Zmiany w przepisach 2018

Zmiany w przepisach

Program szkolenia:

I. Nowe prawo

1. Omówienie zmian, które weszły w życie:
• rozporządzenie w sprawie sposobu przewozu ładunków,
• zmiana rozporządzenia w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.
2. Omówienie zmian, które prawdopodobnie wejdą w życie:
• ustawa o transporcie drogowym,
• ustawa Prawo o ruchu drogowym,
• ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych,
• ustawa o czasie pracy kierowców
• unijny „pakiet drogowy”. 

II. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym:

• jak zachować licencje,
• kto i za co odpowiada,
• dotychczas niekaralne a teraz kara…,

III. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym w kontekście przejazdów pojazdami nienormatywnymi:

• co się zmienia,
• szczególne wymogi przy przewozie kontenerów,
• nie tylko przewoźnik ma problem,
• jak nie stracić licencji – czyli omówienie tych sytuacji, które mogą skutkować wszczęciem postępowania zmierzającego do utraty uprawnień.

IV. Nowelizacja ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych:

• nowy załącznik do ustawy zawierający wartości punktowe,
• przewóz materiałów niebezpiecznych a ryzyko utraty licencji.

V. Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców:

• nowe uregulowania i ich porównanie ze stanem obecnym,
• wpływ nowych rozwiązań na koszty pracy.

VI. Omówienie głównych założeń tzw. „unijnego pakietu drogowego”.
VII. Mocowanie ładunków:

• wskazane w rozporządzeniu sposoby mocowania,
• dopuszczalność innych sposobów mocowania.

VIII. Zmiany w zasadach postępowania reklamacyjnego
IX. Pytania

Szkolenia dofinansowane

Jako firma szkoleniowa napiszemy, złożymy wniosek o dofinansowanie i pozyskamy środki na szkolenie. Usługa jest zupełnie bezpłatna.
Pomagamy w pozyskaniu środków na sfinansowanie kursu w ramach BUR (usługi rozwojowe), oraz KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Zobacz nasze przykładowe szkolenia

Szkolenia dla spedytorów

Przykładowy program: Prawne podstawy pracy spedytorów

Czas pracy kierowców

Przykładowy program: Czas pracy kierowcy oraz pojazdy nienormatywne.

Obsługa tachografów

Przykładowy program: Normy czasu pracy kierowcy i obsługa tachografów

Zmiany w przepisach

Przykładowy program: Zmiany w przepisach 2018

Lat doświadczenia
Zadowolonych Klientów
Godzin szkoleniowych

Przeczytaj ostatnie wpisy na naszym blogu