AI w praktyce biznesowej

Uczestnik szkolenia “AI w praktyce biznesowej” zdobędzie praktyczną wiedzę na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych obszarach działalności gospodarczej, co pozwoli na optymalizację procesów i zwiększenie efektywności biznesowej. Nabędzie umiejętności identyfikacji potencjalnych zastosowań AI w swojej branży oraz zrozumie, jak implementować rozwiązania AI w bezpieczny i etyczny sposób.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: AI w praktyce biznesowej

Grupa docelowa szkolenia “AI w praktyce biznesowej” to przede wszystkim menedżerowie i liderzy biznesowi zainteresowani wprowadzeniem innowacji opartych na sztucznej inteligencji do swoich organizacji. Szkolenie skierowane jest także do specjalistów ds. strategii, rozwoju produktu oraz wszystkich, którzy chcą zrozumieć potencjał AI i wykorzystać go do optymalizacji procesów, poprawy jakości usług czy produktów i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Idea szkolenia “AI w praktyce biznesowej” zakłada przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat możliwości, jakie oferuje sztuczna inteligencja w kontekście biznesowym. Szkolenie ma na celu nie tylko zapoznanie z teoretycznymi podstawami AI, ale przede wszystkim skupia się na praktycznych aspektach wdrażania technologii AI w różnych działach firmy, od marketingu, przez operacje, aż po obsługę klienta i rozwój produktu. Uczestnicy nauczą się, jak identyfikować obszary możliwych zastosowań AI w swojej organizacji, jakie korzyści może przynieść jej wdrożenie oraz jak przejść od koncepcji do realizacji projektów AI, z uwzględnieniem wyzwań technologicznych i etycznych. Celem jest wyposażenie uczestników w narzędzia niezbędne do efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji w celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności ich firm na rynku.

