Doradztwo "Strategie komunikacyjne" dla sieci Euro, czyli jak konkurować z siecią Dino

 

Za nami doradztwo z zakresu strategii komunikacyjnych dla sieci sklepów spożywczych Euro Polska Sieć Handlowa. Po szkoleniach z zakresu psychologii sprzedażyzaawansowanej obsługi programu Excel przeszliśmy do tego najważniejszego, niezwykle prestiżowego dla nas spotkania szkoleniowego –  doradztwa dla kadry zarządzającej. W naszym dwudniowym cyklu udział wzięło pięć osób.  Byli to prezes zarządu, księgowa, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. relacji z klientami oraz przedstawiciel handlowy firmy.

Cele doradztwa

Celem doradztwa było rozwinięcie dostosowanej do nowych potrzeb szerokiej strategi komunikacyjnej:  tak względem klientów, jak i partnerów biznesowych. Szczególny nacisk położyliśmy na konkurencję z siecią Dino.

Przebieg doradztwa

Doradztwo składało się z dwóch dni szkoleniowych, ale przygotowania do niego trwały dużo dłużej. Przed rozpoczęciem spotkań trener przeanalizował sytuację rynkową sieci Euro:

  • jej konkurencyjność,
  • model oczekiwań i potrzeb klientów oraz partnerów biznesowych,
  • wizerunek kreowany przez działania marketingowy,
  • perspektywy dalszego rozwoju w branży.

Dzień pierwszy: Kreacja działań promocyjnych dedykowanych sieci Euro

Uczestnicy zostali zapoznani z aktualną sytuacją na rynku detalicznym branży FMCG w Polsce, z uwzględnieniem perspektywy rozwoju handlu małoformatowego. W części teoretycznej przedstawiliśmy koncepcję marketingu i działań promocyjnych w handlu detalicznym oraz szans rynkowych, jako podłoża do stworzenia przewagi konkurencyjnej. W części praktycznej w formie benchmarkingu przeanalizowaliśmy działania marketingowe realizowane przez wybrane firmy handlowe, a następnie uczestnicy omówili dotychczasowe działania promocyjne sieci EURO. Istotnym aspektem zajęć było odniesienie się do logo sieci EURO, w kontekście różnicy między tożsamością a wizerunkiem sieci. Ostatnim elementem zajęć w tym dniu była kreacja działań promocyjnych sieci EURO, zgodnie z programem i zasadami omówionymi wcześniej przez trenera.

Dzień drugi: Analiza marketingowa sieci EURO i konkurencji

Zajęcia zapoczątkowała dyskusja tematyczna dotycząca istotnych aspektów marketingu firm handlowych branży detalicznej (na podstawie charakterystycznych wypowiedzi znanych przedstawicieli handlu). Trener omówił profil marketingowy sieci Dino będącej siecią coraz bardziej konkurencyjną wobec EURO PSH. W części teoretycznej przedstawiliśmy model motywów nabywczych, potrzeb i oczekiwań klientów i partnerów biznesowych sieci EURO. Prezentację teoretyczną zakończyliśmy omówieniem aktualnych trendów konsumenckich, które stwarzają szanse rozwojowe dla sieci EURO.

Istotną częścią zajęć w tym dniu było przeprowadzenie wszechstronnej analizy marketingowej sieci EURO na podstawie Marketingowego Rankingu Sieci Detalicznych. Oceny sieci w poszczególnych dziedzinach dokonywane były bezpośrednio przez uczestników zajęć, a przy tym stanowiły one kanwę do określenia mocnych i słabych stron sieci, z ujęciem możliwych działań, które wzmocnią jej pozycję rynkową.

Rezultaty doradztwa

Na koniec szkolenia zapytaliśmy uczestników, które tematy okazały się dla nich najistotniejsze. Za narzędzie o dużym potencjale uznali wszechstronną analizę marketingową, dającą możliwość szybkiego dostosowania do zmieniających się potrzeb rynku. Uczestnicy docenili również przedstawione metody  rozwijania własnych pomysłów marketingowych: stymulujące kreowanie własnych,  rozwiązań. W efekcie doradztwa nasz klient otrzymał szczegółową analizę aktualnego stanu rynku detalicznego z uwzględnieniem pojawiających się szans i zagrożeń. Już wspólnie, w trakcie spotkania przeprowadziliśmy analizę działań marketingowych firm konkurencyjnych. Główne umiejętności, które nabyli uczestnicy to:

  • kreowanie  własnych (inspirowanych) rozwiązań marketingowych na  podstawie obserwacji działań konkurencji,
  •  planowanie i opracowanie programu działań promocyjnych oraz wdrażanie realnych działań promocyjnych,
  • kreowanie właściwego wizerunku firmy w otoczeniu rynkowym.

Dziękujemy Zarządowi za okazane naszej firmie zaufanie. Współpraca w tym kluczowym obszarze była dla nas nobilitacją.

 

Trenerzy “Warto Szkolić”

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Czym jest zarządzanie zmianą? Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej to proces, który polega na planowaniu, monitorowaniu i ocenie zmian w przedsiębiorstwie.  Zarządzanie zmianą jest kluczowe dla prowadzenia firmy. Przedsiębiorstwo, które chce być konkurencyjne, musi dostosowywać się do zmieniających się standardów, potrzeb klientów, czy technologii. Zmiany są szczególnie ważne w firmach produkcyjnych. To właśnie w tej branży najczęściej dochodzi…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej jest procesem, który opiera się na czterech podstawach: planowania, kontrolowania, motywowania i organizowania działań, które są związane z pracownikami firmy. Jego celem jest zapewnienie efektywnego wykorzystywania potencjału pracowników firmy. Zarządzanie obejmuje wiele złożonych zadań do których należą przede wszystkim: rekrutacja i selekcja pracowników szkolenie i rozwój motywowanie…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing i sprzedaż internetowa w branży sportowej - relacja ze szkolenia

Marketing i sprzedaż internetowa w branży sportowej – relacja ze szkolenia Marketing i sprzedaż internetowa w branży sportowej, odgrywają kluczową rolę w osiąganiu sukcesu biznesowego. W dzisiejszych czasach klienci poszukują usług i produktów w internecie. Wymusza to więc na przedsiębiorstwach, obowiązek obecności w sieci. Nie wystarczy tylko podstawowa wiedza o Internecie, by móc w nim sprzedawać swoje produkty. Konkurencja w sieci jest bardzo duża, dlatego wyjście z jej…
dowiedz się więcej