Fundamenty firmy – komunikacja i współpraca

Uczestnik szkolenia “Fundamenty firmy – komunikacja i współpraca” zyska wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej komunikacji w firmie, co przyczyni się do poprawy efektywności pracy oraz budowania lepszych relacji z współpracownikami. Dzięki szkoleniu będzie również bardziej świadomy znaczenia współpracy w kontekście osiągania celów organizacji, co pozwoli mu lepiej przyczynić się do sukcesu firmy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Fundamenty firmy – komunikacja i współpraca

Grupa docelowa szkolenia “Fundamenty firmy – komunikacja i współpraca” to głównie pracownicy różnych szczebli hierarchicznych w firmie, w tym zarówno kadra kierownicza, jak i pracownicy niższego szczebla. Szkolenie jest również skierowane do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i zdolność do efektywnej współpracy w zespole, niezależnie od ich stanowiska, co może znacząco przyczynić się do rozwoju zawodowego oraz osiągnięcia sukcesu w różnych dziedzinach pracy.

Idea szkolenia “Fundamenty firmy – komunikacja i współpraca” polega na dostarczeniu uczestnikom niezbędnych narzędzi i umiejętności do skutecznej komunikacji oraz budowania efektywnej współpracy w środowisku korporacyjnym. Celem jest zwiększenie efektywności pracy, poprawa relacji między pracownikami, oraz zrozumienie roli komunikacji i współpracy w osiąganiu celów organizacji. Szkolenie ma również na celu rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i eliminowanie błędów komunikacyjnych, co przyczynia się do budowania pozytywnej atmosfery w miejscu pracy oraz osiągania lepszych wyników biznesowych.

