Działania marketingowe, reklamowe w CIT, PIT, VAT

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę i zrozumienie dotyczące aspektów podatkowych w odniesieniu do działalności marketingowej i reklamowej. Zwiększy swoją świadomość w zakresie opodatkowania CIT, PIT, VAT związanego z podejmowaniem działań marketingowych, reklamowych oraz reprezentacyjnych. Będzie lepiej przygotowany do unikania potencjalnych problemów prawnych i podatkowych związanych z kampaniami marketingowymi.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Działania marketingowe, reklamowe w CIT, PIT, VAT

Grupa docelowa szkolenia to osoby chcące zdobyć lub rozwinąć swoją wiedzę na temat kwestii podatkowych w działalności marketingowej i reklamowej.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się sprawami podatkowymi w firmach oraz odpowiedzialnych za wypełnianie deklaracji podatkowych (CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT – podatek od towarów i usług). Do grupy docelowej należą także osoby zarządzające zespołami marketingowymi i podejmujące kluczowe decyzje dotyczące strategii marketingowej oraz osoby odpowiedzialne za planowanie i realizację kampanii marketingowych oraz działań reklamowych dla firm, produktów lub usług. Ze szkolenia skorzystają niewątpliwie przedsiębiorcy i właściciele małych i średnich firm, którzy chcą lepiej zrozumieć związane z marketingiem aspekty podatkowe, aby skuteczniej planować i prowadzić swoje działania marketingowe i reklamowe.

Idea szkolenia jest skoncentrowana na dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z aspektami podatkowymi w dziedzinie marketingu i reklamy w Polsce. Głównym celem jest uświadomienie uczestnikom konsekwencji podatkowych związanych z działaniami promocyjnymi oraz pokazanie, jak skutecznie planować i realizować kampanie marketingowe, uwzględniając obowiązujące przepisy podatkowe.

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia umożliwiające unikanie potencjalnych pułapek prawnych i podatkowych, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka dla ich firm i projektów marketingowych. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli efektywniej wykorzystać dostępne środki i zasoby, zoptymalizować koszty oraz osiągnąć większą skuteczność w prowadzeniu działań reklamowych.

wyślij zapytanie

Działania marketingowe, reklamowe w CIT, PIT, VAT – korzyści ze szkolenia

Zwiększenie skuteczności działań marketingowych: Szkolenie pozwala pracownikom zrozumieć aspekty podatkowe związane z marketingiem i reklamą, co umożliwia lepsze planowanie kampanii i wykorzystanie środków na promocję, co przekłada się na efektywność działań marketingowych.

Unikanie problemów prawnych i podatkowych: Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwala firmie unikać potencjalnych konsekwencji prawnych i podatkowych związanych z błędnym interpretowaniem przepisów w trakcie prowadzenia kampanii reklamowych.

Optymalizacja kosztów: Świadomość aspektów podatkowych pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych ulg podatkowych i odliczeń, co może prowadzić do obniżenia kosztów działań reklamowych.

Lepsze decyzje: Szkolenie pomoże w bardziej świadomym podejmowaniu decyzji w obszarze działań marketingowych i reprezentacyjnych, z uwzględnieniem aspektów podatkowych.

Korzyści dla organizacji

Efektywność i skuteczność działań: Wspólna wiedza i świadomość aspektów podatkowych w marketingu przyczyniają się do bardziej efektywnego i skutecznego wykorzystania zasobów firmy.

Poprawa zarządzania finansami: Wiedza na temat wpływu podatków na działania marketingowe może przyczynić się do lepszego zarządzania finansami firmy.

Większa zdolność do adaptacji: Zrozumienie związków między podatkami a marketingiem pozwala firmie i pracownikom na lepszą adaptację do zmian w otoczeniu biznesowym.

Zwiększenie innowacyjności: Wiedza z zakresu podatków może prowadzić do tworzenia innowacyjnych i bardziej efektywnych strategii marketingowych.

Zwiększenie konkurencyjności: Odpowiednie wykorzystanie wiedzy podatkowej pozwala firmie na tworzenie bardziej atrakcyjnych ofert dla klientów, co może przyczynić się do zwiększenia jej konkurencyjności na rynku.

Zespół dobrze zgrany w zakresie podatków i marketingu: Udział w szkoleniu integruje zespół i pozwala pracownikom lepiej współpracować, dzięki czemu ich wspólne działania są bardziej harmonijne i efektywne.

Korzyści dla pracowników

Rozwój kompetencji podatkowych: Szkolenie umożliwia pracownikom zdobycie wiedzy z obszaru podatków, co może przyczynić się do ich rozwoju zawodowego.

Lepsze zrozumienie kontekstu biznesowego: Pracownicy, którzy mają wiedzę na temat aspektów podatkowych, mogą lepiej rozumieć ogólny kontekst biznesowy.

Wzrost pewności w podejmowaniu decyzji: Zrozumienie, jak podatki wpływają na wyniki marketingowe, może pomóc pracownikom w pewniejszym podejmowaniu decyzji.

Rozwój umiejętności analitycznych: Analiza wpływu podatków na działania marketingowe wymaga umiejętności analitycznych, które pracownicy mogą rozwijać.

Świadomość ryzyka: Pracownicy zdobędą wiedzę o potencjalnych zagrożeniach związanych z podatkami w obszarze marketingu, co pozwoli im podejmować bardziej świadome decyzje w swojej pracy.

Rozszerzenie horyzontów zawodowych: Zrozumienie skomplikowanych kwestii podatkowych może otworzyć pracownikom nowe możliwości zawodowe.

Wzrost zaufania i kompetencji: Dzięki zdobytej wiedzy, pracownicy staną się bardziej kompetentni w swoich działaniach, co może zwiększyć zaufanie, jakim darzy ich firma.

wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Ogólna definicja kosztu uzyskania przychodów.
 • Osiąganie przychodów, zarachowanie i zabezpieczanie źródła przychodów – czym jest?
 • Katalog kosztów niepodatkowych (NKUP).

 

 • Nieodpłatne świadczenia i częściowo odpłatne świadczenia.
 • Źródła przychodów a przypisanie przychodu do danego źródła.
 • Zwolnienia podatkowe w podatku PIT (świadczenia reklamowe, sprzedaż premiowa, konkursy).

 

 • Odliczenie podatku VAT, a związek z działalnością opodatkowaną.
 • Usługi noclegowe, gastronomiczne, cateringowe – czy można odliczać VAT?
 • Przesłanki wyłączające prawo do odliczenia podatku VAT.
 • Darowizny, nieodpłatne świadczenia a naliczenie podatku VAT.
 • Próbki, prezenty o małej wartości – definicja, opodatkowanie.

 

 • Definicja dowodu i sposoby ich pozyskiwania.
 • Dokumentowanie konkursów, sprzedaży premiowej, akcji reklamowych i innych działań marketingowych.
 • Regulaminy akcji marketingowych oraz regulaminy konkursów i sprzedaży premiowych – na co zwracać uwagę?
 • Obowiązki informacyjno-rejestracyjne w przypadku szczególnych działań marketingowych np. loterii (obowiązki wynikające z innych ustaw np. Ustawa hazardowa, prawo celne).
 • Działania marketingowe organizowane przy współpracy z agencjami marketingowymi – zasady współpracy, obowiązki stron, wymagane dokumenty.

 

 • Pojęcie reklamy i reprezentacji.
 • Prezenty dla kontrahentów, pracowników, współpracowników.
 • Konsumpcja z kontrahentami oraz posiłki dla pracowników – interpretacja ogólna MF.
 • Imprezy dla kontrahentów oraz imprezy integracyjne dla pracowników.
 • Imprezy okolicznościowe i jubileuszowe.
 • Szkolenia i konferencje dla kontrahentów.
 • Szkolenia, narady, konferencje dla pracowników.
 • Wyjazdy krajowe i zagraniczne dla pracowników i kontrahentów.
 • Udział w targach, organizacja stanowisk wystawowych.
 • Wydatki na wystrój siedziby przedsiębiorstwa.

 

 • Definicja konkursu – problemy interpretacyjne.
 • Organizator konkursu a fundator nagrody w konkursie (organizacja konkursów przez podmioty zewnętrzne).
 • Konkursy w środkach masowego przekazu (np. konkursy w Internecie).
 • Konkursy dla kontrahentów a konkursy dla pracowników – zakres opodatkowania i zwolnienia w PIT.
 • Konkursy a programy motywacyjne – różnice w zakresie opodatkowania.

 

 • Pojęcie premii pieniężnych.
 • Premie lojalnościowe i premie jakościowe.
 • Premia pieniężna jako rabat, premia pieniężna jako usługa.

 

 • Pojęcie sponsoringu w ujęciu prawnym i podatkowym.
 • Niezbędne elementy umowy sponsoringu.
 • Formy sponsoringu (rzeczowy, pieniężny, właściwy, niewłaściwy).
 • Sponsoring a darowizny.

 

 • Definicja sprzedaży premiowej oraz zasady prowadzenia sprzedaży premiowej.
 • Dokumentacja sprzedaży premiowej.
 • Usługa jako nagroda w sprzedaży premiowej.
 • Sprzedaż premiowa a sprzedaż promocyjna.
 • Sprzedaż premiowa – zakres zwolnienia z PIT.

 

 • Przekazywanie biletów do kina i innych miejsc rozrywki oraz kultury.
 • Organizacja festynów, koncertów.
 • Zapewnianie zakwaterowania i wyżywienia.
 • Wręczanie alkoholu i prezentów luksusowych.

 

 • Świadczenia na rzecz członków rodziny pracownika.
 • Strój, ubiór pracowników.
 • Abonamenty medyczne.
 • Ubezpieczenie OC członków organów spółek.
 • Dowóz pracowników do pracy.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Należności z tytułu podróży służbowych.
 • Bony towarowe dla pracowników.
 • Świadczenia wynikające z przepisów BHP.
 • Świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS.
 • Świadczenia wynikające z regulaminów pracy i układów zbiorowych pracy.
 • Samochody i telefony służbowe pracowników wykorzystywane na cele prywatne.
 • Karty benefit i multisport.

 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

3

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Trenerzy

Samir Kayyali

Brak opisu

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.