Kompetencje miękkie siłą przedsiębiorstwa, czyli o szkoleniu dla PIA OBUWIE

Zakończyliśmy  projekt dla firmy PIA OBUWIE, obejmujący cykl siedmiu szkoleń wraz z przygotowaniem diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Prowadzącą warsztaty była Patrycja Maślankiewicz, ekspertka, która od lat wdraża programy managerskie oraz wspiera przedsiębiorców w osiąganiu założonych wyników biznesowych.

Kompetencje miękkie siłą przedsiębiorstwa, czyli o szkoleniu dla PIA OBUWIE

Współcześnie, by przedsiębiorstwo działało efektywnie, osoby go tworzące powinny dysponować nie tylko tzw. umiejętnościami twardymi związanymi z wykształceniem, zdobytymi certyfikatami. Powinni dysponować również kompetencjami miękkimi np. zarządzanie sobą i innymi, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem i wiele innych . Nierzadko to właśnie kompetencje miękkie stanowią o sukcesie lub porażce przedsiębiorstwa. Każdy z nas może je rozwijać. Istotne jest jednak odkrycie, że się je w ogóle posiada. Taką przestrzenią są szkolenia prowadzone przez firmę „Warto szkolić”.

Przykładem jest cykl siedmiu szkoleń – projekt dla firmy PIA OBUWIE – pod przewodnictwem Patrycji Maślankiewicz, eksperta z kilkunastoletnim stażem z zakresu obsługi klienta i sprzedaży ze szczególnym wskazaniem na: omnichannel, kanały sprzedaży B2C, B2B oraz budowę i wdrażanie strategii sprzedaży.

Pierwszym etapem cyklu szkoleniowego było przygotowanie diagnozy potrzeb rozwojowych małego przedsiębiorstwa oraz luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. To dało przestrzeń do poszukiwania możliwości rozwoju przedsiębiorstwa PIA OBUWIE. W ramach dalszych działań nakreśliliśmy harmonogram szkoleń, które odbywały się w marcu oraz w maju.

Kilka spotkań wystarczyło, by przekazać pracownikom PIA OBUWIE wiedzę dotyczącą takich zagadnień jak:

  • zarządzanie zmianą i związanymi z nią wyzwaniami,
  • zasady określania celów oraz sposoby ich realizacji,
  • budowanie relacji ze współpracownikami oraz dobrej atmosfery w firmie,
  • podstawowe zasady efektywnej komunikacji werbalnej, niewerbalnej, jak również pisanej. 

Każde szkolenie składało się z części wykładowej i warsztatowej. Podczas wykładu zastosowano metodę case study, która może stać się inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań biznesowych przez PIA OBUWIE. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w burzy mózgów oraz podjęcia dyskusji na tematy poruszane na spotkaniu. Było to doświadczenie rozwojowe dla obu stron. Dla osób biorących udział w szkoleniach, spotkania stały się okazją do głębszej refleksji nad własnymi kompetencjami oraz do zastanowienia się, jak każda z umiejętności miękkich pracownika może wpływać na rozwój przedsiębiorstwa.

Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa – dlaczego jest tak istotna?

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z programu „Akademia Managera MŚP 2” i obejmował siedem szkoleń i diagnozę potrzeb. Aby móc skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach wskazanego programu, niezbędne jest posiadanie przez przedsiębiorstwo analizy potrzeb rozwojowych. Jeżeli przedsiębiorca nie dysponuje środkami na jej przygotowanie, wsparcie na ten cel może uzyskać z projektu „Akademia Managera MŚP 2”.

Tego rodzaju diagnozę przeprowadza nasza firma „Warto szkolić”. Diagnoza potrzeb, inaczej nazywana także analizą potrzeb przedsiębiorstwa, opiera się na trzech komponentach. 

Eksperci dokonują analizy strategicznej poprzez wskazanie najważniejszych wyzwań i problemów, z którymi mierzy się przedsiębiorca oraz ocenienie stopnia rozwoju  firmy. Następnie formułują strategię działań, dzięki której przedsiębiorca będzie w stanie zrealizować swoje cele rozwojowe. Strategia tworzona jest wieloaspektowo i dotyczy perspektywy finansowej, rynkowej, procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz rozwoju. Ostatnim obszarem, którego podejmują się nasi specjaliści jest pełna analiza rozwojowa kadry kierowniczej.

W praktyce możliwości przeprowadzenia diagnozy sprowadzają się do takich czynności jak: podjęcie aktywności warsztatowych z kadrą kierowniczą albo konsultacji 1 na 1, a także wykorzystanie technik eksperckich i audytorskich. Finalnie powstaje raport, który stanowi zwieńczenie badania. 

Celem diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa jest określenie luk kompetencyjnych w firmie oraz nakreślenie sposobów ich wypełnienia. Ma się to przełożyć na zwiększenie efektywności i zysków przedsiębiorstwa.

Wiele osób korzystających ze szkoleń „Warto szkolić” dopiero po takim cyklu spotkań zdobywa świadomość związaną z określeniem własnego potencjału wynikającego z umiejętności takich jak np. kompetencje miękkie, a to one właśnie wielokrotnie – np. w trudnej sztuce sprzedaży – są najbardziej przydatne.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej - relacja ze szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej Prospecting w firmie ogrodniczej, czyli pozyskiwanie potencjalnych klientów, jest kluczowym elementem skutecznej strategii sprzedażowej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę ogrodniczą od lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w tym sektorze, umiejętność skutecznego prospectingu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, gdzie branża ogrodnicza rozwija się w szybkim tempie, umiejętność…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest nieodłącznym elementem funkcjonowania takiej organizacji. W dzisiejszych czasach zmiany w biznesie są zwyczajnie nieuniknione. W szczególności w sektorze handlowym, który podlega ciągłym zmianom preferencji klientów, wzrostowi konkurencji oraz szybkiemu rozwojowi technologicznemu. Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest niezwykle ważne dla utrzymania konkurencyjności oraz zwiększenia efektywności biznesowej. W tym…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej, polega na podejmowaniu decyzji w oparciu o aktualne okoliczności, takie jak zmiany w otoczeniu biznesowym, wymagania klientów czy sytuacje kryzysowe. W przypadku sieci handlowych, zarządzanie sytuacyjne jest niezwykle ważne, ponieważ zmiany w otoczeniu biznesowym oraz w oczekiwaniach klientów są często nagłe i trudne do przewidzenia. Zarządzanie sytuacyjne wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na zmiany.…
dowiedz się więcej