Jak poprawić efektywność zespołu?

Jak poprawić efektywność zespołu?

Nie sposób mówić o sukcesie, jeśli firma ma problem z realizacją projektów. Dlatego w zarządzaniu ważne miejsce zajmuje kwestia motywacji i stałego podnoszenia efektywności zespołu. Nawet doświadczenie dużych organizacji, które dobrze radzą sobie w branży, pokazuje, że potrzebna jest ciągła czujność i baczne przyglądanie się temu, czy w pełni wykorzystuje się zgromadzony potencjał.

Czym się kierować przy ustalaniu priorytetów?

Łatwo wpaść w pułapkę piętrzącej się listy zadań. Dlatego rola managera polega głównie na stałej weryfikacji tego, jakie są aktualne cele organizacji i wyznaczaniu najważniejszych kierunków działania. Zastanawiasz się, jak podnieść efektywność i dobrze delegować pracę? Nie warto wpadać w pułapkę stałego zwiększania liczebności pracowników. Często lepsze przyjrzenie się rozdzielaniu obowiązków przynosi wymierne efekty.

Warto dążyć do tego, żeby osiągać dobre rezultaty przy zużyciu jak najmniejszej ilości zasobów. Jest to jeden z elementów strategii lean management. Polega ona na ekonomicznym podejściu do zarządzania. Dlatego najpierw dokładnie zweryfikuj to, co w najbliższym czasie trzeba wykonać i zastanów się, komu możesz powierzyć to zadanie. Elastyczne podejście zamiast trzymania się utartych schematów w wielu sytuacjach okazuje się lepszym rozwiązaniem.

Od czego zależą osiągane przez zespół wyniki?

Według ekspertów to, czy firma osiągnie założony cel, zależy w największym stopniu od zaangażowania w realizację zadań oraz dobrego wykorzystania dostępnych zasobów. To dosyć ciekawe podejście, biorąc pod uwagę powszechne dążenie do wdrażania innowacji czy duże nakłady inwestowanie w usprawnianie pracy. Okazuje się jednak, że stały rozwój na tych obszarach nie warunkuje sukcesu.

Bez efektywności pracowników, rozumianych jako cały zespół zatrudniony na różnych stanowiskach, nie ma mowy o tym, że zadania będą realizowane bezbłędnie i z dotrzymaniem założonych terminów. Co zatem możesz wdrożyć, aby poprawić wydajność? 

Zdecydowanie popracuj nad tym, aby zbudować zgrany team. Bez dobrego porozumienia między poszczególnymi osobami trudno będzie sprawnie radzić sobie z kolejnymi sprawami. Dlatego przykładaj dużą wagę do tego, czy w zespole nie rodzą się przypadkiem jakieś konflikty lub trudności, z którymi jego członkowie nie potrafią sobie poradzić. Rozwiązuj je na bieżąco i udzielaj potrzebnego wsparcia.

Narzędzia pomocne w zwiększaniu efektywności

Zanim zaczniesz zastanawiać się nad rewolucyjnymi zmianami, najpierw przyjrzyj się, jak funkcjonuje Twój zespół. Sprawdź, czy stosowana komunikacja wystarcza do tego, aby każdy dokładnie wiedział, co ma robić. Jeśli są jakieś braki w tym zakresie, może to powodować niepotrzebny chaos i wydłużać czas potrzebny do tego, aby ukończyć projekt.

Do podniesienia efektywności potrzebne jest też sprawne podejmowanie decyzji. W kluczowych momentach nie ma nic bardziej utrudniającego wyjście z kryzysowej sytuacji niż brak określenia tego, jaki jest plan na poradzenie sobie z problemem. Dlatego tak ważne są kompetencje osób zarządzających zespołem. Warto stale podnosić kwalifikacje managerów i realizować plan ich rozwoju.

Jednym z najważniejszych elementów progresu są z pewnością szkolenia. Ich tematyka może dotyczyć właśnie umiejętności efektywnego budowania zespołów

Dobrym pomysłem będzie też wdrożenie narzędzi pomocnych w sprawniejszym osiąganiu celów. Jednym z nich jest matryca kompetencji. To sposób wizualnej prezentacji mocnych stron poszczególnych pracowników. Odwołanie się do takiego zestawienia pomaga we właściwym delegowaniu zadań. W sytuacji, gdy pojawia się coś ponadprogramowego do wykonania, możesz sięgnąć do matrycy i ocenić, komu należy powierzyć realizację. 

Jak motywować pracowników?

Równie ważne jak dobra organizacja pracy jest też poczucie sprawczości i odpowiedzialności za powierzone zadania. Motywacja pracowników przekłada się na efektywność. Ważne miejsce w życiu każdej organizacji, której zależy na rozwoju, zajmuje dbanie o dobre samopoczucie jej członków. Składa się na nie zarówno harmonijne środowisko pracy, jak i możliwość rozwoju. 

Warto pamiętać o tym, że pozytywnie na zaangażowanie w działania wpływa nie tylko delegowanie konkretnych zadań, lecz także przekierowanie odpowiedzialności. Dla wielu osób poczucie, że mają realny wpływ na funkcjonowanie firmy, jest równie ważne jak satysfakcjonujące wynagrodzenie. W utrzymaniu motywacji pracowników mogą zatem pomóc wewnętrzne ścieżki awansu czy możliwość rozszerzenia zakresu wykonanych zadań.

Coraz mocniej docenia się też empatyczne podejście w biznesie. Rezygnacja z autorytarnego stylu zarządzania na rzecz otwartości i dialogu także ma duże znaczenie dla ogólnej efektywności. Pracownicy mogą liczyć na lepsze zrozumienie, dzięki czemu czują się doceniani. To z kolei wpływa na ich podejście do wykonywanych zadań. Mocniej identyfikują się z firmą i cenią sobie prezentowane przez nią wartości. Dla biznesu oznacza to stabilność zatrudnienia i mniejszą rotację na kluczowych stanowiskach.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia Branża wędliniarska, choć korzystająca z tradycji sięgających wieków, nie unika wpływu nowoczesnego, cyfrowego świata. Zmieniające się trendy konsumenckie, rosnąca konkurencja i dynamiczne otoczenie biznesowe wymagają od producentów wędlin elastyczności i nowoczesnych rozwiązań. W takim kontekście marketing cyfrowy staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój wędliniarni w erze digitalizacji. Z naszych usług skorzystała firma,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania i konkurencyjności w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości, często zmierzyć się muszą z różnorodnymi projektami, takimi jak wdrażanie nowych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy też dostosowywanie się do zmieniających się regulacji i standardów. Sukces w tych przedsięwzięciach zależy w dużej mierze od umiejętności…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, aby odnieść sukces. Jednym z najważniejszych aspektów, którym należy poświęcić uwagę, jest skuteczność procesów sprzedażowych. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem transformacji biznesowej, pozwalając firmom osiągnąć wyższy poziom personalizacji.…
dowiedz się więcej