Warsztat efektywności osobistej i współpracy

Uczestnik szkolenia “Warsztat efektywności osobistej i współpracy” nauczy się technik i metod podnoszących efektywność własnych działań oraz optymalizacji zarządzania czasem. Pozna również narzędzia do budowania efektywnych relacji w zespole, co przyczyni się do lepszej współpracy i osiągania wspólnych celów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia:

Grupa docelowa szkolenia “Warsztat efektywności osobistej i współpracy” to przede wszystkim pracownicy wszystkich szczebli zarządzania, którzy chcą poprawić swoją efektywność osobistą oraz umiejętności współpracy w zespole. Dotyczy to zarówno menedżerów, liderów zespołów, jak i pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektów. Szkolenie jest także skierowane do osób pragnących rozwijać swoje kompetencje miękkie, takie jak komunikacja, zarządzanie czasem czy rozwiązywanie konfliktów, w celu lepszego funkcjonowania w środowisku zawodowym i osobistym.

Idea szkolenia “Warsztat efektywności osobistej i współpracy” koncentruje się na rozwijaniu umiejętności, które są kluczowe dla efektywnej pracy indywidualnej oraz skutecznej współpracy w grupie. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia i techniki zarządzania sobą w czasie, co bezpośrednio przekłada się na wzrost produktywności i lepsze wyniki pracy. Ponadto, kładzie silny nacisk na budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz efektywne rozwiązywanie konfliktów, co jest fundamentem efektywnej współpracy w zespołach. Szkolenie to stanowi odpowiedź na potrzeby pracowników i organizacji w obliczu szybko zmieniającego się środowiska biznesowego, gdzie elastyczność, adaptacja i umiejętność pracy zespołowej są kluczowe dla sukcesu.

zapisz się na szkolenie już teraz

Warsztat efektywności osobistej i współpracy – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie produktywności i efektywności pracy – Pracownicy zdobywają umiejętności lepszego zarządzania czasem oraz priorytetyzacji zadań, co przekłada się na wyższą efektywność pracy. Dla firmy oznacza to szybsze realizowanie projektów i osiąganie celów biznesowych.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej – Szkolenie rozwija umiejętności komunikacyjne uczestników, co prowadzi do lepszego przepływu informacji, zrozumienia i współpracy między różnymi działami. Dla organizacji oznacza to mniejszą liczbę nieporozumień i szybsze rozwiązywanie problemów.
 • Rozwój umiejętności lidera – Szkolenie oferuje narzędzia do skutecznego liderowania zespołami, co jest szczególnie ważne dla menedżerów i osób na stanowiskach kierowniczych. Dla organizacji przekłada się to na lepsze zarządzanie talentami i kierowanie zespołem w stronę wspólnych celów.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy – Pracownicy, którzy czują się kompetentni w zakresie zarządzania swoim czasem i współpracy, często są bardziej zadowoleni ze swojej pracy. Dla firmy oznacza to niższą rotację pracowników, lepsze wyniki i pozytywny wizerunek w oczach obecnych oraz potencjalnych pracowników.
 • Adaptacja do zmieniającego się środowiska – W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesowym, umiejętności zdobyte podczas szkolenia pomagają pracownikom i firmom być bardziej elastycznymi i lepiej przystosować się do nowych wyzwań.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost efektywności osobistej – udział w szkoleniu pozwoli pracownikom na zdobycie nowych umiejętności i technik, które pomogą im w lepszym zarządzaniu swoim czasem, efektywnym planowaniu pracy i osiąganiu swoich celów. To z kolei przyczyni się do zwiększenia produktywności i efektywności pracy.
 • Poprawa komunikacji i współpracy – warsztat szkoleniowy umożliwi pracownikom rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Dzięki temu, zwiększy się efektywność współpracy, bazująca na lepszym zrozumieniu pomiędzy pracownikami.
 • Motywacja pracowników – uczestnictwo w warsztacie pokazuje pracownikom, że firma inwestuje w ich rozwój i umiejętności, co może przynieść satysfakcję i podnieść poziom motywacji. Pracownicy będą bardziej zaangażowani i chętni do podejmowania wyzwań, co przyniesie korzyści dla firmy.
 • Budowanie zespołu – uczestnictwo w warsztacie szkoleniowym zwiększy zaufanie i poczucie wspólnoty wśród pracowników. Wspólne ćwiczenia integrują zespoły oraz usprawniają współpracę w firmie.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie efektywności osobistej – warsztat pomoże uczestnikom w identyfikacji i eliminacji czynników, które ograniczają ich efektywność osobistą. Dzięki temu będą mogli skupić się na najważniejszych zadaniach i osiągać lepsze wyniki.
 • Poprawa umiejętności zarządzania czasem – warsztat pokaże uczestnikom praktyczne techniki i narzędzia, które pomogą im lepiej planować swoje zadania, ustalać priorytety i efektywnie wykorzystywać swój czas.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych – podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję doskonalić umiejętności komunikacyjne, zarówno w relacjach zespołowych, jak i w kontaktach międzyludzkich.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania – warsztat pomoże uczestnikom zrozumieć, jakie są ich wartości i cele życiowe, a także jak je osiągać. Dzięki temu będą bardziej zmotywowani do działania i bardziej zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków.
 • Poprawa umiejętności współpracy – warsztat pozwoli uczestnikom nauczyć się efektywnej współpracy z innymi osobami. Będą mieli okazję poznać różne techniki i narzędzia, które pomogą im budować efektywność osobistą oraz dobre relacje z innymi ludźmi a dzięki temu osiągać lepsze wyniki w pracy zespołowej.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Po co zarządzać swoim czasem
 • Korzyści dobrego planowania, organizacji działań
 • Podział zadań na pilne i ważne – matryca Eisenhowera

 

 • Zachowania, postawy ludzi efektywnych
 • Czym jest efektywność osobista,
 • Moje cele, priorytety, wartości, role
 • Metody budowania efektywności osobistej
 • Planowanie i wyznaczanie priorytetów (matryca Eisenhowera)
 • Jak eliminować / minimalizować pożary
 • Jak skutecznie pracować z listą zadań
 • Mój efektywny dzień / tydzień / rok
 • Postawy w relacjach pomiędzy ludźmi
 • Czym jest asertywność i jak ją budować
 • Korzyści wynikające z asertywnej postawy pracowników
 • Scenki asertywnych rozmów,
 • Jak radzić sobie ze stresem i emocjami w kontaktach międzyludzkich
 • Jak rozładować emocje
 • Jak nie przenosić negatywnych emocji na kolejne rozmowy / spotkania
 • Co to oznacza współpracować
 • Korzyści / zagrożenia dla pracowników i firmy wynikające z jakości współpracy
 • Feedback jako metoda budowania współpracy
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Model udzielania informacji zwrotnej
 • Scenki dotyczące udzielania informacji zwrotnej
 • Reguły skutecznej komunikacji
 • Słuchanie i słyszenie
 • Aktywne słuchanie
 • Dopytywanie to oznaka zainteresowania
 • Pełny obraz – kompletna informacja
 • Komunikacja dopasowana do odbiorcy – na podstawie typologii osobowości MBTI
 • Trening krótkich rozmów z Klientami
 • Moje wnioski z warsztatów
 • Plan działań poprawiających efektywność
 • Pierwsze 3 priorytety zmian

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Miniwykłady interaktywne

Krótkie prezentacje teoretyczne uzupełnione o pytania i dyskusje z uczestnikami, mające na celu zwiększenie zaangażowania i lepsze zrozumienie materiału.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów problemów związanych z efektywnością osobistą, co pomaga uczestnikom zrozumieć złożoność tematu oraz sposoby radzenia sobie w praktycznych sytuacjach.

3

Ćwiczenia w grupach i podgrupach

Praca zespołowa nad konkretnymi zadaniami, która rozwija umiejętności współpracy, komunikacji i efektywnego rozwiązywania problemów.

4

Gry i symulacje

Interaktywne aktywności mające na celu symulację realnych sytuacji zawodowych, co pozwala na praktyczne przetestowanie nowych strategii i technik efektywności.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.