zapisz się na szkolenie już teraz

Fundamenty firmy – komunikacja i współpraca – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych – dla pracowników oznacza to lepszą zdolność do wyrażania swoich myśli i potrzeb, co pomaga w rozwiązywaniu problemów oraz unikaniu nieporozumień. Dla organizacji oznacza to efektywniejszą wymianę informacji, co przekłada się na lepszą koordynację działań i szybsze podejmowanie decyzji.
 • Wzmacnianie współpracy – szkolenie pomaga uczestnikom zrozumieć znaczenie współpracy i pracy zespołowej. Pracownicy stają się bardziej otwarci na wsparcie i pomaganie innym, co zwiększa produktywność i harmonię w zespole.
 • Rozwiązywanie konfliktów – uczestnicy zdobywają umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, co pomaga uniknąć eskalacji sporów w miejscu pracy i utrzymać pozytywną atmosferę.
 • Budowanie lepszych relacji – dla pracowników oznacza to tworzenie trwałych i satysfakcjonujących relacji z kolegami i przełożonymi. Dla organizacji oznacza to zwiększenie zaangażowania pracowników, co przekłada się na wyższą retencję kadry oraz pozytywny wizerunek firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost efektywności osobistej – udział w szkoleniu pozwoli pracownikom na zdobycie nowych umiejętności i technik, które pomogą im w lepszym zarządzaniu swoim czasem, efektywnym planowaniu pracy i osiąganiu swoich celów. To z kolei przyczyni się do zwiększenia produktywności i efektywności pracy.
 • Poprawa komunikacji i współpracy – warsztat szkoleniowy umożliwi pracownikom rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Dzięki temu, zwiększy się efektywność współpracy, bazująca na lepszym zrozumieniu pomiędzy pracownikami.
 • Motywacja pracowników – uczestnictwo w warsztacie pokazuje pracownikom, że firma inwestuje w ich rozwój i umiejętności, co może przynieść satysfakcję i podnieść poziom motywacji. Pracownicy będą bardziej zaangażowani i chętni do podejmowania wyzwań, co przyniesie korzyści dla firmy.
 • Budowanie zespołu – uczestnictwo w warsztacie szkoleniowym zwiększy zaufanie i poczucie wspólnoty wśród pracowników. Wspólne ćwiczenia integrują zespoły oraz usprawniają współpracę w firmie.
 • Rozwój kompetencji kierowników – udział kierowników w warsztacie wraz ze swoimi zespołami pomoże w budowie efektywnych zespołów opartych o zaufanie, zaangażowanie i współodpowiedzialność.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie efektywności osobistej – warsztat pomoże uczestnikom w identyfikacji i eliminacji czynników, które ograniczają ich efektywność osobistą. Dzięki temu będą mogli skupić się na najważniejszych zadaniach i osiągać lepsze wyniki.
 • Poprawa umiejętności zarządzania czasem – warsztat pokaże uczestnikom praktyczne techniki i narzędzia, które pomogą im lepiej planować swoje zadania, ustalać priorytety i efektywnie wykorzystywać swój czas.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych – podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję doskonalić umiejętności komunikacyjne, zarówno w relacjach zespołowych, jak i w kontaktach międzyludzkich. Poznają typologie osobowości MBTI, dzięki czemu będzie im łatwiej zrozumieć i zaakceptować zachowania współpracowników.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania – warsztat pomoże uczestnikom zrozumieć, jakie są ich wartości i cele życiowe, a także jak je osiągać. Dzięki temu będą bardziej zmotywowani do działania i bardziej zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków.
 • Poprawa umiejętności współpracy – warsztat pozwoli uczestnikom nauczyć się efektywnej współpracy z innymi osobami. Będą mieli okazję poznać różne techniki i narzędzia, które pomogą im budować efektywność osobistą oraz dobre relacje z innymi ludźmi a dzięki temu osiągać lepsze wyniki w pracy zespołowej.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Zachowania, postawy ludzi efektywnych,
 • Czym jest efektywność osobista,
 • Moje cele, priorytety, wartości, role,
 • Metody budowania efektywności osobistej,
 • Planowanie i wyznaczanie priorytetów (matryca Eisenhowera),
 • Jak eliminować / minimalizować pożary,
 • Jak skutecznie pracować z listą zadań,
 • Mój efektywny dzień / tydzień / rok.
 • Reguły skutecznej komunikacji,
 • Słuchanie i słyszenie,
 • Aktywne słuchanie,
 • Dopytywanie to oznaka zainteresowania,
 • Pełny obraz – kompletna informacja,
 • Jak się różnimy – nasz preferowany sposób działania (MBTI),
 • Komunikacja dopasowana do odbiorcy – na podstawie typologii osobowości MBTI,
 • Współpraca z osobami o przeciwnych typologiach osobowości (MBTI),
 • Trening krótkich rozmów.
 • Feedback jako metoda budowania współpracy,
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej,
 • Model udzielania informacji zwrotnej,
 • Scenki dotyczące udzielania informacji zwrotnej.
 • Postawy w relacjach pomiędzy ludźmi,
 • Czym jest asertywność i jak ją budować,
 • Korzyści wynikające z asertywnej postawy pracowników,
 • Scenki asertywnych rozmów,
 • Jak radzić sobie ze stresem i emocjami w kontaktach międzyludzkich,
 • Jak rozładować emocje,
 • Jak nie przenosić negatywnych emocji na kolejne rozmowy / spotkania.
 • Grupa a zespół pracowników,
 • Etapy budowania zespołów – Bruce Tuckman,
 • Na czym polega dodatnia i ujemna synergia zespołów,
 • Cechy skutecznego zespołu – na podstawie teorii Robbinsa,
 • Lider mojego zespołu,
 • Radar mojego zespołu – autodiagnoza mojego zespołu,
 • Co wnoszę do mojego zespołu,
 • Czego potrzebuję by działać efektywniej w moim zespole,
 • Jak mogę rozwijać współprace w moim zespole – jedno działanie rozwojowe.
 • Co to oznacza współpracować,
 • Korzyści / zagrożenia dla pracowników i firmy wynikające z jakości współpracy,
 • Z jakimi działami współpracuje? – mapa mojej współpracy,
 • Co wnoszę do mojej firmy,
 • Co inni pracownicy robią dobrego dla naszej firmy,
 • Czego potrzebuję by działać efektywniej,
 • Co robimy dobrze,
 • Co powinniśmy usprawnić / zmienić,
 • Czego nie robimy a pozytywnie wpłynęłoby na nasza efektywność,
 • Jak mogę rozwijać współpracę pomiędzy działami – co ja mogę zrobić?
 • Moje wnioski z warsztatów,
 • Plan działań poprawiających efektywność,
 • Pierwsze 3 priorytety zmian.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.