Szkolenia prawne

Pracownicze programy kapitałowe

Szkolenia prawne

Wymóg znajomości przepisów prawa i funkcjonujących w Polsce procedur jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Mając zatem na względzie potrzeby naszych Klientów, włączyliśmy do naszej oferty szereg szkoleń prawnych. Współpracujemy w tym zakresie z najlepszymi specjalistami – nie tylko teoretykami, ale przede wszystkim praktykami prawa.

Do kogo kierujemy nasze szkolenia?

Szkolenia z zakresu prawa przydadzą się przede wszystkim osobom, zajmującym kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach (właścicielom, prezesom, członkom zarządu, managerom itd.). Kursy kierujemy również do osób, związanych z realizacją zadań kadrowych oraz zajmujących się szeroko rozumianym administrowaniem danymi osobowymi, a także do osób odpowiedzialnych za tworzenie umów i realizujących zadania finansowo-księgowe.

Korzyści ze szkolenia

Uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa pracy

Uprawnień pracowników i osób, uczestniczących w procesach rekrutacyjnych, zasad ochrony dóbr osobistych pracowników podczas wypowiadania umów o pracę, zasad udzielania referencji byłym pracownikom, określonych przez RODO, zasad prowadzenia rzetelnej i kompleksowej dokumentacji pracowniczej, rodzajów umów.

Zdobycie wiedzy na temat realizacji projektów w formule UFP

Wyposażenie kursantów w wiedzę na temat realizacji projektów w formule UFP, w tym dobrowolna certyfikacja projektów, obowiązek przeprowadzenia efektywności planowanego projektu, monitoring rynku, warunki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z powodu nieuzyskania finansowania.

Kompendium wiedzy o RODO

Udostępnienie pakietu wiadomości, na temat obowiązujących przepisów, związanych z ochroną danych osobowych – w tym RODO, prowadzenie rzetelnej dokumentacji kadrowej, odpowiednie przechowywanie danych osobowych, rozliczanie pracy w nadgodzinach.

Zdobycie kompleksowych informacji

Zdobycie kompleksowych informacji na temat podejmowanych w przedsiębiorstwach działań antykorupcyjnych, zasad sformułowanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawie o jawności życia publicznego.

Uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa cywilnego

Przedawnienia roszczeń, specyfiki zawieranych umów handlowych, sprzedaży wierzytelności.

Uzyskanie szerokiej wiedzy na temat prawa podatkowego

W tym zasady rozliczania VAT, CIT, PIT, instytucja działalności nieewidencjonowanej, konstrukcja CEIDG i KRS.

Szkolenia dofinansowane

Jako firma szkoleniowa napiszemy, złożymy wniosek o dofinansowanie i pozyskamy środki na szkolenie. Usługa jest zupełnie bezpłatna.
Pomagamy w pozyskaniu środków na sfinansowanie kursu w ramach BUR (usługi rozwojowe), oraz KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Zobacz nasze przykładowe szkolenia

Zmiany PIT_CIT

Przykładowy program: Projektowane zmiany PIT_CIT 2019

Dokumentacja kadrowa

Przykładowy program: Dokumentacja kadrowa – akta osobowe na nowych zasadach

Pracownicze programy kapitałowe

Przykładowy program: Pracownicze programy kapitałowe

Praktyczne warsztaty RODO

Przykładowy program: Praktyczne warsztaty RODO

Zmiany w przepisach

Przykładowy program: Zmiany w przepisach prawa

Konstytucja biznesu

Przykładowy program: Konstytucja biznesu - dla urzędów i przedsiębiorcó

Szczegółowe informacje na temat szkoleń

Ogromną zaletą prowadzonych przez nas szkoleń jest ich elastyczność. Tworzymy kursy po to, aby osoby w nich uczestniczące zyskały jak najszerszą wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej i wszelkich, powiązanych z tym zagadnień. Jeżeli w naszej ofercie nie znajdujesz szkolenia, które w pełni zrealizuje Twoje potrzeby – nie ma problemu! – stworzymy kurs “szyty na miarę”. Wybierz interesujące Cię moduły i zagadnienia, a my zajmiemy się resztą.

Co oferujemy? - tematyka szkoleń:

 • Praktyczne warsztaty RODO w JST/kadrach;
 • Jawność życia publicznego – zjawisko korupcji, tajemnica przedsiębiorstwa, zagrożenia dla przedsiębiorców;
 • Dokumentacja kadrowa – akta osobowe na nowych zasadach;
 • Podniesienie świadomości prawnej zarządu i pracowników spółki w kontekście zmian w otoczeniu prawnym, w jakim funkcjonuje firma;
 • Zmiany w przepisach prawa cywilnego, mające wpływ na działalność firmy;
 • Zmiany w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i próba oceny ich wpływu na funkcjonowanie firmy;
 • Zmiany w przepisach prawa pracy wraz z analizą wpływu na działalność firmy;
 • Konstytucja biznesu – w wersji dla urzędów i przedsiębiorców;
 • Pracownicze programy kapitałowe;
 • Umowa zlecenia, umowa o pracę i projektowane zmiany w Kodeksie pracy w kontekście RODO;
 • Projektowane zmiany w podatku PIT.

Nasi trenerzy

Podejmujemy współpracę jedynie z najlepszymi praktykami prawa, którzy legitymują się wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw – w tym z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami prawnymi, księgowymi. Nasi specjaliści dysponują szeroką wiedzą, obejmującą zarówno zagadnienia ochrony danych osobowych, tworzenia umów handlowych, jak i ubezpieczeń gospodarczych, księgowości.

Ryszard Bielewicz
Ryszard Bielewicz
Ochrona danych osobowych, Prawo
Zainwestuj w rozwój swojej firmy! Jeżeli potrzebujesz w tym zakresie wsparcia finansowego, również oferujemy swoją pomoc. Jako firma szkoleniowa napiszemy i złożymy wniosek o dofinansowanie (w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego) i pozyskamy środki na nasze szkolenie. Co jednak najistotniejsze – ta usługa jest bezpłatna. Niczym nie ryzykujesz. Po prostu zgłoś się do nas.
Lat doświadczenia
Zadowolonych Klientów
Godzin szkoleniowych

Oferta - szkolenia, doradztwo, merchandising, filmy

Sprawdź naszą bogatą ofertę szkoleń sprzedażowych, menadżerskich, z umiejętności osobistych oraz merchandisingu. Kompleksowa oferta oraz obsługa dofinansowania

Oferujemy profesjonalne usługi doradcze obejmujące Mentoring, Coaching, Standard Obsługi Klienta. Elastyczną ofertę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb.

Sprawdź ofertę na realizację szczegółowego audytu Twojego sklepu i podpowiedź, co możesz naprawić w prosty sposób i niskim kosztem. 

Filmy szkoleniowe m.in. do prezentacji produktu, jako instrukcja prawidłowej obsługi klienta, do prezentacji firmy, przeprowadzenia badania tajemniczego klienta