Zarządzanie w praktyce – program rozwoju kompetencji kierowniczych

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do osób zajmujących stanowiska kierownicze lub aspirujących do takich stanowisk, które chcą rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania w praktyce.

Grupą docelową są zarówno menedżerowie z doświadczeniem, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę oraz zdobyć nowe narzędzia i techniki zarządzania, jak i osoby początkujące w roli kierowniczej, które chcą nauczyć się skutecznie zarządzać zespołem oraz osiągać lepsze wyniki w pracy.

 

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Rozwinie umiejętności zarządzania

 

2

Będzie skutecznie zarządzał zasobami

3

Będzie skutecznie budował i motywował swój zespół

 

 

 

 

4

Rozwinie umiejętności interpersonalne

 

 

 

 

 

 

5

Poprawi wyniki biznesowe

Dzień I Kompetencje kierownicze – Lider/brygadzista/kierownik/ pracownik w zespole: wdrożenie, komunikacja, zarządzanie.

W ramach aktywizującego szkolenia zostaną rozwinięte kluczowe umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania. Uczestnicy nabędą umiejętności budowania i wzmacniania własnego autorytetu poprzez techniki zarządzania sytuacyjnego. Każdy uczestnik podczas szkolenia zyska świadomość własnego potencjału ja także narzędzi komunikacyjnych, wspierających codzienne zarządzanie.

Moduł I Podstawy zarządzania

 • Cechy osobowości dobrego kierownika
 • SWOT potencjału kierowniczego
 • Jak budować autorytet w zespole – rola wizerunku wśród podwładnych
 • Rodzaje autorytetu: formalny i nieformalny
  O co chodzi w zarządzaniu?
  Najczęstsze błędy popełniane przez liderów zespołów
 • Elementy treningu umiejętności kierowniczych

Moduł II Fundamenty komunikacji w zespole

 • Co przeszkadza w kontakcie z drugą osobą –
  dlaczego z niektórymi osobami –  podwładnymi,
  lub przełożonymi nie potrafimy rozmawiać?
 • Identyfikacja barier komunikacyjnych
 • Analiza własnych umiejętności komunikacyjnych

Moduł III Style kierowania w zarządzaniu zespołem produkcyjnym

 • Style kierowania – rodzaje, konsekwencje dla osób zarządzających
 • Diagnozowanie własnego stylu kierowania
 • Jak budować autorytet w zespole – rola autorytetu wśród podwładnych
 •  Kontrola vs swoboda
 • Dopasowanie vs niedopasowanie
  Case studies i trening stylów kierowania

Moduł IV Pracownik w zespole

 • Wprowadzenie nowego pracownika
 • Co przekazać na początek?
  Relacje w zespole – co powinien wiedzieć kierownik
 • Specyfika wejścia w zespół i adaptacja
 • Role zespołowe a sposób działania pracownika
 • Rodzaj zadań a efektywność pracownika

Moduł V Zarządzanie konfliktem w zespole

 • Czynniki, zagrożenia, eskalacja
 • Strategie rozwiązywania konfliktów
 • Zarządzanie sytuacją konfliktową
 • Ograniczenia percepcyjne w konflikcie
 • Diagnoza stylu radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Dzień II Kompetencje kierownicze: delegowanie i egzekwowanie zadań

W ramach szkolenia uczestnicy rozwiną kluczowe umiejętności komunikacyjne, niezbędne do skutecznego delegowania oraz egzekwowania zadań. Poznają również techniki skutecznego i konstruktywnego dawania informacji zwrotnej pracownikom w zespole, a także komunikowania w sytuacjach trudnych.

Moduł I Zarządzanie a delegowanie

 • Dlaczego trudno się porozumieć?
 • Bariery w skutecznym delegowaniu – identyfikacja, pokonywanie
 • Dlaczego słuchamy, ale nie słyszymy?
 • Jak efektywnie rozmawiać z drugą osobą?
 • Indywidualne style w komunikacji – jak je wykorzystać w praktyce?

Moduł II Delegowanie zadań i komunikacja celów

 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności – techniki
 • Budowanie zaangażowania pracownia w realizację zadania/celów
 • Znaczenie precyzyjnego komunikowania celów
 • Style delegowania zadań
 • Delegowanie uwzględniające możliwości, predyspozycje i profil pracownika
 • Motywacyjna rola delegowania

Moduł III Informacja zawrotna i komunikaty korygujące

 • Cztery kroki w egzekwowaniu poleceń
 • Niewykonanie zadania – jak reagować, a czego unikać
 • Korygowanie i komunikowanie trudnych decyzji pracownikom
 • Umiejętność udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych członkom zespołu
 • Komunikaty wzmacniające/osłabiające zaangażowanie pracownika

Moduł IV Trening sytuacyjny

 • Delegowanie i egzekwowanie zadań w praktyce
 • Informacja zwrotna jako narzędzie w zarządzaniu

Dzień III

W ramach aktywizującego szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności wykorzystywania w codziennej pracy  narzędzi umożliwiających skuteczne i pozytywne kształtowanie motywacji w zespole.

Moduł I Motywacja

 • Motywacja a członkowie zespołu – podejście indywidualne
 • Motywacja a wyznaczanie celów
 • Motywowanie a inne obszary zarządzania zespołem
  Motywowanie a różnorodność: generacje
  Motywowanie a różnorodność: osobowość
 • Analiza case studies

Moduł III Budowanie zaangażowania

 • Motywatory w zespole – rola systemów motywacyjnych
 •  Motywowanie dostosowane do typów i preferencji podwładnego
 • Motywatory i demotywatory – jak je wykorzystać w zarządzaniu
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna – czym się różnią?
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa
 • Budowanie odpowiedzialności pracownika za powierzone zadania
 • Sposoby przeciwdziałania spadkom motywacji  i zaangażowania

Moduł IV Zarządzanie a motywowanie

 • Jak komunikować, by motywować?
  Jak wzmacniać, to co w pracowniku najlepsze
 • Kierownik – jak zachować automotywację do działania
 • Warsztat: ćwiczenia z doboru narzędzi i sposobów motywowania

Dzień IV i V Indywidualne konsultacje z zakresu kompetencji kierowniczych
(2x8h do wykorzystania przez zespół)

W ramach IV i V dnia uczestnicy zyskają możliwość uzyskania wsparcia w zakresie wdrożenia wybranych narzędzi i umiejętności na grunt własnej pracy. Zajęcia będą mieć charakter łączący indywidualne konsultacje z elementami coachingu menedżerskiego. Będzie również możliwość analizy konkretnych sytuacji problemowych/ wyzwań występujących w zespole, które uczestnicy woleliby przepracować w relacji 1:1 z trenerem.

Metody szkoleniowe

 1. Wykład – metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.
 2. Studium przypadku – metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.
 3. Gry symulacyjne – metoda ta polega na symulowaniu sytuacji biznesowych i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.
 4. Warsztaty – metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych.
  Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.
 5. Symulacje – metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.
 6. Indywidulane konsultacje – wspierające wdrożenie wybranych narzędzi i umiejętności na grunt własnej pracy.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii