6 zasad wykorzystania asertywności w komunikacji interpersonalnej

Komunikacja interpersonalna

Niewątpliwie asertywność jest ważnym narzędziem skutecznej komunikacji interpersonalnej. W psychologii określa się ją jako podstawowy składnik inteligencji emocjonalnej, która obejmuje zdolność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych oraz innych osób, a także umiejętność radzenia sobie z różnymi stanami emocjonalnymi. Asertywność polega na umiejętności wyrażania opinii, konstruktywnej krytyki, swoich potrzeb, a także dyplomatycznego odmawiania (takiego, które nie urazi naszego rozmówcy).

Zasada 1 – wyrażaj swoje uczucia

Pierwszym i podstawowym elementem asertywności jest umiejętność wyrażania własnych opinii. Często przyjmujemy wycofaną pozycję w rozmowie, obawiając się, że to co powiemy, zostanie skrytykowane, spotka się z dezaprobatą rozmówcy. W ten sposób najczęściej bezpowrotnie tracimy szansę na przedstawienie określonego stanowiska, zmuszenie naszego pracodawcę/pracownika/kontrahenta do przemyśleń, analizy tego zagadnienia i w efekcie nie osiągamy pierwotnie zamierzonego celu.

Zasada 2 – bądź stanowczy

Osoba asertywna jasno i precyzyjnie komunikuje swoje potrzeby i nie ulega w tym zakresie presji otoczenia. Dzięki temu niejako wyznacza granicę, których rozmówca nie może przekroczyć – w ten sposób wskazujemy ramy dyskusji i w pewien sposób “wykładamy karty na stół”. Poprzez stanowcze określenie swoich potrzeb i zamierzeń, od początku rozmowy mamy jasno sprecyzowany cel.

Zasada 3 – pamiętaj, że wszyscy mamy określone prawa

Będąc stanowczym nie można jednak przekraczać granicy komfortu naszego rozmówcy. Należy pamiętać o tym, że wszyscy mamy określone prawa, a w szczególności mamy prawo do posiadania własnej opinii na dany temat. Próba przekonania naszego rozmówcy o słuszności naszej koncepcji to jedna kwestia, a narzucanie innym własnych poglądów to druga kwestia.

Zasada 4 – nie pouczaj

Niekiedy, próbując przekonać inną osobę do naszej koncepcji, przyjmujemy postawę nauczyciela, mentora, który wskazuje swojemu “uczniowi” właściwą drogę postępowania. To duży błąd w komunikacji interpersonalnej. Poprzez takie zachowanie rozmówca przyjmuje bowiem postawę defensywną i z pewnością nie da się go już przekonać.

Zasada 5 – asertywność to nie agresja

Oczywiście asertywność, to między innymi umiejętność mówienia “NIE”. Należy jednak pamiętać, że nawet spotykając rozmówcę, który uporczywie próbuje nas do czegoś przekonać, nie możemy tracić panowania nad sobą. Asertywność to stanowczość, ale w żadnym przypadku nie może ona przerodzić się w agresję.

Zasada 6 – odmawiaj dyplomatycznie

W tym zakresie istnieje kilka podstawowych technik. Jedną z nich jest technika zdartej płyty. Polega ona na sformułowaniu zdania klucza, które wielokrotnie, ale spokojnie powtarzamy. Podtrzymujemy jednak kontakt z rozmówcą poprzez nawiązanie do jego argumentów.

Asertywność w naszych szkoleniach

Zagadnienie asertywności w komunikacji interpersonalnej jest częścią prowadzonego przez nas szkolenia z zakresu technik NLP i psychosemantyki w biznesie. Poprzez kurs uczestnicy zdobywają wiedzę na temat tego, w jaki sposób budować własny wizerunek spójnego i skutecznego managera, osiągającego sukces w biznesie. Staramy się nauczyć naszych kursantów asertywności, dzięki której będą mogli elastycznie wpływać na proces komunikacji i zmianę przekonań. To silne narzędzie, dzięki któremu łatwiejsze będzie rozwiązywanie wątpliwości i potencjalnych sytuacji problematycznych.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z naszych szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z presją czasu i stresem – zobacz jak będzie wyglądało Twoje szkolenie:

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.