Doradztwo "Strategie komunikacyjne" dla sieci Euro, czyli jak konkurować z siecią Dino

 

Za nami doradztwo z zakresu strategii komunikacyjnych dla sieci sklepów spożywczych Euro Polska Sieć Handlowa. Po szkoleniach z zakresu psychologii sprzedażyzaawansowanej obsługi programu Excel przeszliśmy do tego najważniejszego, niezwykle prestiżowego dla nas spotkania szkoleniowego –  doradztwa dla kadry zarządzającej. W naszym dwudniowym cyklu udział wzięło pięć osób.  Byli to prezes zarządu, księgowa, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. relacji z klientami oraz przedstawiciel handlowy firmy.

Cele doradztwa

Celem doradztwa było rozwinięcie dostosowanej do nowych potrzeb szerokiej strategi komunikacyjnej:  tak względem klientów, jak i partnerów biznesowych. Szczególny nacisk położyliśmy na konkurencję z siecią Dino.

Przebieg doradztwa

Doradztwo składało się z dwóch dni szkoleniowych, ale przygotowania do niego trwały dużo dłużej. Przed rozpoczęciem spotkań trener przeanalizował sytuację rynkową sieci Euro:

  • jej konkurencyjność,
  • model oczekiwań i potrzeb klientów oraz partnerów biznesowych,
  • wizerunek kreowany przez działania marketingowy,
  • perspektywy dalszego rozwoju w branży.

Dzień pierwszy: Kreacja działań promocyjnych dedykowanych sieci Euro

Uczestnicy zostali zapoznani z aktualną sytuacją na rynku detalicznym branży FMCG w Polsce, z uwzględnieniem perspektywy rozwoju handlu małoformatowego. W części teoretycznej przedstawiliśmy koncepcję marketingu i działań promocyjnych w handlu detalicznym oraz szans rynkowych, jako podłoża do stworzenia przewagi konkurencyjnej. W części praktycznej w formie benchmarkingu przeanalizowaliśmy działania marketingowe realizowane przez wybrane firmy handlowe, a następnie uczestnicy omówili dotychczasowe działania promocyjne sieci EURO. Istotnym aspektem zajęć było odniesienie się do logo sieci EURO, w kontekście różnicy między tożsamością a wizerunkiem sieci. Ostatnim elementem zajęć w tym dniu była kreacja działań promocyjnych sieci EURO, zgodnie z programem i zasadami omówionymi wcześniej przez trenera.

Dzień drugi: Analiza marketingowa sieci EURO i konkurencji

Zajęcia zapoczątkowała dyskusja tematyczna dotycząca istotnych aspektów marketingu firm handlowych branży detalicznej (na podstawie charakterystycznych wypowiedzi znanych przedstawicieli handlu). Trener omówił profil marketingowy sieci Dino będącej siecią coraz bardziej konkurencyjną wobec EURO PSH. W części teoretycznej przedstawiliśmy model motywów nabywczych, potrzeb i oczekiwań klientów i partnerów biznesowych sieci EURO. Prezentację teoretyczną zakończyliśmy omówieniem aktualnych trendów konsumenckich, które stwarzają szanse rozwojowe dla sieci EURO.

Istotną częścią zajęć w tym dniu było przeprowadzenie wszechstronnej analizy marketingowej sieci EURO na podstawie Marketingowego Rankingu Sieci Detalicznych. Oceny sieci w poszczególnych dziedzinach dokonywane były bezpośrednio przez uczestników zajęć, a przy tym stanowiły one kanwę do określenia mocnych i słabych stron sieci, z ujęciem możliwych działań, które wzmocnią jej pozycję rynkową.

Rezultaty doradztwa

Na koniec szkolenia zapytaliśmy uczestników, które tematy okazały się dla nich najistotniejsze. Za narzędzie o dużym potencjale uznali wszechstronną analizę marketingową, dającą możliwość szybkiego dostosowania do zmieniających się potrzeb rynku. Uczestnicy docenili również przedstawione metody  rozwijania własnych pomysłów marketingowych: stymulujące kreowanie własnych,  rozwiązań. W efekcie doradztwa nasz klient otrzymał szczegółową analizę aktualnego stanu rynku detalicznego z uwzględnieniem pojawiających się szans i zagrożeń. Już wspólnie, w trakcie spotkania przeprowadziliśmy analizę działań marketingowych firm konkurencyjnych. Główne umiejętności, które nabyli uczestnicy to:

  • kreowanie  własnych (inspirowanych) rozwiązań marketingowych na  podstawie obserwacji działań konkurencji,
  •  planowanie i opracowanie programu działań promocyjnych oraz wdrażanie realnych działań promocyjnych,
  • kreowanie właściwego wizerunku firmy w otoczeniu rynkowym.

Dziękujemy Zarządowi za okazane naszej firmie zaufanie. Współpraca w tym kluczowym obszarze była dla nas nobilitacją.

 

Trenerzy “Warto Szkolić”

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia Branża wędliniarska, choć korzystająca z tradycji sięgających wieków, nie unika wpływu nowoczesnego, cyfrowego świata. Zmieniające się trendy konsumenckie, rosnąca konkurencja i dynamiczne otoczenie biznesowe wymagają od producentów wędlin elastyczności i nowoczesnych rozwiązań. W takim kontekście marketing cyfrowy staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój wędliniarni w erze digitalizacji. Z naszych usług skorzystała firma,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania i konkurencyjności w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości, często zmierzyć się muszą z różnorodnymi projektami, takimi jak wdrażanie nowych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy też dostosowywanie się do zmieniających się regulacji i standardów. Sukces w tych przedsięwzięciach zależy w dużej mierze od umiejętności…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, aby odnieść sukces. Jednym z najważniejszych aspektów, którym należy poświęcić uwagę, jest skuteczność procesów sprzedażowych. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem transformacji biznesowej, pozwalając firmom osiągnąć wyższy poziom personalizacji.…
dowiedz się więcej