Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie” zdobędzie kompleksową wiedzę na temat finansowych aspektów działania przedsiębiorstwa, od podstawowych pojęć po zaawansowane techniki zarządzania kapitałem. Rozwinie umiejętności analizy finansowej, prognozowania, budżetowania oraz oceny efektywności inwestycji, co jest kluczowe dla podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

Grupa docelowa: Szkolenie “Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie” jest przeznaczone dla szerokiej gamy specjalistów zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie finansów korporacyjnych. Do grupy docelowej należą osoby zajmujące się zarządzaniem finansowym na różnych szczeblach w organizacji, takie jak menedżerowie finansowi, księgowi czy kontrolerzy, a także przedsiębiorcy i właściciele firm, którzy chcą lepiej zrozumieć finansowe aspekty swojej działalności.

Idea szkolenia “Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie” opiera się na dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania finansami w kontekście biznesowym. Szkolenie ma na celu wzmocnienie zdolności uczestników do podejmowania świadomych i strategicznych decyzji finansowych, które przyczynią się do wzrostu stabilności i rentowności ich przedsiębiorstw. Program szkolenia został zaprojektowany tak, aby uczestnicy mogli nie tylko zrozumieć złożone aspekty finansowe, ale również nauczyć się ich praktycznego zastosowania w codziennej działalności biznesowej. Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu umiejętności w zakresie analizy finansowej, planowania budżetowego, zarządzania ryzykiem, a także na zrozumieniu wpływu globalnych trendów finansowych na działalność przedsiębiorstwa.

wyślij zapytanie

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost ogólnej wydajności pracy: Poprzez ulepszenie umiejętności zarządzania finansami, pracownicy mogą przyczyniać się do efektywniejszego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, co z kolei wpływa na wzrost produktywności całej organizacji.
 • Poprawa kultury organizacyjnej: Inwestowanie w rozwój pracowników poprzez szkolenia pokazuje, że firma dba o ich rozwój zawodowy i osobisty. To z kolei może poprawić morale i lojalność pracowników, co przekłada się na lepszy klimat w pracy i większe zaangażowanie w realizację celów firmy.
 • Łatwiejsze adaptowanie się do zmian na rynku: Zarówno pracownicy, jak i organizacja, stają się bardziej elastyczni i adaptowalni do szybko zmieniających się warunków rynkowych dzięki aktualnej wiedzy i umiejętnościom zdobytym podczas szkolenia.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy: Gdy pracownicy są lepiej wykwalifikowani w zakresie finansów, organizacja staje się bardziej konkurencyjna na rynku. Posiadanie zespołu, który efektywnie zarządza finansami, może przyczynić się do lepszego pozycjonowania firmy, zarówno w obszarze efektywności operacyjnej, jak i innowacji.
 • Zdobywanie przewagi strategicznej: Uczestnictwo w szkoleniu pozwala pracownikom lepiej rozumieć i analizować trendy rynkowe oraz prognozować zmiany, co jest kluczowe dla planowania strategicznego w organizacji. To z kolei umożliwia firmie podejmowanie bardziej świadomych i skutecznych decyzji strategicznych, dając jej przewagę nad konkurencją.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie kompetencji pracowników: Pracownicy zdobywają szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, co przekłada się na ich większą efektywność i samodzielność w wykonywaniu zadań finansowych.
 • Lepsze decyzje finansowe: Uczestnicy szkolenia są lepiej przygotowani do podejmowania trafnych i przemyślanych decyzji finansowych, co może prowadzić do zwiększenia rentowności i stabilności finansowej firmy.
 • Efektywniejsze zarządzanie ryzykiem: Pracownicy uczą się identyfikować, analizować i zarządzać ryzykiem finansowym, co minimalizuje potencjalne straty i zabezpiecza przedsiębiorstwo przed nieprzewidzianymi wydarzeniami.
 • Optymalizacja procesów finansowych: Szkolenie umożliwia pracownikom znajdowanie efektywniejszych rozwiązań w zarządzaniu finansami, co może przyczynić się do usprawnienia procesów finansowych w organizacji.
 • Wzrost innowacyjności: Poznawanie nowych trendów i narzędzi finansowych może inspirować do wprowadzania innowacji w organizacji, co z kolei może prowadzić do rozwoju nowych modeli biznesowych czy optymalizacji istniejących.
 • Budowanie wizerunku firmy: Inwestowanie w rozwój pracowników jest odbierane jako znak dobrej praktyki biznesowej, co pozytywnie wpływa na wizerunek firmy zarówno w oczach pracowników, jak i partnerów biznesowych.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji zawodowych: Pracownicy zyskują cenną wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, co zwiększa ich wartość na rynku pracy i otwiera drogę do awansu zawodowego.
 • Zwiększenie pewności siebie: Zdobycie głębszej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie finansów pozwala pracownikom na pewniejsze i bardziej efektywne działanie w swojej roli, co przekłada się na większą pewność siebie w pracy.
 • Lepsze zarządzanie własnymi finansami: Uczestnicy szkolenia uczą się nie tylko jak zarządzać finansami przedsiębiorstwa, ale także mogą wykorzystać te umiejętności do lepszego zarządzania własnymi finansami osobistymi.
 • Możliwość awansu i rozwoju kariery: Posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami może być kluczowe dla awansu na wyższe stanowiska w przedsiębiorstwie.
 • Rozwój osobisty: Uczestnictwo w szkoleniu to także możliwość rozwoju osobistego, poprzez nabywanie nowych umiejętności, poznawanie nowych ludzi i wymiana doświadczeń.
 • Dostęp do najnowszych trendów i wiedzy branżowej: Szkolenie umożliwia pracownikom zapoznanie się z najnowszymi trendami, technologiami i narzędziami stosowanymi w zarządzaniu finansami. Dzięki temu mogą oni nie tylko aktualizować swoją wiedzę, ale również wykorzystywać najnowsze rozwiązania i praktyki w codziennej pracy, co zwiększa ich efektywność i innowacyjność.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Zrozumienie podstawowych pojęć finansowych
 • Bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne
 • Analiza wskaźnikowa
 • Zarządzanie zapasami, należnościami i zobowiązaniami
 • Optymalizacja płynności finansowej
 • Cykl konwersji gotówki
 • Techniki prognozowania finansowego
 • Budżetowanie i planowanie strategiczne
 • Analiza scenariuszowa i zarządzanie ryzykiem
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Metody wyceny inwestycji (NPV, IRR, ROI)
 • Dźwignia finansowa i jej wpływ na rentowność
 • Źródła finansowania: własne, obce, hybrydowe
 • Koszt kapitału i struktura kapitałowa
 • Emisja akcji i obligacji
 • Wewnętrzne mechanizmy kontroli finansowej
 • Audyt i compliance finansowy
 • Etyka w finansach przedsiębiorstwa
 • Fintech i jego wpływ na zarządzanie finansami
 • Trendy globalne i ich wpływ na finanse przedsiębiorstw
 • Przyszłość zarządzania finansami

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza przypadków z rzeczywistego życia przedsiębiorstw pozwala uczestnikom zrozumieć, jak teorie finansowe są w praktyce stosowane.

2

Ćwiczenia praktyczne

Organizowanie ćwiczeń, w których uczestnicy samodzielnie rozwiązują problemy finansowe i podejmują decyzje biznesowe.

3

Dyskusje grupowe

Uczestnicy mogą dyskutować nad konkretnymi aspektami zarządzania finansami, dzieląc się swoimi pomysłami i doświadczeniami.

4

Gry symulacyjne

Symulacje biznesowe pozwalają uczestnikom na praktyczne doświadczenie w zarządzaniu finansami w kontrolowanym środowisku.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.