań, których dobór jest ściśle uzależniony od rodzaju i specyfiki działalności konkretnego sklepu.

Audyt merchandisingowy jest działaniem niezbędnym w procesie planowania skutecznej strategii aranżacji powierzchni sprzedaży. Skrupulatna diagnoza różnych aspektów tego obszaru umożliwi dobrać działania doskonale dopasowane do specyfiki funkcjonowania działalności.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *