Wykorzystanie GenAI w księgowości

Uczestnik szkolenia “Wykorzystanie GenAI w księgowości” zyska wiedzę na temat integracji zaawansowanych technologii AI w procesach księgowych, co znacząco zwiększa efektywność i dokładność danych finansowych. Pozna praktyczne zastosowania narzędzi GenAI, które umożliwiają automatyzację czasochłonnych zadań, takich jak wprowadzanie danych, analiza transakcji czy prognozowanie finansowe.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Wykorzystanie GenAI w księgowości

Grupa docelowa szkolenia “Wykorzystanie GenAI w księgowości” to przede wszystkim specjaliści z branży finansowej i księgowej, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności o najnowsze technologie AI. Szkolenie skierowane jest również do menedżerów i przedsiębiorców zainteresowanych optymalizacją procesów finansowych w swojej firmie. Dodatkowo, kurs może przyciągnąć uwagę osób zajmujących się analizą danych i IT, które pragną zrozumieć zastosowanie sztucznej inteligencji w finansach oraz księgowości, aby wspierać innowacyjność i efektywność operacyjną w organizacji.

Idea szkolenia “Wykorzystanie GenAI w księgowości” opiera się na przekazaniu uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego wdrażania i wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) w procesach księgowych i finansowych. Celem jest umożliwienie uczestnikom zrozumienia, jak technologie AI mogą transformować tradycyjne metody pracy, poprzez automatyzację rutynowych zadań, zwiększanie precyzji analiz finansowych oraz ułatwianie podejmowania bardziej świadomych decyzji biznesowych. Szkolenie ma na celu nie tylko przedstawienie teoretycznych podstaw GenAI, ale również pokazanie praktycznych przypadków użycia i najlepszych praktyk, aby uczestnicy mogli efektywnie implementować te technologie w swoich organizacjach, przyczyniając się do ich innowacyjności i konkurencyjności na rynku.

zapisz się na szkolenie już teraz

Wykorzystanie GenAI w księgowości – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności: Wdrażanie GenAI w procesach księgowych stymuluje kulturę innowacji w organizacji. Pracownicy uczą się adaptować do nowych technologii, co z kolei przyczynia się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań i usług, wzmacniając pozycję firmy na rynku.
 • Wzmocnienie współpracy międzydziałowej: Integracja GenAI często wymaga współpracy między różnymi zespołami, takimi jak IT, księgowość oraz analiza danych. To wspiera lepszą komunikację i zrozumienie między działami, co może przyczynić się do lepszego zarządzania projektami i efektywniejszego realizowania celów organizacyjnych.
 • Zwiększenie elastyczności organizacyjnej: Wykorzystanie GenAI może pomóc organizacjom stać się bardziej elastycznymi w adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Pracownicy, którzy są obeznani z nowymi technologiami, mogą szybciej reagować na nowe wyzwania i potrzeby klientów, co zwiększa zdolność organizacji do innowacji.
 • Poprawa relacji z klientami: Automatyzacja i ulepszenia w przetwarzaniu danych księgowych mogą przyczynić się do szybszego i bardziej precyzyjnego dostarczania informacji klientom. Lepsza jakość usług zwiększa zadowolenie klientów, co jest korzystne zarówno dla wizerunku firmy, jak i dla motywacji pracowników, którzy odczuwają bezpośredni wpływ swojej pracy na pozytywne relacje z klientami.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Wykorzystanie GenAI w księgowości umożliwia automatyzację wielu procesów, takich jak wprowadzanie danych, analiza transakcji czy przygotowanie raportów, co znacznie redukuje czas potrzebny na wykonanie tych zadań. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na bardziej strategicznych aspektach pracy, co przekłada się na wyższą produktywność.
 • Poprawa dokładności i redukcja błędów: Sztuczna inteligencja minimalizuje ryzyko ludzkich błędów w procesach księgowych, zapewniając większą dokładność danych finansowych. To z kolei ułatwia przestrzeganie przepisów podatkowych i finansowych, zmniejszając ryzyko kosztownych korekt i sankcji.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Organizacje, które implementują nowoczesne technologie, takie jak GenAI, mogą oferować usługi o wyższej wartości dodanej, reagując na potrzeby klientów bardziej elastycznie i innowacyjnie. To przekłada się na lepszą pozycję na rynku i zdolność do wyróżnienia się wśród konkurencji.
 • Elastyczność i skalowalność: Technologie AI można łatwo skalować i dostosowywać do zmieniających się potrzeb organizacji, co zapewnia elastyczność w zarządzaniu zasobami i możliwość szybkiego reagowania na nowe wyzwania rynkowe.
 • Wzrost bezpieczeństwa danych: GenAI może również wspierać zwiększenie bezpieczeństwa danych finansowych, stosując zaawansowane metody szyfrowania i analizę zachowań w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom finansowym.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności i kompetencji: Pracownicy zdobywają nową wiedzę na temat technologii GenAI i jej zastosowań w księgowości, co pozwala im na rozwój zawodowy oraz zwiększa ich wartość na rynku pracy. Poznają nowoczesne narzędzia, które mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy, zwiększając swoje kompetencje.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Automatyzacja monotonnych zadań księgowych za pomocą GenAI umożliwia pracownikom skupienie się na bardziej wymagających i satysfakcjonujących projektach. Eliminacja rutynowych zadań może przyczynić się do wzrostu zadowolenia z pracy i zmniejszenia uczucia przeciążenia.
 • Poprawa jakości pracy: Dzięki GenAI pracownicy mogą wykonywać swoje zadania z większą dokładnością i mniejszym ryzykiem błędów, co przekłada się na wyższą jakość pracy i mniejszą liczbę potrzebnych poprawek. To z kolei może przyczynić się do wzrostu zaufania i uznanie wśród współpracowników i klientów.
 • Zwiększenie efektywności pracy: Wykorzystanie GenAI pozwala na szybsze przetwarzanie danych i wykonanie zadań księgowych, co daje pracownikom więcej czasu na analizę i interpretację informacji finansowych, a także na realizację bardziej złożonych projektów.
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji: Narzędzia GenAI mogą dostarczać pracownikom cenne wglądy i analizy, które wspierają podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Dostęp do zaawansowanych analiz danych pozwala na głębsze zrozumienie finansów firmy.
 • Lepsze zarządzanie stresem: Automatyzacja i wsparcie technologii GenAI w codziennych zadaniach księgowych może zmniejszyć presję i stres związany z przestrzeganiem terminów oraz dokładnością danych, co przekłada się na lepsze samopoczucie i zdrowie psychiczne pracowników.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicja i ewolucja AI, jej rola w rewolucji cyfrowej księgowości
 • Jak AI może zmienić krajobraz branży: przewidywanie trendów, optymalizacja procesów, automatyzacje.
 • Zrozumienie algorytmów i uczenia maszynowego.
 • Przypadki użycia AI w finansach: od automatyzacji do strategicznej analizy.
 • BingAI i Bard: Wsparcie w wyszukiwaniu i analizie informacji.
 • ChatGPT: Tworzenie skryptów księgowych, analiza danych, optymalizacja codziennej pracy i możliwości automatyzacji.
 • Bard: Zaawansowana analiza finansowa i prognozowanie.
 • Perplexity: Research informacji, najnowszych zmian i podsumowania.
 • Praktyczne wykorzystanie ChatGPT do optymalizacji i automatyzacji zadań księgowych.
 • Case studies: Jak firmy zwiększyły efektywność dzięki ChatGPT.
 • Wykorzystanie dostępnych narzędzi do optymalizacji codziennych zadań
 • Przykłady efektywnego wykorzystania AI w analizie danych.
 • Możliwości integracji AI z oprogramowaniem księgowym

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady eksperckie

Tradycyjna, ale skuteczna forma przekazywania wiedzy teoretycznej. Wykłady prowadzone przez ekspertów w dziedzinie AI i sprzedaży detalicznej zapewniają solidne podstawy teoretyczne oraz najnowsze informacje z branży.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych scenariuszy biznesowych, w których zastosowano AI. Ta metoda pomaga zrozumieć praktyczne aspekty wdrażania i wykorzystania AI w sprzedaży, na podstawie doświadczeń innych firm.

3

Warsztaty

Interaktywne sesje, które łączą wykłady, dyskusje i ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy mają możliwość aktywnego uczestnictwa, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i przyswojeniu materiału.

4

Dyskusje grupowe i Q&A

Sesje, w których uczestnicy mogą dzielić się swoimi przemyśleniami, zadawać pytania i dyskutować na tematy związane z AI w sprzedaży detalicznej. Pozwalają one na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.