Akademia Menedżera MŚP 2 - dla kogo i jak pozyskać dofinansowanie?

szkolenia dofinansowane

Akademia Menedżera MŚP to program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przewidujący wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na poczet rozwoju kompetencji w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi. Ruszyła już jego druga edycja.

Akademia Menedżera MŚP 2 – na co dofinansowanie?

Pozyskane środki przeznaczyć można na:

  • diagnozę potrzeb przedsiębiorstwa oraz luk kompetencyjnych właściciela, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do awansu na kierownicze stanowiska (z oferty Bazy Usług Rozwojowych);
  • przeszkolenie menedżerów: właścicieli, pracowników na kierowniczych stanowiskach lub przewidzianych do awansu na takie stanowiska.

Usługi rozwojowe, na które można przeznaczyć dofinansowanie muszą być odpowiedzią na diagnozę potrzeb przedsiębiorstwa i mieścić się w tzw. Opisie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Akademia Menedżera MŚP 2 – dla kogo dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie, kandydujące do programy mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa muszą spełniać następujące warunki:

  • planować przeszkolenie osób na stanowiskach kierowniczych lub przewidzianych do awansu na takie stanowiska;
  • spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
  • zobowiązać się do pokrycia minimum 20% kosztów kwoty wsparcia.

Pierwszeństwo w pozyskaniu środków mają przedsiębiorstwa, które nie skorzystały z wsparcia w pierwszej edycji. W programie mogą jednak wziąć udział przedsiębiorstwa, które w poprzedniej edycji skorzystały jedynie z diagnozy potrzeb rozwojowych, a także takie, które nie przeszkoliły wtedy wszystkich spełniających warunki pracowników kadry menedżerskiej.

Akademia Menedżera MŚP 2 – makroregiony i operatorzy

W ramach programu Akademia Menedżera MŚP 2 funkcjonuje pięć makroregionów, obejmujących wszystkie województwa, obsługiwanych przez Operatorów:

Wybierz swój makroregion, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat realizacji projektu i naborów w danym obszarze.

Akademia Menedżera MŚP 2 – pomoc w pozyskaniu środków

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie i pomoc w procesie pozyskiwania środków w ramach programu.

Posiadamy kompetentnych pracowników i ogromne doświadczenie w wspieraniu przedsiębiorstw w procesie uzyskiwania dofinansowań na usługi szkoleniowe.

W przypadku wątpliwości lub po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Agnieszka Beym
Kierownik Działu Obsługi Dofinansowań
Tel. Kom. +48 577 780 677
[email protected]

Adrian Błaszak
Specjalista ds. dofinansowań
Tel. Kom. +48 537 988 688
[email protected]

Przeczytaj również:

Dofinansowania na usługi szkolniowe

Akademia Menadżera Cyfryzacji - pozyskaj z nami środki

Akademia Menadżera Cyfryzacji – co musisz wiedzieć? Akademia Menadżera Cyfryzacji to seria projektów dofinansowań usług rozwojowych, które skierowane są dla firm z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Środki przyznawane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, a konkretniej, z programu POWER, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Kolejna już edycja Akademii Menadżera skupia się tym razem na kompetencjach z zakresu cyfryzacji. Jest to zatem idealny moment na to,…
dowiedz się więcej
Dofinansowania na usługi szkolniowe, Szkolenia dofinansowane

Akademia Menadżera MMŚP - Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Akademia Menadżera MMŚP – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku Przywództwo na odległość różni się od zarządzania zespołem stacjonarnie. Kadry menedżerskie, a także właścicielskie muszą zatem mieć kompetencje zarówno z zakresu zarządzania zespołem w środowisku wirtualnym, jak i osobiście. Aby podnieść poziom umiejętności w tej pierwszej dziedzinie, warto skorzystać ze specjalistycznych szkoleń. To właśnie przywództwo i zarządzanie zespołem z wykorzystaniem technologii informatycznej jest elementem…
dowiedz się więcej
Blog, Dofinansowania na usługi szkolniowe

Szkolenia z komunikacji – banał czy konieczność?

Komunikacja to podstawowa czynność w życiu, którą znamy już od najmłodszych lat. Wiemy, że skuteczna prowadzi do nawiązywania przyjaźni i realizacji naszych celów, zła z kolei sprzyja powstawaniu konfliktów. Codziennie rozmawiamy czy przekazujemy informacje różnymi kanałami – dotyczy to także życia zawodowego. Umiejętność porozumiewania się w obrębie firmy to podstawa, która wpływa na jakość i sprawność wykonywanej pracy. Może także przyczynić się do pozyskania nowych partnerów biznesowych…
dowiedz się więcej