Integracja pracownicza – czym jest i czy rzeczywiście jest potrzebna?

Integracja – czym jest i czy rzeczywiście jest potrzebna?

Integracja to mówiąc najprościej szereg działań, które mają na celu scalenie zespołu, jego lepsze poznanie. Oprócz tego ma ona także poprawiać relacji między pracodawcom a jego pracownikami. Przez długi czas integracje przeprowadzały tylko duże firmy. Dzisiaj, gdy zna się jej pozytywne skutki, jest ważna praktycznie we wszystkich firmach. W artykule znajdują się odpowiedzi m.in. na pytania, czy integracja jest potrzebna i jakie są jej korzyści. Zapraszamy do czytania.

Integracja – czy rzeczywiście jest potrzebna?

Zespół jest filarem filmy, dlatego istotne jest, by był zgrany i utrzymywał ze sobą pozytywne relacje. To dzięki temu jego praca staje się lepsza i efektywniejsza. Istnieje przekonanie, że najlepszym motywatorem do pracy są pieniądze i jest w tym dużo prawdy. Coraz częściej jednak zwraca się uwagę na atmosferę, która panuje w firmie. Nikt nie chce bowiem pracować wśród ludzi, z którymi są utrudnione kontakty, czy relacje. Ważne dla pracownika jest też to, by mógł czuć się w swojej pracy swobodnie i nie doświadczał presji, ani ze strony zespołu, a już tym bardziej ze strony pracodawcy. Integracja, najlepiej jak najczęstsza, jest zatem potrzebnym elementem każdej firmy. To ona w najlepszy sposób pojednuje zespół i przyczynia się do jego efektywniejszej pracy.

Korzyści płynące z integrowania zespołu

Integrowanie osób tak jak zostało to napisane już wcześniej, przede wszystkim zjednuje ze sobą zespół, przyczynia się do jego efektywniejszej pracy. Dzięki niej zespół uczy się wzajemnej współpracy, zwłaszcza poprzez gry zespołowe. Spędzenie ze sobą czasu na zabawie, pozwala też poznać pracownikom swoje cechy charakteru, a także dobre i złe strony. Takie wypady powodują również, że zespół staje się przywiązany do firmy, bardziej lojalny i wie, że może na siebie liczyć.

Integracja – jak ją przeprowadzić?

Integracja może przybierać różne formy. Należą do nich między innymi:

1.Wyjazdy integracyjne – polegają na jedno- lub kilkudniowym wyjeździe, który zapewnia przede wszystkim wypoczynek i dobrą zabawę. Ta forma integracji stosowana była kiedyś tylko przez duże przedsiębiorstwa, dzisiaj jest wykorzystywana praktycznie przez wszystkie firmy, którym zależy na budowaniu dobrych relacji swojego zespołu.

W ramach wyjazdu integracyjnego warto zaplanować:

  • gry zespołowe – uczą przede wszystkim współpracy
  • szkolenia dla pracowników – podnoszą kompetencje

2.W spotkanie integracyjne po godzinach pracy – to metoda, w której pracownicy zapraszani są na spotkanie po godzinach pracy. Jest ona najlepszą formą dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na dłuższy wyjazd, np. z powodów rodzinnych;

Jeśli chodzi o integrację po godzinach pracy, można zdecydować się m.in. na poniższe atrakcje:

  • wspólne wyjście do baru lub restauracji – dobre wyjściu w przypadku małej ilości pracowników. Daje możliwość swobodnych rozmów, a co za tym idzie, bliższego poznawania siebie.
  • warsztaty – niezwiązane z branżą firmy. Dzięki nim pracownicy nabywają nową wiedzę świetnie się przy tym bawiąc.
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne – może to być każda aktywność, byleby była dostosowana do potrzeb i oczekiwań pracowników.

3.Integracja w miejscu pracy – integracja jak najbardziej może się odbywać również w miejscu pracy. Może ona przybierać różne formy, takie jak np.:

  • wspólne picie kawy — można powiedzieć, że to nic takiego, ale wspólna kawa, to także czas na rozmowy i bliższe poznanie
  • obchodzenie urodzin pracowników – przy drobnym poczęstunku i kawie, wspólne odśpiewanie “sto lat”
  • wspólne śniadanie — chociażby odbywające się raz w miesiącu
  • spotkania świąteczne — świetną formą będzie nie tylko poczęstunek, ale także składanie sobie życzeń

Podsumowanie

Podsumowując, można stwierdzić, że integracja jest bardzo ważnym elementem. To dzięki jej skutecznemu działaniu, firma może odnosić sukcesy na rynku. Zgrany zespół to stabilność, trwałość i przyjemna atmosfera w firmie.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej