Podstawy rachunkowości

Uczestnik szkolenia “Podstawy rachunkowości” zyska solidne podstawy w obszarze księgowości, pozna kluczowe koncepcje i umiejętności potrzebne do prowadzenia właściwej dokumentacji finansowej oraz efektywnego zarządzania finansami firmy. To umożliwi mu lepsze zrozumienie aspektów finansowych swojego przedsiębiorstwa i podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Podstawy rachunkowości

Grupa docelowa “Podstawy rachunkowości” to pracownicy księgowości, zarówno ci początkujący, którzy dopiero rozpoczynają pracę w dziale księgowości, jak i ci o większym doświadczeniu, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Idea szkolenia “Podstawy rachunkowości” polega na dostarczeniu uczestnikom niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu rachunkowości, aby umożliwić im skuteczne prowadzenie księgowości i lepsze zrozumienie finansów w kontekście biznesowym. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w podstawowe narzędzia i kompetencje, które pomogą im w efektywnym zarządzaniu finansami oraz podejmowaniu świadomych decyzji księgowych.

wyślij zapytanie

Podstawy rachunkowości – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost rentowności: Poprawa zarządzania finansami może prowadzić do zwiększenia rentowności działalności firmy, co jest korzystne dla wszystkich jej interesariuszy.
 • Lepsze przygotowanie do audytów i kontroli: Dobra znajomość rachunkowości ułatwia organizacji sprostanie wymaganiom audytów i kontroli, co pomaga unikać nieporozumień i nieprawidłowości.
 • Poprawa jakości pracy: Lepsza znajomość rachunkowości przez pracowników przyczynia się do dokładniejszej i rzetelniejszej dokumentacji finansowej, co wpływa na jakość informacji dostarczanych przez firmę.
 • Zwiększenie efektywności działalności: Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas szkolenia, organizacja może bardziej efektywnie zarządzać finansami i świadomie podejmować decyzje, co może przekładać się na wzrost efektywności działalności.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa efektywności działu księgowości: Dzięki zdobyciu solidnych podstaw rachunkowości, pracownicy będą w stanie bardziej precyzyjnie i sprawnie prowadzić księgowość firmy, co wpłynie na poprawę procesów księgowych.
 • Zwiększenie kompetencji pracowników: Uczestnicy szkolenia nabędą nowe umiejętności, które pozwolą im lepiej zrozumieć i analizować dane finansowe, co przekłada się na bardziej kompetentne zarządzanie finansami.
 • Obniżenie ryzyka błędów: Lepsza znajomość zasad rachunkowości pomaga unikać błędów w dokumentacji finansowej, co jest kluczowe dla utrzymania dokładności i rzetelności księgowości.
 • Wspieranie rozwoju pracowników: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, co może zwiększyć ich motywację i zaangażowanie w pracę.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Dzięki lepiej przygotowanym pracownikom firma może bardziej skutecznie konkurować na rynku, podejmować lepsze decyzje biznesowe i osiągać lepsze wyniki finansowe.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności zawodowych: Szkolenie pozwoli pracownikom zdobyć nowe umiejętności z zakresu rachunkowości, co może wpłynąć na rozwój ich kariery zawodowej.
 • Lepsze zrozumienie finansów: Dzięki zdobyciu wiedzy na temat rachunkowości, pracownicy będą bardziej świadomi aspektów finansowych działalności firmy, co pozwoli im podejmować bardziej trafne decyzje biznesowe.
 • Większa pewność siebie: Posiadanie solidnych podstaw rachunkowości zwiększa pewność siebie pracowników w wykonywaniu obowiązków związanych z księgowością i finansami.
 • Poprawa efektywności zawodowej: Umiejętność prawidłowego dokumentowania operacji finansowych przekłada się na bardziej efektywne zarządzanie czasem i zasobami w pracy.
 • Możliwość awansu: Posiadanie kompetencji z zakresu rachunkowości może otworzyć drzwi do awansu zawodowego i nowych możliwości kariery.
 • Satysfakcja z pracy: Pracownicy, którzy czują się pewnie w obszarze rachunkowości, mogą cieszyć się większą satysfakcją z wykonywanej pracy i lepszym poczuciem spełnienia zawodowego.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Co to jest rachunkowość?
 • Cel rachunkowości w biznesie
 • Podstawowe pojęcia księgowe
 • Podstawowe zasady księgowe
 • Funkcje ksiąg rachunkowych
 • Praktyczne transakcje księgowe
 • Faktury zakupowe i sprzedażowe
 • Dokumenty kasowe
 • Ewidencja dokumentów księgowych
 • Struktura i znaczenie bilansu
 • Analiza wyników finansowych
 • Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Podatki dochodowe i VAT
 • Obowiązki podatników
 • Rozliczenia podatkowe
 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki zadłużenia

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy praktykują swoje umiejętności, rozwiązując rzeczywiste lub symulowane przypadki związane z księgowością. To pozwala im na praktyczne zrozumienie, jak prowadzić rachunkowość.

2

Studia przypadków

Analiza i rozwiązywanie studiów przypadków pozwala uczestnikom zastosować swoją wiedzę w konkretnych sytuacjach biznesowych i podejmować decyzje na podstawie rzeczywistych problemów.

3

Dyskusje grupowe

Uczestnicy mogą uczestniczyć w interaktywnych dyskusjach, dzięki którym mogą wymieniać się doświadczeniami i poglądami na temat rachunkowości oraz uczyć się od siebie nawzajem.

4

Ćwiczenia w parach lub grupach

Pracowanie w parach lub grupach umożliwia uczestnikom wspólne rozwiązywanie problemów i wymianę pomysłów, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia materiału.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.