Przemysł 4.0 – co to jest?

Przemysł 4.0 – co to jest?

Specjaliści od innowacji zgodnie twierdzą, że właśnie doświadczamy czwartego etapu rewolucji przemysłowej. Zmiany technologiczne, które pozwalają na automatyzację, mają wpływ nie tylko na wydajność produkcji, ale również sam sposób pracy. To z kolei przekłada się na różnego rodzaju oddziaływania społeczne, a więc dotyka wielu dziedzin życia. Z tego powodu zrozumienie czym, jest współczesna automatyzacja przemysłu, będzie równie istotne z perspektywy specjalistów działających w branży, jak i osób obracających się w innych dziedzinach biznesu. Dowiedz się, czym jest przemysł 4.0.

Najważniejsze kierunki rozwoju i innowacje w przemyśle

U podstaw działania nowoczesnych przedsiębiorstw leży przede wszystkim szybki i skuteczny przepływ informacji. Dzieje się tak za sprawą wykorzystania wewnętrznych sieci oraz różnego typu technologii. Ta integracja powoduje, że komunikują się z sobą zarówno ludzie, jak i maszyny. Dlatego też przemysł 4.0 to przede wszystkim rzeczywistość, w której przenika się świat wirtualny z tym, co rzeczywiste.

Ten zupełnie nowy typ produkcji powoduje szereg zmian. Najbardziej oczywista z nich jest automatyzacja całego procesu. To z kolei sprawia, że osoby pracujące w zakładach przemysłowych coraz rzadziej zajmują miejsce przy taśmie, gdzie konieczne było wykonywanie powtarzalnych czynności.

Nie znaczy to, że automatyzacja przemysłu powoduje, że wszystko wykonują maszyny. Ludzie nadal są potrzebni, ale ich rola polega przede wszystkim na programowaniu układów oraz późniejszej kontroli poprawności przebiegu całego procesu.

Jeśli zatem jesteś osobą zarządzającą produkcją, to zamiast zatrudniać niewykwalifikowanych pracowników, będziesz potrzebował rzeszy doświadczonych specjalistów.

Ważne miejsce w tym technologicznym skoku zajmuje też tzw. Internet rzeczy. Według tej koncepcji wszelkie wykorzystywane do produkcji maszyny, a także urządzenia wspomagające związane z tym procesy mogą wymieniać między sobą informacje. Taka wielostronna komunikacja sprawia, że rozszerza się ich funkcjonalność.

Przykładem takiego zastosowania, z którym wiele osób styka się na co dzień, są cieszące się coraz większą popularnością tzw. inteligentne domy. Analogiczne rozwiązania stosowane na dużo większą skalę znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu.

Co zyskuje firma wprowadzająca przemysł 4.0?

Tak jak w przypadku innych rewolucyjnych zmian, tak również przy globalnej cyfryzacji innowacje pojawiają się najszybciej tam, gdzie inwestuje się duże pieniądze. Takie branże jak producenci sprzętu elektronicznego, motoryzacja czy logistyka już od wielu lat wdrażają najnowsze rozwiązania.

Wraz z rozwojem i upowszechnieniem automatyzacji przemysłu tematem tym zaczynają się interesować także dużo mniejsze przedsiębiorstwa. Również Twoja firma może wiele skorzystać na wprowadzeniu cyfrowych innowacji.

To najlepszy sposób, aby poprawić wydajność produkcji i ekonomicznie wykorzystać zgromadzone zasoby magazynowe. Dzięki temu możesz znacznie obniżyć koszty bez konieczności szukania oszczędności, które mogłyby wpłynąć negatywnie na jakość Twoich produktów.

Dzięki gromadzeniu danych i ich późniejszym analizowaniu będziesz w stanie podejmować lepsze decyzje. Dostępne rozwiązania technologiczne pozwolą Ci na dokładne zmierzenie różnych współczynników i porównanie ich z danymi historycznymi, a nawet trafne przewidywanie przyszłości Twojego biznesu. To z kolei sprawi, że zredukujesz ilość błędów, a Twoi klienci będą bardziej przywiązani do marki, która oferuje im to, czego oczekują.

Przemysł 4.0 oznacza także lepsze wykorzystanie zasobów poprzez sięganie do odnawialnych źródeł energii, pełne zużycie surowców i zmniejszenie emisji szkodliwych produktów ubocznych. To ważny krok do proekologicznego działania, które z kolei przekłada się na lepsze postrzeganie biznesu. Wiąże się z tym również możliwość uzyskania finansowego wsparcia z różnych programów wspierających przedsiębiorców.

Automatyzacja oznacza także lepsze rozumienie zmian i reagowanie na nie, zanim zrobi to człowiek. W praktyce przekłada się to z jednej strony na mniejsze straty, a z drugiej – na dużo większe bezpieczeństwo dla całej załogi.

Tradycyjne zakłady produkcyjne zawsze były miejscami, w których dochodziło do niebezpiecznych dla zdrowia i życia wypadków. Szybsze wykrywanie nieprawidłowości i ostrzeganie za pomocą inteligentnych czujników sprawia, że takie sytuacje zostaje zminimalizowane.

Jak szkolić managerów zakładów produkcyjnych?

Błyskawiczny rozwój technologiczny oznacza nie tylko konieczność działania w nowych warunkach, ale wymusza też potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji. Nie sposób bowiem w zmieniających się okolicznościach polegać tylko na wypracowanych dawniej schematach.

Dlatego też osoby zatrudnione na kluczowych stanowiskach powinny stale podnosić kwalifikacje, aby mogły sprostać wymaganiom. Z tego powodu specjalistyczne szkolenia dla managerów zakładów produkcyjnych są najlepszym sposobem na zapoznanie się z aktualnymi trendami i stosowanymi rozwiązaniami.

Największą wartością tego typu spotkań organizowanych przez specjalistów z Warto Szkolić jest możliwość poznania tematu poprzez analizę różnorodnych studiów przypadków. Pozwala to uczestnikom na ocenę korzyści, jakie może przynieść wdrożenie przemysłu 4.0 w ich przedsiębiorstwie. To okazja do tego, aby poszerzyć swoją wiedzę o innowacjach i zastanowić się nad tym, jak wdrożyć je w swojej działalności.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia Branża wędliniarska, choć korzystająca z tradycji sięgających wieków, nie unika wpływu nowoczesnego, cyfrowego świata. Zmieniające się trendy konsumenckie, rosnąca konkurencja i dynamiczne otoczenie biznesowe wymagają od producentów wędlin elastyczności i nowoczesnych rozwiązań. W takim kontekście marketing cyfrowy staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój wędliniarni w erze digitalizacji. Z naszych usług skorzystała firma,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania i konkurencyjności w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości, często zmierzyć się muszą z różnorodnymi projektami, takimi jak wdrażanie nowych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy też dostosowywanie się do zmieniających się regulacji i standardów. Sukces w tych przedsięwzięciach zależy w dużej mierze od umiejętności…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, aby odnieść sukces. Jednym z najważniejszych aspektów, którym należy poświęcić uwagę, jest skuteczność procesów sprzedażowych. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem transformacji biznesowej, pozwalając firmom osiągnąć wyższy poziom personalizacji.…
dowiedz się więcej