Szkolenia z programu Akademia Menadżera w firmie Vin-Kon S.A.

Szkolenie pracowników firmy Vin-Kon S.A. odbyło dzięki dofinansowaniu z programu “Akademia Managera”. Podczas szkolenia, pracownicy dowiedzieli się wielu cennych informacji, zaś scenki sytuacyjne oraz konkretne case study pozwoliły na jak najlepsze przyswojenie zdobytej wiedzy. W jaki sposób przebiegały szkolenia z programu Akademia Menadżera dla Vin-Kon S.A? Zapraszamy do relacji!

Diagnoza potrzeb rozwojowych, czyli pierwszy etap szkolenia z programu Akademia Menadżera

Każde duże szkolenie powinno rozpoczynać się od szczegółowej i dokładnej diagnozy potrzeb rozwojowych danego przedsiębiorstwa. Analiza wszystkich czynników i luk kompetencyjnych pracowników lub kadry zarządzającej, pozwala na przygotowanie programu szkolenia, aby był od dokładnie „skrojony” pod konkretny zespół. Po przeprowadzeniu diagnozy, można było ustalić szczegółowy plan projektu, który finalnie składał się z sześciu szkoleń.

Orientacja strategiczna – analiza strategiczna

Strategia działania bardzo często definiuje sukces całego przedsięwzięcia, dlatego tematyką pierwszego szkolenia była orientacja strategiczna. W przypadku pracowników firmy Vin-Kon, szkolenie skupiło się głównie na rozmowach handlowych z nowymi klientami, za pośrednictwem telefonu. Kontakt z klientem (szczególnie tym nowym) jest niezwykle ważny, ponieważ bardzo często wpływa na decyzję zakupową.

Esencją tego szkolenia było praktyczne ćwiczenie rozmów z klientem, zaś przerabiane case study dotyczyło codzienności zawodowej. Dzięki temu wśród uczestników szkolenia wzrosła świadomość różnych sposobów komunikacji z klientem.

Komunikacja i efektywne wykorzystywanie informacji – efektywna komunikacja

Właściwa komunikacja wewnątrz firmy, to klucz do sukcesu. Co więcej, dobrze komunikujący się zespół jest w stanie przezwyciężyć przeciwności szybciej i bardziej efektywnie, a to przekłada się na zysk całego przedsiębiorstwa.

Podczas szkolenia z efektywnej komunikacji, pracownicy firmy Vin-Kon dowiedzieli się jak wyglądają najczęściej popełniane błędy, których skutkiem są często sprzeczne komunikaty. Warto podkreślić, że w trakcie szkolenia uczestnicy ćwiczyli także zasady efektywnej komunikacji, aby wdrożyć je w swoją zawodową codzienność.

Zarządzanie zespołem – delegowanie zadań i uprawnień

 Skuteczne zarządzanie zespołem pozwala na osiąganie wyznaczonych celów i jeszcze lepsze wyniki. Dlatego też kolejnym szkoleniem dla pracowników firmy Vin-Kon, było szkolenie z zarządzania zespołem. Warsztaty skierowane były do osób zajmujących kierownicze stanowiska, ponieważ to właśnie na nich spoczywa odpowiedzialność za odpowiedni sposób przydzielania konkretnych zadań.

Odpowiednie delegowanie zadań i uprawnień pozwala zwiększyć efektywność zespołu, dlatego uczestnicy szkolenia poznali metody i sposoby właściwego zarządzania poszczególnymi członkami zespołu.

Zarządzanie zespołem – motywowanie pracowników

Kolejnym szkoleniem skierowanym do kadry zarządzającej pracownikami w Vin-Kon była prelekcja na temat motywowania pracowników. Odpowiednia motywacja pracownika potrafi zdziałać cuda, dlatego jest to temat niezwykle istotny. Warto podkreślić, że błędnie rozumiana motywacja (wywieranie presji) może prowadzić tak naprawdę do demotywacji i kłopotów w wykonywaniu konkretnych zadań.

Po krótkim wykładzie, nastąpiły ćwiczenia praktyczne. Podczas odgrywania scenek opartych o codzienność zawodową, uczestnicy starali się stosować sposoby motywowania pracowników, które poznali podczas części teoretycznej.

Skuteczność menedżerska – rozwiązywanie konfliktów

Konflikty pomiędzy pracownikami danej firmy, to coś całkowicie normalnego. Warto wyraźnie podkreślić, że w zasadzie nie da się uniknąć takich konfliktów, ponieważ spory są nieodłączną częścią pracy w zespole. Ważne jest natomiast to, w jaki sposób takie konflikty są rozwiązywane. Zaognianie sporów jest bardzo szkodliwe, jednakże przechodzenie nad nimi do porządku dziennego także nie polepsza kooperacji wewnątrz zespołu.

Obojętność lub zbyt duże przywiązanie uwagi do konfliktów pomiędzy pracownikami, może mieć daleko idące skutki, dlatego tak ważne jest, aby kadra menedżerska wiedziała, w jaki sposób odnosić się do konfliktów wewnątrz firmowego zespołu.

To właśnie dlatego kolejnym szkoleniem dla kadry menedżerskiej było rozwiązywanie konfliktów. Nauka zachowań, poprzez praktykę przynosi najlepsze skutki, dlatego uczestnicy szkolenia przyglądali się konkretnym case study, aby później wykonywać ćwiczenia oparte na codziennych konfliktach, które pojawiają się w pracy.

Przywództwo – wywieranie wpływu

Ostatnie szkolenie dla kadry zarządzającej firmą Vin-kon dotyczyło wywierania wpływu. Sztuka wywierania wpływu jest kluczem do skutecznego zarządzania całym zespołem. Uczestnicy szkolenia poznali najważniejsze i najskuteczniejsze metody wywierania wpływu. Pod koniec szkolenia nastąpiło krótkie ćwiczenie mające na celu przećwiczenie zdobytej wiedzy.

Szkolenie pracowników Vin-Kon – podsumowanie

Program szkoleń zrealizowany dla pracowników firmy Vin-Kon składał się z 6 szkoleń oraz poprzedzającej ich diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Pracownicy firmy Vin-Kon zostali przeszkoleni z wszystkich najważniejszych zagadnień, dzięki wzrósł ich poziom wiedzy merytorycznej. Co więcej, dzięki praktycznym ćwiczeniom, pracownicy dowiedzieli się także, w jaki sposób możliwe jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Warto podkreślić, że pracownicy bardzo entuzjastycznie uczestniczyli w kolejnych szkoleniach. Szkolenie zostało dofinansowane z programu Akademia Managera.

 

Przeczytaj również:

Blog, Szkolenia

Szkolenia gastronomiczne — jak wybrać?

Szkolenia gastronomiczne — jak wybrać? Gastronomia wymaga ciągłej nauki i systematycznej pracy. Nic nie daje bowiem tak dobrych rezultatów, jak praktyka pod czujnym okiem ekspertów. Dzięki dobrym szkoleniom można nie tylko poprawić standard restauracji, ale również jakość własnej pracy w kuchni. Warto pamiętać, że kursy dla gastronomii dotyczą także obsługi oraz zarządzania finansami. Wszystkie te aspekty mają wpływ na zyski, które generuje restauracja. W tym…
dowiedz się więcej
Blog, Szkolenia dofinansowane

Akademia Menadżera Cyfryzacji — Marketing cyfrowy

Akademia Menadżera Cyfryzacji — Marketing cyfrowy Świat sprzedaży marketingu dynamicznie się zmienia. Klienci przed podjęciem kontaktu z firmą wyszukują informacji na temat przedsiębiorstwa, usług czy produktów w Internecie. Marketing cyfrowy jest działaniem, które pomaga nam w pozyskaniu klientów, bez większego działania z naszej strony. To dlatego ważne jest, by np. strona internetowa zbudowana była szczegółowo, profesjonalnie, a zarazem atrakcyjnie. Szkolenie…
dowiedz się więcej
Blog, Wiedza i rozwój

Otwarcie własnej działalności. Jakie są przeszkody i kto może ją otworzyć?

Otwarcie własnej działalności. Jakie są przeszkody i kto może ją otworzyć? W naszym kraju otwarcie własnej działalności gospodarczej jest stosunkowo proste i nie wymaga posiadania specjalnych pozwoleń czy uprawnień. Są jednak określone przypadki, gdy należy spełnić dodatkowe warunki, o których opowiemy dziś nieco więcej. Otwarcie własnej działalności – proces założenia Sam proces otwierania własnej firmy jest w Polsce…
dowiedz się więcej