Ochrona danych osobowych

Uczestnik szkolenia “Ochrona danych osobowych” zdobędzie wiedzę na temat aktualnych przepisów i najlepszych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych, co pozwoli na ich prawidłową aplikację w codziennej pracy. Zostanie także zapoznany z konsekwencjami prawymi nieprzestrzegania tych regulacji, co zwiększy świadomość ryzyka i motywację do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Ochrona danych osobowych

Grupa docelowa szkolenia “Ochrona danych osobowych” to przede wszystkim pracownicy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych w organizacjach, takich jak administratorzy danych, inspektorzy ochrony danych (IOD), pracownicy działów HR, IT, marketingu oraz kadry zarządzającej.

Idea szkolenia “Ochrona danych osobowych” opiera się na zapewnieniu uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat prawnych, technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych. Głównym celem jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, takimi jak Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz innymi lokalnymi regulacjami. Szkolenie ma na celu również podniesienie świadomości na temat znaczenia ochrony prywatności i danych osobowych, co przekłada się na budowanie zaufania wśród klientów i interesariuszy oraz zapewnienie zgodności z prawem, co minimalizuje ryzyko sankcji i potencjalnych strat finansowych.

zapisz się na szkolenie już teraz

Ochrona danych osobowych – korzyści ze szkolenia

 • Budowanie kultury bezpieczeństwa danych – Szkolenie przyczynia się do rozwoju kultury organizacyjnej, w której ochrona danych osobowych jest traktowana jako priorytet. To wspólne zrozumienie znaczenia danych przyczynia się do tworzenia bezpieczniejszego środowiska pracy, zarówno dla pracowników, jak i danych przetwarzanych przez organizację.
 • Zwiększenie elastyczności operacyjnej – Organizacje i ich pracownicy, posiadający solidne podstawy w zakresie ochrony danych, są lepiej przygotowani do adaptacji do zmieniających się przepisów i standardów. To umożliwia szybszą reakcję na nowe wymogi prawne i technologiczne, utrzymując organizację na czele najlepszych praktyk.
 • Wsparcie innowacji – Zrozumienie ograniczeń i możliwości wynikających z przepisów o ochronie danych może inspirować do innowacyjnych rozwiązań w produktach i usługach, które respektują prywatność użytkowników. To współdziałanie między zrozumieniem ochrony danych a innowacyjnością może prowadzić do rozwoju nowych, konkurencyjnych ofert.
 • Optymalizacja zarządzania ryzykiem – Wspólne zrozumienie metod oceny i minimalizacji ryzyka związanego z ochroną danych umacnia odporność organizacji na potencjalne zagrożenia. Efektywne zarządzanie ryzykiem jest korzyścią zarówno dla organizacji, jak i dla pracowników, którzy uczestniczą w procesach decyzyjnych.

Korzyści dla organizacji

 • Zgodność z przepisami prawnymi – Organizacja zyskuje pewność, że jej działania są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, takimi jak RODO. To zmniejsza ryzyko nałożenia sankcji finansowych i prawnych, które mogą wynikać z nieprzestrzegania tych regulacji.
 • Wzrost zaufania klientów – Poprzez stosowanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, organizacja buduje zaufanie wśród swoich klientów i interesariuszy. Wzrost zaufania przekłada się na lepszą reputację marki i może być kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze dostawcy usług czy produktów przez klientów.
 • Minimalizacja ryzyka naruszeń danych – Szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych pozwala na lepsze zrozumienie i identyfikację potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych. Dzięki temu organizacja może szybciej reagować na incydenty bezpieczeństwa, minimalizując szkody i koszty związane z naruszeniami danych.
 • Optymalizacja procesów przetwarzania danych – Wiedza na temat ochrony danych osobowych umożliwia lepsze zarządzanie danymi i ich przetwarzaniem w organizacji. Efektywne i bezpieczne procesy przetwarzania danych nie tylko zwiększają efektywność operacyjną, ale także zapewniają, że dane są wykorzystywane w sposób zgodny z prawem i etyczny.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie kompetencji zawodowych – Pracownicy zdobywają specjalistyczną wiedzę na temat ochrony danych osobowych, co jest cenną umiejętnością na rynku pracy. Rozumienie przepisów i umiejętność ich stosowania w praktyce zwiększają ich wartość dla obecnego oraz przyszłych pracodawców.
 • Pewność działania – Szkolenie z ochrony danych osobowych daje pracownikom jasność co do zasad i procedur przetwarzania danych, co pozwala na pewniejsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji w zakresie ich codziennej pracy.
 • Ochrona przed konsekwencjami prawnymi – Pracownicy, którzy są świadomi obowiązujących przepisów i najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych, mogą unikać błędów prowadzących do naruszeń danych. To z kolei chroni ich przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi, które mogą wyniknąć z niezamierzonego działania lub zaniedbania.
 • Rozwój osobisty – Szkolenie to jest również okazją do osobistego rozwoju. Pracownicy mogą lepiej zrozumieć znaczenie prywatności i ochrony danych w kontekście cyfrowym, co może przyczynić się do zwiększenia ich świadomości cyfrowej i odpowiedzialności za dane osobowe również w życiu prywatnym.
 • Poprawa współpracy w zespole – Wspólne szkolenia zwiększają świadomość ochrony danych wśród wszystkich pracowników, co ułatwia współpracę i komunikację w zespole na temat przetwarzania danych. Lepsze zrozumienie wspólnych celów i procedur może przyczynić się do bardziej efektywnej pracy zespołowej.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicja danych osobowych i przetwarzania danych.
 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych (RODO i inne lokalne przepisy).
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Różnice między administratorem a procesorem danych.
 • Prawa i obowiązki administratora danych.
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Przegląd praw podmiotów danych.
 • Procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą.
 • Zarządzanie zgłoszeniami i skargami.
 • Kiedy i jak przeprowadzać DPIA.
 • Identyfikacja i ocena ryzyka dla danych osobowych.
 • Środki minimalizujące ryzyko.
 • Rodzaje naruszeń danych osobowych i ich potencjalne skutki.
 • Procedury reagowania na naruszenia.
 • Obowiązki informacyjne w przypadku naruszenia danych.
 • Fizyczne i techniczne środki bezpieczeństwa danych.
 • Polityki bezpieczeństwa i procedury ochrony danych.
 • Bezpieczeństwo danych w pracy zdalnej i mobilnej.
 • Kiedy wymagane jest powołanie IOD.
 • Obowiązki i prawa IOD.
 • Komunikacja i współpraca z IOD w organizacji.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Tradycyjna forma nauczania, która pozwala na przekazanie teoretycznych podstaw ochrony danych osobowych. Wykład jest wsparty prezentacją multimedialną, co ułatwia zrozumienie skomplikowanych koncepcji.

2

Dyskusje grupowe

Metoda ta pozwala na wymianę doświadczeń i poglądów między uczestnikami szkolenia. Dyskusje grupowe mogą dotyczyć konkretnych problemów związanych z ochroną danych osobowych, co przyczynia się do lepszego zrozumienia tematu.

3

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych lub hipotetycznych przypadków naruszeń ochrony danych osobowych pozwala uczestnikom na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. To również doskonała okazja do nauki na błędach i sukcesach innych organizacji.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.