zapisz się na szkolenie już teraz

AI w praktyce biznesowej – korzyści ze szkolenia

 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku – Organizacja, dzięki wykorzystaniu nowych technologii AI i pracownikom potrafiącym je stosować, może szybciej wprowadzać innowacje i dostosowywać swoje produkty lub usługi do zmieniających się potrzeb klientów. To z kolei zwiększa jej konkurencyjność i atrakcyjność na rynku.
 • Poprawa współpracy międzydziałowej – Wiedza na temat AI i jej aplikacji w praktyce biznesowej sprzyja lepszemu zrozumieniu między różnymi działami organizacji, co jest kluczowe dla efektywnej współpracy. Pracownicy są lepiej przygotowani do pracy zespołowej nad projektami wykorzystującymi sztuczną inteligencję, co przyczynia się do synergi i innowacyjności w organizacji.
 • Budowanie kultury ciągłego uczenia się – Inwestycja w szkolenia z zakresu nowych technologii, takich jak AI, podkreśla wartość ciągłego rozwoju i uczenia się w organizacji. Pracownicy, którzy widzą, że ich rozwój jest wspierany, są bardziej zaangażowani i lojalni, co sprzyja budowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej.
 • Zwiększenie elastyczności biznesowej – Zarówno organizacja, jak i jej pracownicy, dzięki lepszemu zrozumieniu i wykorzystaniu AI, stają się bardziej elastyczni i zdolni do adaptacji w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. To umożliwia skuteczniejsze reagowanie na nowe wyzwania i szanse rynkowe.
 • Poprawa reputacji i wizerunku marki – Angażując się w nowe technologie i inwestując w rozwój pracowników, organizacja buduje pozytywny wizerunek na zewnątrz jako lider innowacji i odpowiedzialny pracodawca. To przyciąga zarówno potencjalnych klientów, jak i talentów na rynku pracy, wzmacniając jej pozycję rynkową.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej – Wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji umożliwia automatyzację powtarzalnych zadań, co przekłada się na oszczędność czasu pracowników i redukcję kosztów operacyjnych. Organizacje mogą lepiej wykorzystać zasoby, skupiając się na zadaniach wymagających ludzkiej kreatywności i innowacyjności.
 • Poprawa jakości decyzji biznesowych – AI wspiera procesy decyzyjne przez dostarczanie precyzyjnych analiz dużych zbiorów danych w krótkim czasie. Organizacje zyskują możliwość lepszego zrozumienia trendów rynkowych, zachowań konsumentów oraz efektywności wewnętrznych procesów, co prowadzi do podejmowania bardziej świadomych i trafnych decyzji.
 • Innowacja i rozwój produktów – Sztuczna inteligencja otwiera nowe możliwości w zakresie tworzenia i doskonalenia produktów lub usług. Dzięki analizie danych i uczeniu maszynowemu, organizacje mogą lepiej dostosowywać swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań klientów, co zwiększa ich konkurencyjność i innowacyjność na rynku.
 • Personalizacja doświadczeń klientów – Wykorzystanie AI w analizie danych klientów umożliwia tworzenie spersonalizowanych ofert i komunikacji, co zwiększa satysfakcję i lojalność klientów. Organizacje mogą w ten sposób budować głębsze relacje z odbiorcami, lepiej reagując na ich indywidualne potrzeby i preferencje.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych – Sztuczna inteligencja może znacząco przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa danych organizacji poprzez wykrywanie i zapobieganie cyberatakom w czasie rzeczywistym. Dzięki zaawansowanym algorytmom, systemy mogą identyfikować potencjalne zagrożenia wcześniej, co minimalizuje ryzyko utraty lub wycieku cennych informacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji cyfrowych – Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na zdobycie lub pogłębienie wiedzy na temat sztucznej inteligencji, co jest istotne w świecie, gdzie technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę. Pracownicy stają się bardziej konkurencyjni na rynku pracy dzięki umiejętnościom z zakresu najnowszych technologii.
 • Zwiększenie produktywności – Nauka, jak efektywnie wykorzystywać narzędzia i rozwiązania oparte na AI, może znacząco przyczynić się do optymalizacji codziennych zadań. Pracownicy, wyposażeni w wiedzę o automatyzacji i analizie danych, mogą realizować swoje obowiązki szybciej i z mniejszym wysiłkiem.
 • Rozwój kreatywności i innowacyjności – Zrozumienie możliwości, jakie oferuje sztuczna inteligencja, inspiruje do poszukiwania nowych, nieszablonowych rozwiązań problemów biznesowych. Pracownicy uczą się myśleć kreatywnie, co sprzyja innowacyjności w organizacji.
 • Lepsza adaptacja do zmian – W świecie ciągłych zmian technologicznych, umiejętność szybkiego adaptowania się do nowych narzędzi i metod pracy jest nieoceniona. Szkolenie zwiększa elastyczność pracowników w zakresie korzystania z nowych technologii, co pomaga im łatwiej dostosować się do przyszłych zmian w organizacji.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy – Pracownicy, którzy czują, że rozwijają swoje umiejętności i są na bieżąco z najnowszymi trendami technologicznymi, często są bardziej zadowoleni ze swojej pracy. To z kolei przekłada się na lepsze wyniki pracy i mniejszą rotację pracowników.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicje i kluczowe koncepcje AI.
 • Ewolucja AI i jej wpływ na rynek.
 • Zastosowania AI w biznesie.
 • Efekty: Zrozumienie ogólnych koncepcji AI, rozpoznawanie możliwości zastosowania AI w różnych obszarach biznesowych.
 • Przykłady wykorzystania AI w zarządzaniu zasobami ludzkimi, finansami i operacjach.
 • Narzędzia i technologie AI stosowane w biznesie.
 • Case studies zastosowań AI.
 • Efekty: Umiejętność identyfikacji procesów biznesowych do automatyzacji, poznanie narzędzi AI, analiza case studies dla zrozumienia praktycznego zastosowania.
 • Etyka stosowania AI.
 • Regulacje prawne dotyczące AI.
 • Kwestie bezpieczeństwa i ochrony danych w kontekście AI.
 • Efekty: Świadomość etycznych, prawnych i bezpieczeństwa aspektów stosowania AI, umiejętność stosowania AI w zgodzie z prawem i etyką, zrozumienie wyzwań związanych z bezpieczeństwem danych.
 • Wprowadzenie do ChatGPT i jego możliwości.
 • Interaktywne ćwiczenia z wykorzystaniem ChatGPT.
 • Scenariusze użycia ChatGPT w różnych działach (HR, Finanse, IT, Administracja, Controlling).
 • Efekty: Praktyczne umiejętności wykorzystania ChatGPT, zrozumienie zastosowań ChatGPT w różnych aspektach działalności biznesowej, umiejętność integracji ChatGPT w codziennej pracy.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady eksperckie

Tradycyjna, ale skuteczna forma przekazywania wiedzy teoretycznej. Wykłady prowadzone przez ekspertów w dziedzinie AI i sprzedaży detalicznej zapewniają solidne podstawy teoretyczne oraz najnowsze informacje z branży.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych scenariuszy biznesowych, w których zastosowano AI. Ta metoda pomaga zrozumieć praktyczne aspekty wdrażania i wykorzystania AI w sprzedaży, na podstawie doświadczeń innych firm.

3

Warsztaty

Interaktywne sesje, które łączą wykłady, dyskusje i ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy mają możliwość aktywnego uczestnictwa, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i przyswojeniu materiału.

4

Dyskusje grupowe i Q&A

Sesje, w których uczestnicy mogą dzielić się swoimi przemyśleniami, zadawać pytania i dyskutować na tematy związane z AI w sprzedaży detalicznej. Pozwalają one na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.