AI – “sexy dream” vs “ugly reality”

Uczestnik szkolenia “AI – ‘sexy dream’ vs ‘ugly reality’” zyska realistyczne zrozumienie możliwości i ograniczeń sztucznej inteligencji. Dowie się, jakie są najbardziej powszechne mity i fałszywe oczekiwania związane z AI oraz jak unikać pułapek i błędów w jej implementacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: AI – “sexy dream” vs “ugly reality”

Grupa docelowa szkolenia (AI – “sexy dream” vs “ugly reality) obejmuje menedżerów i liderów projektów, którzy planują wdrożenie rozwiązań AI w swoich firmach, a także specjalistów IT i analityków danych, którzy pracują nad projektami związanymi ze sztuczną inteligencją. Szkolenie jest również skierowane do przedsiębiorców oraz decydentów, którzy chcą lepiej zrozumieć potencjał i ryzyka związane z AI, aby podejmować bardziej świadome decyzje strategiczne.

Idea szkolenia (AI – “sexy dream” vs “ugly reality) polega na demistyfikacji sztucznej inteligencji poprzez zestawienie wyidealizowanych wizji z rzeczywistością jej wdrożeń. Szkolenie ma na celu uświadomienie uczestnikom, jakie są realne możliwości, ograniczenia oraz potencjalne wyzwania związane z AI, aby pomóc im unikać rozczarowań i błędów. Ponadto, kurs dostarcza praktycznych wskazówek i najlepszych praktyk w zakresie implementacji AI, umożliwiając skuteczniejsze wykorzystanie tej technologii w rzeczywistych scenariuszach biznesowych.

zapisz się na szkolenie już teraz

AI- “sexy dream” vs “ugly reality”: korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie zaangażowania: Dzięki wspólnemu zdobywaniu wiedzy i umiejętności, zarówno pracownicy, jak i organizacje mogą odczuwać większe zaangażowanie w realizację projektów związanych z AI, co prowadzi do lepszej współpracy i efektywności.
 • Wspólne cele i wizja: Szkolenie może pomóc w zdefiniowaniu wspólnych celów i wizji dotyczących wdrażania AI, co z kolei sprzyja spójności i jasności w dążeniu do osiągnięcia strategicznych założeń firmy.
 • Redukcja obaw związanych z AI: Wspólne uczestnictwo w szkoleniu może pomóc w rozproszeniu obaw i niepewności związanych z wprowadzeniem nowych technologii, co z kolei sprzyja bardziej pozytywnemu nastawieniu do zmian zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym.
 • Harmonizacja procesów: Lepsze zrozumienie możliwości AI przez wszystkich uczestników szkolenia może prowadzić do harmonizacji procesów biznesowych, co z kolei zwiększa efektywność i skuteczność działań podejmowanych przez firmę.
 • Wzmocnienie kultury uczenia się: Organizacje i pracownicy, którzy uczestniczą w szkoleniach, rozwijają kulturę ciągłego uczenia się i doskonalenia, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsze zrozumienie AI: Organizacje zyskają realistyczne spojrzenie na możliwości i ograniczenia sztucznej inteligencji, co pozwoli na bardziej świadome podejmowanie decyzji dotyczących jej wdrożenia.
 • Unikanie pułapek i błędów: Dzięki identyfikacji i zrozumieniu powszechnych mitów i fałszywych oczekiwań, organizacje będą mogły unikać kosztownych błędów i pułapek związanych z implementacją AI.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Praktyczne wskazówki i najlepsze praktyki przedstawione podczas szkolenia pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie AI w codziennych operacjach, co może prowadzić do optymalizacji procesów i zwiększenia wydajności.
 • Wzrost konkurencyjności: Organizacje, które lepiej zrozumieją i skutecznie wdrożą AI, będą mogły szybciej reagować na zmiany rynkowe i innowacje, co może przełożyć się na przewagę konkurencyjną.
 • Poprawa decyzji strategicznych: Zdobyta wiedza pozwoli decydentom na lepsze planowanie strategiczne i alokację zasobów, co może przyczynić się do długoterminowego sukcesu organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Podniesienie kwalifikacji: Pracownicy zdobędą nową wiedzę i umiejętności związane z AI, co może zwiększyć ich wartość na rynku pracy i otworzyć nowe możliwości zawodowe.
 • Zrozumienie technologii: Szkolenie pomoże pracownikom lepiej zrozumieć, jak działa sztuczna inteligencja oraz jakie są jej realne zastosowania i ograniczenia, co pozwoli im na bardziej efektywną pracę z technologią.
 • Zwiększenie pewności siebie: Praktyczne wskazówki i przykłady wdrożeń AI w różnych kontekstach mogą zwiększyć pewność siebie pracowników w korzystaniu z nowych technologii w codziennej pracy.
 • Poprawa efektywności pracy: Dzięki lepszemu zrozumieniu i umiejętnościom związanym z AI, pracownicy będą mogli bardziej efektywnie wykonywać swoje obowiązki, co może prowadzić do lepszych wyników indywidualnych i zespołowych.
 • Zwiększenie kreatywności: Pracownicy mogą zainspirować się nowymi możliwościami, jakie oferuje AI, co może pobudzić ich kreatywność w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w codziennej pracy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Gdzie jesteśmy w kwestii AI? (optyka trzech rzeczywistości)
 • Myślisz o technologii jak XIX-wieczny parobek czyli o błędnych obawach przed AI (i o tym jak zmienić nastawienie)
 • “Poznaj wroga”- czy AI jest naprawdę tak trudne (i co wspólnego ma z tym robienie kawy)?
 • Gdzie jest nasz horyzont? – o prawie, cyfrowej higienie i tym jak wdrażać AI w bankowości by miało to sens

