,

Ocena okresowa pracowników jako narzędzie zarządzania

Ocena okresowa pracowników jako narzędzie zarządzania

Regularne ocenianie pracowników jest instrumentem polityki motywacyjnej, który umożliwia diagnozę potencjału rozwojowego pracownika. Pozwala to na optymalne wykorzystanie jego zdolności i kwalifikacji oraz planowanie ścieżki rozwoju. Na podstawie ocen okresowych można wnioskować, które elementy pracy całych działów są na zbyt niskim, a które na zadowalającym bądź bardzo dobrym poziomie. Oceny okresowe służą również do tego, by na ich podstawie ustalać plany szkoleniowe, które pomogą pracownikom poradzić sobie z brakami w zakresie ich kompetencji.

W każdej ocenie mogą się jednak zdarzyć błędy lub tendencyjność. Najlepszym sposobem na ich unikanie jest dopilnowanie by od początku opracowano porządny system ocen oraz przeprowadzano szkolenia menedżerów w zakresie jego stosowania. Wszystkie możliwe błędy, które są popełniane dzieli się na dwie grupy.

Najczęściej popełnianymi są:

a) błędy techniczne - niepoinformowanie pracowników o założeniach i celowości oceny - brak jasnych celów, zasad i technik oceny - bazowanie na wcześniejszych ocenach bez weryfikacji stanu obecnego - brak konsekwencji w stosowaniu przyjętych kryteriów oraz zasad przebiegu procesu oceny pracowników - brak monitorowania oceny pracowników gotowości do reagowania na pojawiające się problemy - nieinformowanie pracowników o wynikach oceny

b) błędy psychologiczne - brak obiektywizmu - etykietowanie ocenianego na podstawie jednego wydarzenia - niewłaściwa interpretacja zachowań ocenianego - błąd Pigmaliona (samospełniająca się przepowiednia) - efekt pierwszego wrażenia - stereotyp estetyczny - zawyżanie oceny z powodu wysokiego miejsca w hierarchii służbowej - konserwatyzm poznawczy (powtarzanie wcześniejszej oceny) Przeprowadzana w odpowiedni sposób ocena okresowa pracowników pełni rolę motywacyjną i komunikacyjną. Jest źródłem wielu wartościowych informacji o pracownikach, stanowiskach pracy, jak również o ich wzajemnych relacjach. Dokonywanie okresowej oceny pracowników ma także istotne znaczenie organizacyjne, gdyż pozwala na tworzenie indywidualnych programów rozwoju pracowników - ścieżek kariery zawodowe. Warto zatem pamiętać, że ocenianie pracowników jest bardzo ważne i przynosi spore korzyści zarówno dla pracodawców, jak również dla ich pracowników.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *