Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej, polega na podejmowaniu decyzji w oparciu o aktualne okoliczności, takie jak zmiany w otoczeniu biznesowym, wymagania klientów czy sytuacje kryzysowe. W przypadku sieci handlowych, zarządzanie sytuacyjne jest niezwykle ważne, ponieważ zmiany w otoczeniu biznesowym oraz w oczekiwaniach klientów są często nagłe i trudne do przewidzenia. Zarządzanie sytuacyjne wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na zmiany. Oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą być gotowe do wprowadzenia zmian w swoich strategiach i podejściach w ciągu krótkiego czasu. W tym celu, sieci handlowe muszą dysponować odpowiednimi narzędziami, aby zbierać i analizować dane z różnych źródeł, takich jak badania rynku, wyniki sprzedaży i opinie klientów.

Szkolenie dla sieci handlowej

W dzisiejszych czasach sieci handlowe stanowią nieodłączny element gospodarki i życia społecznego. Sieciowe sklepy i supermarkety są powszechne na całym świecie, a ich rola w codziennym życiu konsumentów jest coraz bardziej istotna. Jednakże, aby takie sieci funkcjonowały i przynosiły zyski, wymagają one skutecznego zarządzania. Dlatego też z naszych usług szkoleniowych skorzystała jedna z poznańskich sieci handlowych, posiadająca w swojej ofercie wyposażenie dla łazienek. Szkolenie to poprowadził nasz ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania – Paweł Głowacki. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą relacją!

Czym jest zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej?

Nasz trener Paweł Głowacki rozpoczął szkolenie od zapoznania uczestników z pojęciem zarządzania sytuacyjnego. Wyjaśnił im, że zarządzanie sytuacyjne to proces planowania, koordynowania i kierowania działaniami w sytuacjach kryzysowych lub awaryjnych. A także, że polega ono na podejmowaniu szybkich i skutecznych decyzji oraz zapewnieniu koordynacji działań pomiędzy różnymi jednostkami i sektorami zaangażowanymi w rozwiązanie problemu. Określił również cele zarządzania sytuacyjnego, odnosząc się do sieci handlowej. Wśród nich wymienił:

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej – optymalizacja procesów i zasobów, aby poprawić wydajność sieci handlowej i zwiększyć zyski
 • Redukcję ryzyka – identyfikacja, analiza i minimalizacja ryzyka związanego z działalnością handlową.
 • Wsparcie decyzji – dostarczanie informacji i analizy sytuacji dla podejmowania szybkich i efektywnych decyzji.
 • Reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe – dostosowanie strategii i działań do dynamicznych zmian na rynku.
 • Optymalizację łańcucha dostaw – poprzez monitorowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw, aby zapewnić terminowe i efektywne dostarczenie towarów.
 • Poprawę jakości produktów i usług – poprzez zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy i wdrażanie działań naprawczych.
 • Wzmocnienie relacji z klientami – zrozumienie potrzeb klientów i rozwijanie strategii, które służą ich zaspokojeniu.
 • Promowanie współpracy między działami – wspieranie współpracy i komunikacji między różnymi działami sieci handlowej, aby zwiększyć efektywność i uniknąć nieporozumień.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi i standardami branżowymi – monitorowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm, aby uniknąć kar i negatywnego wpływu na wizerunek firmy.
 • Monitorowanie konkurencji – śledzenie działań konkurentów, aby utrzymać przewagę konkurencyjną i reagować na zmiany w branży.

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – wprowadzenie do zespołu nowego pracownika

Wprowadzenie nowego pracownika do zespołu jest kluczowym momentem, który może zdecydować o jego przyszłym sukcesie oraz wpływie na efektywność i atmosferę w miejscu pracy. Właściwie zorganizowany proces wdrożenia może pomóc nowemu członkowi zespołu w szybszej adaptacji do organizacji, a także zbudować relacje oparte na zaufaniu i współpracy z innymi pracownikami. Dlatego w kolejnej części szkolenia, trener Paweł Głowacki podjął temat wprowadzenia do zespołu nowego pracownika. Wśród etapów tej czynności wymienił:

 • Przygotowanie zespołu – przed przybyciem nowego pracownika, należy poinformować zespół o jego dołączeniu. Przy tej okazji należy wymienić również jego rolę, doświadczenie oraz to jakie kompetencje wniesie do zespołu.
 • Przygotowanie miejsca pracy – należy upewnij się, że nowy pracownik ma przygotowane stanowisko pracy, dostęp do niezbędnych narzędzi i zasobów oraz wszelkie niezbędne kody dostępu i hasła.
 • Przedstawienie zespołu – po załatwieniu wszelkich formalności, należy zaplanować spotkanie, na którym nowy pracownik zostanie przedstawiony zespołowi.
 • Szczegółowe omówienie zadań i oczekiwań – ważne jest wyjaśnienie nowemu pracownikowi jego zadań, celów i oczekiwań związanych z jego rolą
 • Wprowadzenie do projektów i zadań – w miarę możliwości należy stopniowo angażować nowego pracownika w bieżące projekty i zadania, aby mógł poznać sposób pracy zespołu i zrozumieć swoją rolę.
 • Organizacja spotkań indywidualnych – na początku należy regularnie przeprowadzać indywidualne spotkania z nowym pracownikiem, aby omówić jego postępy, wyzwania, pytania i potrzeby.
 • Zachęcanie do integracji – w pierwszych dniach jego pracy, należy ułatwić nowemu pracownikowi integrację z zespołem, zapraszając go na spotkania, wydarzenia i inicjatywy społeczne organizowane w firmie.
 • Monitorowanie postępów – bardzo istotna jest obserwacja postępów w zakresie wdrożenia i adaptacji do zespołu. W razie potrzeby należy wprowadzić odpowiednie zmiany, aby ułatwić mu sukces

