Ryszard Bielewicz

Ryszard Bielewicz

Ochrona danych osobowych, Prawo

Doświadczenie zawodowe: Ochroną danych zajmuje się od roku 2012. W latach 2014-2017 pracował jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach prywatnych. Jest współautorem wielu dokumentacji wymaganych przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (w poprzednim stanie prawnym). Od 2019 roku współpracuje z wiodącą w ochronie firmą PolGuard Consulting Sp.z.o.o.

Od wejścia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane "RODO") przygotował i wdrażał dokumentacje dotyczące ochrony danych osobowych m.in. dla szeregu jednostek publicznych. Obecnie pełni
funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiotach publicznych. Słuchacz licznych szkoleń dotyczących ochrony danych. Dysponuje szeroką wiedzą dotyczącą ochrony danych osobowych. Przygotował i przeprowadził szkolenia z ochrony danych osobowych (ponad 200 godzin), zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych. Posiada certyfikaty audytora wewnętrznego Systemu Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z Normą PN ISO/IEC 27001:2015 oraz Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą PN EN ISO 9001:2009. Zakres zainteresowań: Wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane "RODO") oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz U. z 2018 r. poz 1000) Audyty, szkolenia, dokumentacja.

Barbara Każarnowicz

Barbara Każarnowicz

Prawo, Administracja, Ochrona danych osobowych

Radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych).

Uczestnik prac legislacyjnych – w tym przy ustawie o kredycie konsumenckim i odwróconym kredycie hipotecznym. Wieloletnie doświadczenie zawodowe wykładowcy wyniesione z różnych instytucji - od firm przez urzędy administracji rządowej i samorządowej oraz ukończone kursy z zakresu prawa angielskiego, amerykańskiego i europejskiego, a także działalność publicystyczna dały bazę do specyficznego podejścia w zakresie prowadzonych szkoleń, stąd praktyczne przykłady i ćwiczenia dobrane do zapotrzebowania kursantów są ich nieodzownym elementem.

Od lat związana z sektorami gospodarczymi gdzie ochrona danych osobowych, zagadnienia poufności są podstawą prowadzenia działalności biznesowej. Wprowadzała normę ISO, wdrażała politykę ochrony danych osobowych, jednocześnie doradzała w bieżącej obsłudze prawnej firm. Od kwestii podatkowych, poprzez tworzenie umów, ogólnych warunków ubezpieczenia, obsługę spraw sądowych, tworzenie zapisów ustawowych. Do jej doświadczeń zawodowych zalicza się także współpraca z syndykiem masy upadłości, firmami z sektora budowlanego, komputerowej, gospodarki odpadami, JST.