Organizacja czasu pracy - zarządzanie sobą w czasie

Organizacja czasu pracy - zarządzanie sobą w czasie

Program szkolenia:

Moduł I: Praca w oparciu o świadomość celu – czas 0,5 godz.

 • Zastosowanie reguł zarządzania przez cele w planowaniu własnej pracy.
 • Strategie działań zorientowanych na cel.
 • Zasady wyznaczania celów – metoda SMART:
  • konkretne
  • mierzalne
  • ambitne
  • realne
  • mające termin

Moduł II: Metody wyznaczania priorytetów – praktyczne wykorzystanie – czas 1,5 godz.

 • Zasada EISENHOWERA. Wyznaczanie priorytetów w oparciu o kryteria: ważność i pilność zadania.
 • Analiza zadań ABC. Wyznaczanie zadań priorytetowych – podział czasu na zadania. Ćwiczenie: „Hurtownia MOC”.
 • Reguła PARETO. Rozpoznanie działań przynoszących najlepsze efekty.

Moduł III: Efektywne delegowanie zadań – czas 1,5 godz.

 • Jakie zadania delegować/ jakich zadań nie można delegować.
 • Korzyści wynikające z delegowania a niechęć do delegowania – analiza ćwiczenia „5 najczęstszych czynników”. Ćwiczenie: „Przełamywanie oporów w delegowaniu zadań”.
 • Delegowania obowiązków i odpowiedzialności a monitorowanie realizacji zadania. Ćwiczenie „5 W 2H: 7 kroków delegowania zadań”.

Moduł IV: Istota planowania, jego funkcje w podnoszeniu efektywności działania – czas 1,5 godz.

 • Znaczenie właściwej organizacji czasu – zmniejszanie kosztów rzeczywistych i psychicznych.
  • Reguły dobrego planowania w praktyce,
  • Zasady budowy planu pracy:
  –  sposoby pracy w oparciu o plan
  –  techniki nanoszenia zmian
  • Ćwiczenie: „Krzywa wydajności a godziny najwyższej efektywności”.
  • Ćwiczenie „pożeracze czasu” – przyczyny powstania i sposoby rozwiązania.

Moduł V: Model podnoszenia umiejętności planowania i realizacji spotkań – cykl DEMINGA – czas 1,5 godz.

 • Model optymalizacji efektów pracy: obserwacja – analiza – planowanie – wdrożenie.
 • Uczenie się na własnym doświadczeniu – optymalizacja odbywania spotkań – wypracowanie zasad związanych z przygotowaniem i przebiegiem spotkania.
 • Zasady skutecznego działania a indywidualne preferencje uczestników spotkania.

Podsumowanie całości szkolenia – czas 0,5 godz.

 • Przegląd zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia; sesja informacji zwrotnych.
 • „Pomost w przyszłość” – określenie zadania wdrożeniowego.


Inne programy szkoleń, które mogą Cię zainteresować:

 • GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO
 • RELAKSACJA, RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM

Szkolenia dofinansowane

Jako firma szkoleniowa napiszemy, złożymy wniosek o dofinansowanie i pozyskamy środki na szkolenie. Usługa jest zupełnie bezpłatna.
Pomagamy w pozyskaniu środków na sfinansowanie kursu w ramach BUR (usługi rozwojowe), oraz KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Zobacz nasze przykładowe szkolenia

Efektywny pracownik

Przykładowy program: Techniki kreatywnego myślenia

Zgrany zespół

Przykładowy program: Komunikacja w sytuacjach trudnych

Zadowolony pracownik

Przykładowy program: Organizacja czasu pracy - zarządzanie sobą w czasie

Lat doświadczenia
Zadowolonych Klientów
Godzin szkoleniowych

Przeczytaj ostatnie wpisy na naszym blogu