Rozwijanie pracowników na podstawie modelu Blancharda

Rozwijanie pracowników na podstawie modelu Blancharda, jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Model ten zakłada, że każdy pracownik ma indywidualne potrzeby, które zmieniają się wraz z jego doświadczeniem i poziomem kompetencji. Dlatego zarządzanie jak i rozwój pracowników, powinny być dostosowane do ich obecnego poziomu umiejętności i zaangażowania. Z uwagi na dużą ilość pracowników, a więc większą ilość indywidualnych potrzeb rozwojowych – modelu Blancharda nie mogło zabraknąć podczas naszego szkolenia. W ramach tego modułu Paweł Głowacki wraz z uczestnikami szkolenia omówił szczegółowo to zagadnienie, jak również style zarządzania sytuacyjnego, do których należą:

 • Instruowanie -styl ten jest odpowiedni dla pracowników o niskim poziomie kompetencji i zaangażowania. Menedżerowie skupiają się na wyznaczaniu celów, instruowaniu, a także monitorowaniu postępów pracowników. Ten styl charakteryzuje się wysokim poziomem kierowania i niskim poziomem wspierania.
 • Doradzanie – jest to styl odpowiedni dla pracowników, którzy wykazują niewielkie umiejętności, ale mają motywację do nauki. Menedżerowie koncentrują się na rozmowach i planowaniu, zachęcając pracowników do zadawania pytań i angażowania się w proces decyzyjny. Ten styl charakteryzuje się wysokim poziomem kierowania i wysokim poziomem wspierania.
 • Wspieranie – styl ten jest odpowiedni dla pracowników o umiarkowanym poziomie kompetencji, którzy wymagają wsparcia emocjonalnego i motywacyjnego. Menedżerowie skupiają się na zrozumieniu potrzeb pracowników, zachęcają do samodzielnego podejmowania decyzji oraz oferują wsparcie i zachętę. Ten styl charakteryzuje się niskim poziomem kierowania i wysokim poziomem wspierania.
 • Delegowanie – jest to styl odpowiedni dla pracowników o wysokim poziomie kompetencji i zaangażowania. Menedżerowie delegują odpowiedzialność za wykonywanie zadań i podejmowanie decyzji, a także dają pracownikom swobodę działania i samodzielne rozwiązywanie problemów. Ten styl charakteryzuje się niskim poziomem kierowania i niskim poziomem wspierania.

W praktyce menedżerowie powinni stosować różne style zarządzania sytuacyjnego w zależności od potrzeb i kompetencji pracowników, aby osiągnąć optymalne wyniki i sprzyjać ich rozwojowi zawodowemu.

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – podsumowanie

Podczas szkolenia wykorzystano różne metody szkoleniowe, takie jak wykład, scenki sytuacyjne oraz warsztaty. Nie zabrakło również żywej dyskusji i odpowiedzi na wszystkie zadane przez uczestników szkolenia pytania. Poniżej przedstawiamy korzyści jakie dzięki szkoleniu zyskała firma oraz jej pracownicy:

 • Elastyczność w zarządzaniu
 • Wyższą efektywność zespołu
 • Lepszą komunikację, która doprowadzi do wzrostu zaufania i lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań.
 • Rozwój pracowników
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy
 • Lepsze podejmowanie decyzji przez menadżerów
 • Poprawę klimatu organizacyjnego

Jeśli również jesteś przedsiębiorcą i chcesz zapoznać swoich pracowników z tematyką zarządzania sytuacyjnego, bądź szukasz firmy szkoleniowej, która zrealizuje dla Twojej firmy szkolenie dopasowane do aktualnych potrzeb – zgłoś się do nas! Oprócz organizowania szkoleń zajmujemy się również pomocą w pozyskiwaniu środków na szkolenia i rozliczaniem projektów. Nie zwlekaj czekamy na Twój kontakt!

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Budowanie zespołu pracowników na uczelni wyższej – relacja ze szkolenia

Budowanie zespołu pracowników na uczelni wyższej to zadanie wymagające przemyślanej strategii i zaangażowania na wielu poziomach organizacji. Proces ten jest kluczowy dla zapewnienia wysokiej jakości nauczania, badań naukowych oraz efektywnego zarządzania i administracji. W erze globalizacji i ciągłych zmian technologicznych, uczelnie stają przed wyzwaniem nie tylko przyciągnięcia, ale i utrzymania wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie przyczynić się do rozwoju instytucji i jej misji. Efektywne budowanie…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Skuteczny kierownik w obsłudze technicznej nieruchomości - relacja ze szkolenia

Skuteczny kierownik w obsłudze technicznej nieruchomości to postać kluczowa dla sprawnego funkcjonowania każdej nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia. To właśnie od jego umiejętności zarządczych, kompetencji technicznych i zdolności do efektywnego komunikowania się z zespołem oraz klientami zależy bezpieczeństwo, stan techniczny oraz wartość rynkowa obiektu. Dlatego też rola ta wymaga ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się wyzwaniom rynku nieruchomości. W…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Zarządzanie i współpraca w salonie samochodowym – relacja ze szkolenia

W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie motoryzacji, kluczowym elementem sukcesu każdego salonu samochodowego jest nie tylko znajomość najnowszych trendów i technologii, ale także skuteczne zarządzanie oraz budowanie zespołu zdolnego do wyjątkowej współpracy. W odpowiedzi na te potrzeby, zostaliśmy wybrani, aby zorganizować szkolenie skierowane do menedżerów i pracowników jednego ze znanych w Polsce salonów samochodowych. Szkolenie miało na celu nie tylko rozwój umiejętności zarządczych, ale również wzmocnienie…
dowiedz się więcej

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.