6 zasad wykorzystania asertywności w komunikacji interpersonalnej

Komunikacja interpersonalna

Niewątpliwie asertywność jest ważnym narzędziem skutecznej komunikacji interpersonalnej. W psychologii określa się ją jako podstawowy składnik inteligencji emocjonalnej, która obejmuje zdolność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych oraz innych osób, a także umiejętność radzenia sobie z różnymi stanami emocjonalnymi. Asertywność polega na umiejętności wyrażania opinii, konstruktywnej krytyki, swoich potrzeb, a także dyplomatycznego odmawiania (takiego, które nie urazi naszego rozmówcy).

Zasada 1 – wyrażaj swoje uczucia

Pierwszym i podstawowym elementem asertywności jest umiejętność wyrażania własnych opinii. Często przyjmujemy wycofaną pozycję w rozmowie, obawiając się, że to co powiemy, zostanie skrytykowane, spotka się z dezaprobatą rozmówcy. W ten sposób najczęściej bezpowrotnie tracimy szansę na przedstawienie określonego stanowiska, zmuszenie naszego pracodawcę/pracownika/kontrahenta do przemyśleń, analizy tego zagadnienia i w efekcie nie osiągamy pierwotnie zamierzonego celu.

Zasada 2 – bądź stanowczy

Osoba asertywna jasno i precyzyjnie komunikuje swoje potrzeby i nie ulega w tym zakresie presji otoczenia. Dzięki temu niejako wyznacza granicę, których rozmówca nie może przekroczyć – w ten sposób wskazujemy ramy dyskusji i w pewien sposób „wykładamy karty na stół”. Poprzez stanowcze określenie swoich potrzeb i zamierzeń, od początku rozmowy mamy jasno sprecyzowany cel.

Zasada 3 – pamiętaj, że wszyscy mamy określone prawa

Będąc stanowczym nie można jednak przekraczać granicy komfortu naszego rozmówcy. Należy pamiętać o tym, że wszyscy mamy określone prawa, a w szczególności mamy prawo do posiadania własnej opinii na dany temat. Próba przekonania naszego rozmówcy o słuszności naszej koncepcji to jedna kwestia, a narzucanie innym własnych poglądów to druga kwestia.

Zasada 4 – nie pouczaj

Niekiedy, próbując przekonać inną osobę do naszej koncepcji, przyjmujemy postawę nauczyciela, mentora, który wskazuje swojemu „uczniowi” właściwą drogę postępowania. To duży błąd w komunikacji interpersonalnej. Poprzez takie zachowanie rozmówca przyjmuje bowiem postawę defensywną i z pewnością nie da się go już przekonać.

Zasada 5 – asertywność to nie agresja

Oczywiście asertywność, to między innymi umiejętność mówienia „NIE”. Należy jednak pamiętać, że nawet spotykając rozmówcę, który uporczywie próbuje nas do czegoś przekonać, nie możemy tracić panowania nad sobą. Asertywność to stanowczość, ale w żadnym przypadku nie może ona przerodzić się w agresję.

Zasada 6 – odmawiaj dyplomatycznie

W tym zakresie istnieje kilka podstawowych technik. Jedną z nich jest technika zdartej płyty. Polega ona na sformułowaniu zdania klucza, które wielokrotnie, ale spokojnie powtarzamy. Podtrzymujemy jednak kontakt z rozmówcą poprzez nawiązanie do jego argumentów.

Asertywność w naszych szkoleniach

Zagadnienie asertywności w komunikacji interpersonalnej jest częścią prowadzonego przez nas szkolenia z zakresu technik NLP i psychosemantyki w biznesie. Poprzez kurs uczestnicy zdobywają wiedzę na temat tego, w jaki sposób budować własny wizerunek spójnego i skutecznego managera, osiągającego sukces w biznesie. Staramy się nauczyć naszych kursantów asertywności, dzięki której będą mogli elastycznie wpływać na proces komunikacji i zmianę przekonań. To silne narzędzie, dzięki któremu łatwiejsze będzie rozwiązywanie wątpliwości i potencjalnych sytuacji problematycznych.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z naszych szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z presją czasu i stresem – zobacz jak będzie wyglądało Twoje szkolenie:

Przeczytaj również:

Szkolenia, Wiedza i rozwój

Jak zarządzać zmianami na rynku pracy?

Jak zarządzać zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy? Współcześni przedsiębiorcy zmagają się z różnymi wyzwaniami. Utrzymanie wysokiej pozycji w branży oraz stały rozwój wymagają elastycznego podejścia. Konieczne jest bowiem wdrażanie nowych rozwiązań i dostosowanie się do tego, co dzieje się na rynku pracy. Często od tego, jak firma radzi sobie z nowymi sytuacjami, zależy, czy jest w stanie się utrzymać. Dowiedz się zatem, na czym polega skuteczne zarządzanie zmianą…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej - relacja ze szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej Prospecting w firmie ogrodniczej, czyli pozyskiwanie potencjalnych klientów, jest kluczowym elementem skutecznej strategii sprzedażowej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę ogrodniczą od lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w tym sektorze, umiejętność skutecznego prospectingu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, gdzie branża ogrodnicza rozwija się w szybkim tempie, umiejętność…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Zarządzanie potencjałem firmy i pracowników. Jak robić to skutecznie?

Zarządzanie potencjałem firmy i pracowników. Jak robić to skutecznie? Każdy biznes to pewien rodzaj relacji. Zależności między pracodawcą a pracownikami mają olbrzymi wpływ na to, jak funkcjonuje cała organizacja. Dlatego też stworzenie zgranego zespołu to element, do którego dąży większość osób zarządzających tzw. zasobami ludzkimi. Świadomość potencjału zatrudnionych pozwala też skutecznie reagować w trudnych sytuacjach i znajdować satysfakcjonujące rozwiązania. Dowiedz się,…
dowiedz się więcej