Zarządzanie w praktyce – program rozwoju kompetencji kierowniczych

Uczestnik szkolenia zyska wszechstronne umiejętności i wiedzę, które pozwolą mu skutecznie zarządzać zespołem. Doskonalić będzie umiejętności przywódcze, rozwiązywania konfliktów, motywowania pracowników i podejmowania kluczowych decyzji. Szkolenie zapewni mu praktyczne narzędzia i strategie, które można natychmiast wdrożyć w codziennej pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie w praktyce – program rozwoju kompetencji kierowniczych

Grupa docelowa szkolenia obejmuje szeroki zakres profesjonalistów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności kierownicze i doskonalić skuteczność w zarządzaniu. Skierowane jest dla menedżerów na różnych poziomach organizacyjnych, liderów zespołów, dyrektorów, kierowników projektów oraz przedsiębiorców, którzy pragną skutecznie zarządzać swoimi zespołami. Wszyscy uczestnicy, niezależnie od branży czy sektora, znajdą w szkoleniu wartościowe wskazówki, narzędzia i praktyczne strategie do zastosowania w swojej pracy.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołem, działem lub organizacją. Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności przywódczych u uczestników. Obejmuje to budowanie zaufania, inspirację, motywowanie zespołu oraz umiejętność skutecznego delegowania zadań.

wyślij zapytanie

Zarządzanie w praktyce – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa efektywności i wyników firmy: Dzięki zdobyciu nowych umiejętności i wiedzy, kierownicy mogą skuteczniej zarządzać zespołem, co przekłada się na zwiększenie efektywności pracy i osiąganie lepszych wyników biznesowych.
 • Wzrost satysfakcji zawodowej: Doskonalenie umiejętności zarządzania i pełnienie roli lidera pozytywnie wpływa na satysfakcję zawodową zarówno kierowników, jak i innych pracowników. Lepsze relacje w zespole, efektywna komunikacja i rozwijanie potencjału pracowników przyczyniają się do większej satysfakcji z pracy.
 • Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej: Szkolenie wspiera budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, w której zarządzanie jest oparte na wartościach, transparentności, zaufaniu i współpracy. To tworzy korzystne środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy mogą rozwijać się i skutecznie współpracować.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności zarządzania: Szkolenie umożliwia kierownikom rozwinięcie umiejętności zarządzania, co przekłada się na lepszą organizację pracy, skuteczniejsze delegowanie zadań, efektywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. To z kolei przyczynia się do zwiększenia efektywności działania firmy.
 • Poprawa komunikacji wewnątrz firmy: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych przez kierowników prowadzi do lepszej komunikacji wewnątrz organizacji. Jasne przekazywanie informacji, skuteczne prowadzenie rozmów i rozwiązywanie konfliktów przyczyniają się do eliminacji nieporozumień i poprawy współpracy w zespole.
 • Rozwój talentów i umiejętności: Szkolenie umożliwia identyfikację i rozwój potencjału wśród pracowników. Kierownicy, którzy zdobywają nowe umiejętności i narzędzia, mogą efektywniej wspierać rozwój zawodowy członków zespołu, co przekłada się na rozwój talentów w firmie.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników: Liderzy, którzy posiadają umiejętności przywódcze, potrafią skutecznie motywować i angażować pracowników. Szkolenie pomaga w budowaniu lepszych relacji między kierownikiem a zespołem, co z kolei przyczynia się do wzrostu motywacji, zaangażowania i satysfakcji zawodowej pracowników.

Korzyści dla pracowników

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych: Poprawa umiejętności komunikacyjnych jest niezwykle wartościowa dla każdego pracownika. Szkolenie umożliwia rozwinięcie umiejętności słuchania, jasnego przekazywania informacji i skutecznego rozwiązywania konfliktów, co przekłada się na lepsze relacje z innymi pracownikami i przełożonymi.
 • Wzrost pewności siebie: Szkolenie pomaga w budowaniu pewności siebie jako kierownika. Przebywanie przez uczestników programu w inspirującym i wspierającym środowisku szkoleniowym pozwala im eksperymentować, rozwijać swoje umiejętności i zwiększać pewność siebie w pełnieniu roli lidera.
 • Rozwój umiejętności przywódczych: Szkolenie ułatwia kierownikom rozwinięcie umiejętności przywódczych, co przyczynia się do ich rozwoju w ramach pełnionej roli i skutecznego zarządzania.
 • Samorozwój i rozwój zawodowy: Szkolenie daje pracownikom możliwość rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności zarządzania. Zdobycie wiedzy i praktycznych narzędzi pozwala im efektywniej zarządzać zespołem, radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi i osiągać lepsze wyniki.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Cechy osobowości dobrego kierownika.
 • SWOT potencjału kierowniczego.
 • Jak budować autorytet w zespole – rola wizerunku wśród podwładnych.
 • Rodzaje autorytetu: formalny i nieformalny.
 • O co chodzi w zarządzaniu?
 • Najczęstsze błędy popełniane przez liderów zespołów.
 • Elementy treningu umiejętności kierowniczych.
 • Co przeszkadza w kontakcie z drugą osobą? Dlaczego z niektórymi osobami –  podwładnymi lub przełożonymi – nie potrafimy rozmawiać?
 • Identyfikacja barier komunikacyjnych.
 • Analiza własnych umiejętności komunikacyjnych.
 • Style kierowania – rodzaje, konsekwencje dla osób zarządzających.
 • Diagnozowanie własnego stylu kierowania.
 • Jak budować autorytet w zespole – rola autorytetu wśród podwładnych.
 •  Kontrola vs swoboda.
 • Dopasowanie vs niedopasowanie.
 • Case studies i trening stylów kierowania.
 • Wprowadzenie nowego pracownika.
 • Co przekazać na początek?
 • Relacje w zespole – co powinien wiedzieć kierownik.
 • Specyfika wejścia w zespół i adaptacja.
 • Role zespołowe a sposób działania pracownika.
 • Rodzaj zadań a efektywność pracownika.
 • Czynniki, zagrożenia, eskalacja.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów.
 • Zarządzanie sytuacją konfliktową.
 • Ograniczenia percepcyjne w konflikcie.
 • Diagnoza stylu radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
 • Dlaczego trudno się porozumieć?
 • Bariery w skutecznym delegowaniu – identyfikacja, pokonywanie.
 • Dlaczego słuchamy, ale nie słyszymy?
 • Jak efektywnie rozmawiać z drugą osobą?
 • Indywidualne style w komunikacji – jak je wykorzystać w praktyce?
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności – techniki.
 • Budowanie zaangażowania pracownia w realizację zadania/celów.
 • Znaczenie precyzyjnego komunikowania celów.
 • Style delegowania zadań.
 • Delegowanie uwzględniające możliwości, predyspozycje i profil pracownika.
 • Motywacyjna rola delegowania.
 • Cztery kroki w egzekwowaniu poleceń.
 • Niewykonanie zadania – jak reagować, a czego unikać.
 • Korygowanie i komunikowanie trudnych decyzji pracownikom.
 • Umiejętność udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych członkom zespołu.
 • Komunikaty wzmacniające/osłabiające zaangażowanie pracownika.
 • Delegowanie i egzekwowanie zadań w praktyce.
 • Informacja zwrotna jako narzędzie w zarządzaniu.
 • Motywacja a członkowie zespołu – podejście indywidualne.
 • Motywacja a wyznaczanie celów.
 • Motywowanie a inne obszary zarządzania zespołem.
 • Motywowanie a różnorodność: generacje.
 • Motywowanie a różnorodność: osobowość.
 • Analiza case studies.
 • Motywatory w zespole – rola systemów motywacyjnych.
 •  Motywowanie dostosowane do typów i preferencji podwładnego.
 • Motywatory i demotywatory – jak je wykorzystać w zarządzaniu.
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna – czym się różnią?
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa.
 • Budowanie odpowiedzialności pracownika za powierzone zadania.
 • Sposoby przeciwdziałania spadkom motywacji  i zaangażowania.
 • Jak komunikować, by motywować?
 • Jak wzmacniać, to co w pracowniku najlepsze.
 • Kierownik – jak zachować automotywację do działania.
 • Warsztat: ćwiczenia z doboru narzędzi i sposobów motywowania.

W ramach IV i V dnia uczestnicy zyskają możliwość uzyskania wsparcia w zakresie wdrożenia wybranych narzędzi i umiejętności na grunt własnej pracy. Zajęcia będą mieć charakter łączący indywidualne konsultacje z elementami coachingu menedżerskiego. Będzie również możliwość analizy konkretnych sytuacji problemowych / wyzwań występujących w zespole, które uczestnicy woleliby przepracować w relacji 1:1 z trenerem.

Konsultacje w wymiarze 2 x 8 godz. do wykorzystania przez zespół.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych.
Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

5

Gry symulacyjne

Metoda ta polega na symulowaniu sytuacji biznesowych i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.

6

Indywidualne konsultacje

Wdrożenie wybranych narzędzi i umiejętności na grunt własnej pracy.

Trenerzy

Katarzyna Zych

Absolwentka podyplomowych studiów „Akademia Trenera” Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; licencjat z zakresu Public Relations, wizerunku firmy i instytucji, projektowania komunikacji – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; mgr socjologii – absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 15 lat doświadczenia, zrealizowanych ponad 13 000 h szkoleniowych i 4000h doradczych.

Od ponad 14 lat praktyk biznesu i trener działający w obszarze kompetencji psychospołecznych oraz komunikacji marketingowej. CEO/ wydawca oraz autorka książek i ebooków. Na swoim koncie ma stworzenie strategii komunikacyjnych oraz wsparcie eksperckie kilkunastu organizacji oraz przedsiębiorstw różnych branż. Autorka bloga o self-publishingu, twórczyni autorskich kursów online. W latach 2013-2014 odpowiedzialna za realizację strategii komunikacyjnej, budowanie i utrzymywanie relacji z mediami, a także kształtowanie komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jednej z największych na polskim rynku spółek FinTech. Jako dyrektor handlowy agencji reklamowej odpowiedzialna była za koordynowanie pracy konsultantów handlowych oraz kształtowanie strategii sprzedażowej. Aktywnie działa na rynku publikacji eksperckich, publikowała między innymi dla magazynu MARKETER+. Afirmatorka kreatywności. Szkoli skutecznie, z pomysłem i pasją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.