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład interaktywny

Prezentacja prowadzona przez trenera, połączona z interaktywnymi sesjami Q&A, umożliwiającymi uczestnikom zadawanie pytań i dyskusje na żywo.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów wdrożeń AI w różnych branżach, pozwalająca na zrozumienie praktycznych aspektów i wyzwań związanych z implementacją sztucznej inteligencji.

3

Dyskusje grupowe

Moderowane dyskusje w małych grupach, umożliwiające wymianę doświadczeń i poglądów między uczestnikami oraz wspólne rozwiązywanie problemów.

Trenerzy

Marcin Sikorski

Ekspert i popularyzator Internetu Rzeczy, który obecnie współpracuje z Platformą Przemysłu Przyszłości. Były członek Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy Ministerstwa Cyfryzacji, który współtworzył raport „IoT w Polskiej Gospodarce” określający kierunek rozwoju Polski w najbliższych latach. Współautor i doradca raportów dla CPK (Centralny Port Komunikacyjny). Od 2013 roku pracuje wraz z najnowszymi technologiami i znanymi markami (IoT konsumenckie, automotive, reaktory atomowe) doradzając w kwestiach wprowadzania dobrych praktyk dotyczących jakości oraz testowania. Specjalista kultury chińskiej, który od lat doradza w kwestiach współpracy z Chinami i chińskimi pracownikami. Członek Poland Hong Kong Business Association. Autor książki „Real IT World – Internet Rzeczy”, wydanej przez wydawnictwo PWN, która analizuje współczesny rynek nowoczesnych technologii w perspektywie Polski, świata i Chin oraz „Oszukani przez Smart” (seria wywiadów z czołowymi przedstawicielami polskiego, smart środowiska). Prelegent, felietonista, współtwórca raportów dotyczących IoT i regularny gość stacji radiowych w Polsce i za granicą oraz licznych publikacji tworzonych we współpracy z branżowymi pismami poświęconymi testowaniu oprogramowania.

An expert and promoter of the Internet of Things, currently collaborating with the Future Industry Platform. Former member of the Working Group for the Internet of Things at the Ministry of Digital Affairs, co-authoring the “IoT in the Polish Economy” report, defining Poland’s development direction in the coming years. Co-author and advisor for reports for CPK (Central Communication Port). Since 2013, working with the latest technologies and well-known brands (consumer IoT, automotive, nuclear reactors), providing advice on quality and testing best practices. A specialist in Chinese culture, advising on collaboration with China and Chinese employees for years. Member of the Poland Hong Kong Business Association. Author of the book “Real IT World – Internet of Things,” published by PWN, which analyzes the contemporary market of modern technologies from the perspective of Poland, the world, and China, as well as “Deceived by Smart” (a series of interviews with leading representatives of the Polish smart environment). Speaker, columnist, co-author of IoT reports, and a regular guest on radio stations in Poland and abroad, as well as numerous publications created in collaboration with industry magazines dedicated to software testing.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.